Az építőipari szektor és az építőipari szereplők számára manapság az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a megrendelők egyre nagyobb elvárásainak megfeleljen a magas minőség biztosítása és a szűk határidők betartása mellett. A Market Építő Zrt. új módszert vezet be a hatékonyságnövelés érdekében – tájékoztatta lapunkat a vállalat. Magyarországon a Market Építő Zrt. az első generálkivitelező cég, amely elkezdte a Lean-módszertan adaptálását az építőiparba.

Mivel az építőiparban rendkívül nagy a verseny a Market Építő Zrt. kiemelten fontosnak tartja, hogy kitűnjön a tömegből az innovációkkal, az újításokkal, a változásokra való képességgel és az újdonságokra való nyitottsággal. Ezért döntött a Lean-módszer bevezetése mellett – emelték ki közleményükben.

A Market már korábban is sokat tett annak érdekében, hogy sztenderdizálja saját működését és felépítse annak rendszerét, hogy az ügyfelek megbízásait stabilan, kiemelt minőségben tudja teljesíteni. Ebbe a szemléletbe jól illeszkedik a Lean-módszernek nevezett újfajta gondolkodás bevezetése, amellyel az autóipari szereplőknek végzett munkák során találkozott a Market. Az ott szerzett tapasztalatokból kiindulva döntöttek úgy fél évvel ezelőtt, hogy megkezdik a Lean-rendszer adaptálását saját tevékenységükre is. A nemzetközi színtéren meglehetősen népszerű koncepcióról van szó, hazai viszonylatban viszont még kezdeti fázisban van, így mindenképpen úttörőnek nevezhető a Market ez irányú törekvése.

Lean-módszer a Marketnél

A vállalat műszaki vezetői az év elején a módszertan gyakorlati alkalmazásának megismerése céljából tanulmányi úton vettek részt Ausztriában, tavaly szeptemberben pedig egy német szakértőtől kaptak a témában oktatást.

A generálkivitelező cég az idei évben több típusú építkezésen kezdte el a módszer pilot fázisát. Ezek a későbbiek folyamán világosan megmutatják majd a hatékonyságát, alkalmazhatóságát, és ami beválik, az a következő projektek során már beépíthető a folyamatba – magyarázta közleményében a vállalat.

A Market egyik fő célja a módszertan bevezetésével, hogy megvizsgálja, hogyan biztosítható a munkafolyamatok stabilitása a koncepció alkalmazásával, illetve használata milyen változásokat generálhat a szervezet egészére és a belső folyamatokra nézve. A vállalat folyamatos és hosszútávú célja között kiemelt szerepet kap a hatékonyságnövelés – ez a módszertan pedig reményeik szerint ennek elősegítésével is jár.

A cég elmondta azt is, hogy a Market-csoporthoz tartozó PREbeton vállalat Erdőtelken lévő gyártóüzemében is már működik a rendszer alkalmazása, tökéletesítése jelenleg is folyamatban van. Az előregyártott betonelemeket gyártó üzem 2020-ban kezdte meg működését. A kialakítás során kiemelt szempont volt a húzó alapelvű gyártási koncepció megvalósítása, illetve az anyagáramlási és logisztikai útvonalak hatékony megszervezése. A próbaüzem végeztével tovább folytatódott a Lean-rendszer fejlesztése a folyamatok sztenderdizálása és stabilizálása céljából. Jelenleg a folyamatok optimalizálása, a veszteségek csökkentése és a fejlesztéseket támogató irányítási rendszerek és folyamatok kialakítása van a fókuszban.

Cél a hatékonyságnövelés, szabványosítás, rugalmasság

Az újítással kapcsolatban a Market ismertette, a Lean-filozófia és -módszertan alkalmazása javítja a folyamatok hatékonyságát, csökkenti az azokban rejlő veszteségeket és növeli a termelékenységet. A Lean bevezetése, illetve alkalmazása a Market szerint sohasem okoz leépítéseket, elbocsátásokat: a magasabb hatékonyság felszabadítja az erőforrásokat, a kapacitásokat, melyeket a vállalat a további fejlesztésbe és innovációba tudja fektetni. A Lean-módszerek mindig ügyfélközpontúak: ez azt jelenti, hogy az emberek a legfontosabbak – áll a Market közleményében.

A vállalat úgy véli, a Lean-koncepcióra épülő építési projektek számos előnnyel rendelkeznek: könnyebben irányíthatók, biztonságosabbak, gyorsabb kivitelezést tesznek lehetővé, kevesebb költséggel járnak és jobb minőségűek.

A Market elmondta, céljuk nem a meglévő Lean-módszerek egy az egyben való átvétele és beépítése, hanem sokkal inkább a módszerek testreszabására törekszenek úgy, hogy az a leginkább hasznosítható legyen a vállalat tevékenysége során. Ennek keretében megtörténik a Lean-folyamatok felülvizsgálata, amelynél azt elemzik majd, hogy hogyan segítheti az előrehaladást a különböző projektek esetében, valamint kulturális aspektusból is tanulmányozzák, hogy mennyire adaptálható a hazai építőipari környezetbe.

Mi pontosan a Lean-módszer?

A Lean egy vállalatszervezési, termelésirányítási módszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit vagy nyújtson szolgáltatást.

A Lean-filozófia a Toyota Motor Corporation termelési rendszeréből ered, amely két kulcsfontosságú elvből áll: az ember tisztelete és a veszteségek, azaz az értéket nem teremtő lépések eltávolítása minden folyamatból, tevékenységből. A módszertan az 1950-es években született, Taylor, Gilbreth, Smiles, Miles és Gantt munkássága és a Ford addig elért eredményei nyomán.

A Lean-elvek és gyakorlatok kezdetben önállóan alakultak ki az építőiparon belül. Felismerték, hogy a megosztott vezetési rendszer jobban működik, mint a hagyományos, felülről lefelé irányuló vezetési stílus. A felülről irányuló környezetben a felsővezető a szervezet központja, aki mindenkit a széleken irányít. Az építőiparban a tényleges munka a széleken történik. A Lean építkezés (Lean construction) Greg Howell és Glenn Ballard nevéhez fűződik, akik összefoglalták tapasztalataikat és megalkották a módszertan lényegét.

A Lean építkezés a termelésirányítás új formájának az építőiparban való alkalmazásából ered. Ez lényegében a termelési rendszerek tervezésének egy olyan módját jelenti, amely az anyag-, idő- és erőfeszítések veszteségeinek minimalizálására irányul. A szakma az 1990-es évek óta elemzi a Toyota mérnöke, Taiichi Ohno által kifejlesztett Lean termelési elveket és azoknak az építőiparra való átültetésének lehetőségeit – ismertette a Market.

 

Forrás: Market Zrt.