Elhunyt Dr. Petró Bálint 

1134
Dr. Petró Bálint, a BME Épületszerkezettani Tanszék professzor emeritusa, ÉMSZ alapító, és Örökös Tiszteletbeli Elnöke. Forrás: www.bme.hu

Elhunyt Dr. Petró Bálint (1936. május 12. – 2022. március 26.), az ÉMSZ alapító és Örökös Tiszteletbeli Elnöke, a BME Épületszerkezettani Tanszék professzor emeritusa.

Pályáját tervező építészmérnökként a szakma élvonalába tartozó IPARTERV-ben kezdte, onnan két év múltával a BME Épületszerkezettani Tanszékére került. 1979-1995 között annak vezetője, 1995– 2002 között a BME Építészmérnöki Kar dékánja volt.

Tudományos és szakmai közéleti tevékenysége keretében hosszan és többször elnöke volt az MTA Építészettudományi Bizottságának, az Építés Fejlődéséért Alapítványnak, a Magyar Építő Rt. Felügyelő Bizottságának.

Szakmai munkássága keretében elsősorban a szerkezettervezési módszerekkel, a vízszigetelésekkel, a könnyűszerkezetes építésmódokkal és a szerkezetrekonstrukcióval, épületdiagnosztikával foglalkozott. Ezek eredményeit számos hazai és külföldi publikációban tette közé. Kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenységet fejtett ki a szigetelések területén: szerzője vagy lektora volt több szigeteléssel kapcsolatos könyvnek, előírásnak, alkalmazástechnikai kiadványnak. Szakmai rendezvényeken tartott szemléletes, logikusan felépített, energikus stílusú, élvezetes előadásain több generáció nevelkedett, stílusa egyéni, és gyökeresen meghatározó maradt.

Oktatásszervezői-vezetői munkája eredményeképpen alapítója volt a négy évtizede sikeres Épületszigetelési Szakmérnöki oktatásnak, ahonnan generációk kerültek ki, munkássága révén meghatározó élménnyel. E képzés további eredménye lett – még a rendszerváltás előtt – az Épületszigetelők Magyarországi Szövetsége megalakulása, melyben meghatározó szerepet töltött be, és ahol 1988-1995 között az alapító elnöki feladatokat is ellátta. Az európai tetőfedő szövetségek közül elsőként, az „Év Tetője” pályázat keretében ekkor született meg az elvégzett magas színvonalú tetőfedő és szigetelő szakmunka elismertetése és díjazása. A megmérettetés és kitüntetés e formáját később több más külföldi szövetség is átvette.

Éveken át képviselte az ÉMSZ-t a Nemzetközi Tetőfedő Szövetségben (IFD), ahol kiemelkedő kapcsolatteremtő készsége okán hozzájárult a hazai tetőfedő-szigetelő szakma nemzetközi beépüléséhez, majd elismertetéséhez. Elnöksége idején, 1993-ban került sor első alkalommal az IFD kongresszusának és a Fiatal Tetőfedők 6. Világbajnokságának hazai lebonyolítására. Nemzetközi munkássága értékeléseként 1994-ben az IFD-dísztű kitüntetésben részesült.

Az ÉMSZ tagjaival és pártolóival szoros szakmai, sok esetben baráti viszonyt ápolt. Határozott, de mindenkit meghallgatni kész, közösségformáló egyénisége, hivatástudata, munka- és fiatalságszeretete népszerűséget és elismertséget eredményezett. Határozott, lényeglátó, koncepciózus vezetői stílusa jó példát mutatott Szövetségünk tagjai, illetve későbbi irányítói számára. A Szövetség fejlődését a későbbiekben is kiemelt érdeklődéssel figyelte, számtalan esetben látta el tanácsokkal az őt követő generációk vezetőségi, elnökségi tagjait.

Dr. Petró Bálint az ÉMSZ megalapításában és eredményes működésében betöltött munkásságáért 2021-ben – elsőként – megkapta az Örökös Tiszteletbeli Elnök címet.

Halálával lezárult egy jelentős korszak, melyre büszkén és tisztelettel emlékezik az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetségének tagsága.

Emlékezzünk rá az ÉMSZ Hírek 2021 tavaszi számában megjelent vele készült interjúval!

Forrás: ÉMSZ