Bizony előfordul, hogy egy-egy kivitelezés során az eredmény nem úgy alakul, ahogy azt előre elterveztük. Ha valami tönkremegy, meghibásodik, az nemcsak jelentős erkölcsi veszteséget jelent, hanem a javítás súlyos összegekbe kerülhet.

Bár gyakran nem ugyanaz fizeti a számlát, mint aki a hibát elkövette, de az biztosan kijelenthető, hogy a legdrágább az az eset, amikor vissza kell menni javítani. Ilyenkor lehet vitázni, hogy a kivitelező, a tervező, a gyártó vagy a húsvéti nyuszi követte-e el a hibát, azonban az biztos, hogy egy bon­tás és újraépítés költsége jóval magasabb, mintha a Mapei jelmondata szerint „Már elsőre véglegesen” készült volna el.

AZ OLCSÓBB A DRÁGÁBB?

Gyenge aljzatról felvált kiegyenlítő habarcs

Lehet, hogy eretnek gondolat, de egy-egy elrontott kivitelezés gyakran nem csak a kivitelező felelőssége, még akkor sem, ha a hiba a szakszerűtlen kivitelezésből adó­dik. Gyártóként vagy tervezőként is olyan anyagokat, rendszereket kell a kivitelezők kezébe adnunk, amelyek nemcsak jók az adott feladatra, hanem jelentős műszaki tartalékok is vannak bennük. És minél inkább kockázatos a burkolás pénzügyi vagy műszaki okok miatt, annál fontosabb, hogy a használt segédanyagokban nagyobb tartalék legyen. Gondoljunk csak bele! Műszaki oldalról minél inkább kockáza­tosabbak az építési körülmények, ismeret­len vagy kockázatos tulajdonságú az aljzat, minél inkább közelítünk a gyártói ajánlá­sokban szereplő határértékekhez, annál nagyobb valószínűséggel történik valami­lyen kisebb kivitelezői hiba vagy mulasz­tás miatti tönkremenetel.

A pénzügyi oldal pedig a következő. A segédanyag ára a teljes kivitelezési költ­ségre vetítve lényegesen magasabb egy párezer forintos csempénél, mint egy több tízezer forintos üvegmozaiknál vagy egy óriáslapnál, sőt rendszeresen találkozunk százezer forint feletti négyzetméterárakkal is burkolólap esetén. Ilyenkor egy maga­sabb kategóriájú, ezért drágább segéd­anyag vagy rendszer tervezésével, ajánlá­sával csökkentjük a kockázatokat. Egy-egy építésnél feleslegesnek tűnhet a drágább megoldás, azonban ha levonjuk a statiszti­kailag kisebb tönkremenetel kockázatának értékét, akkor könnyen kiderülhet, hogy itt is igaz a régi mondás, miszerint az olcsóbb hosszú távon drágább. Ezt a hibát elkerü­lendő nézzünk néhány terméket, amelyek erősen csökkentik a kivitelezés kockázatát.

KOCKÁZATCSÖKKENTŐ TERMÉKEK

Az aljzatoknak sok hibája lehet. Érzékenyek lehetnek a vízre, mint például a magne­zit, a faalapú esztrichek, de gyakran „csak” annyi a gond, hogy bontás után nehezen eltávolítható ragasztómaradványok vannak rajta. Ilyenkor egy megfelelő alapozó kivá­lasztása kulcsfontosságú. A Mapei termék­választékában található számos alapozó közül az egyik az ECO PRIM T PLUS, amely sok problémára nyújt megoldást. Használható szívó és nem szívó felületeken, szilárdan tapadó ragasztómaradványokon, anhidrid esztrichen, stabil fán vagy OSB-n egyaránt. Igazi problémamegoldó termék.

Ha tudjuk, hogy jó az aljzat és megfelelően alapoztunk, akkor folytathatjuk a munkát a szokásos cementes kiegyenlítőkkel. Azon­ban, ha nem vagyunk biztosak a dolgunk­ban, mert például bontott aljzat tényleges tulajdonságait csak bontás után ismerhet­jük meg, akkor padlókon a cementes önte­rülő kiegyenlítők helyett érdemes az úgy­nevezett hibrid kiegyenlítőket ajánlani, használni. Ezek az anyagok szinte méret­változás nélkül szilárdulnak, így kevésbé terhelik meg az aljzatot, mint cementes társaik. A MAPEI PLANITEX termékek egy rendkívül magas műszaki tartalommal rendelkező hibrid, önterülő kiegyenlítő termékcsaládot alkotnak. Nyomószilárd­ságuk 30 és 40 N/mm2 között változik, és minden öntési vastagsághoz és kivitelezési időhöz találunk megfelelő terméket.

Vízszigetelés esetén gyakran az egysze­rűbb megoldás a jobb. A minden tekin­tetben magas műszaki tartalmú, két­komponensű MAPELASTIC kenhető vízszigetelés helyett az egykomponensű MONOLASTIC gyakran biztonságo­sabb megoldás. Ez a termék is használ­ható erkélyekhez, teraszokhoz, beltérben fürdőszobák hoz és zuhanyzókhoz. A MONOLASTIC a MAPELASTIC-nál könnyebben bedolgozható, krémesebb anyag, ami miatt a bedolgozási hibák rit­kábban fordulnak elő. Könnyű felhor­dani simítóval, hengerrel vagy ecsettel is. A MONOLASTIC-nak vannak a legki­válóbb tapadási tulajdonságai. Biztosan tapad alapozó nélkül is a tömör és kel­lően tiszta beton-, vakolat-, kerámia- és márványfelületre. Fontos, hogy nem érlelt szerkezetekhez, nagyméretű teraszokhoz továbbra is a MAPELASTIC-ot javasoljuk! A rugalmasabb csemperagasztóknak jel­lemzően magasabb a polimertartalmuk, mint a hagyományos társaiknak, ezért ezek a termékek rendszerint drágábbak is.

Nem újdonság, hogy az S1-es (alakválto­zásra képes) és az S2-es (nagy alakvál­tozásra képes) ragasztók ára magasabb hagyományos társaikénál. Azonban keve­sen tudják, hogy ilyenkor a magasabb polimertartalom nemcsak az árat növeli meg, hanem a ragasztó egyéb tulajdonsá­gait is javítja. Ezeknek a ragasztóknak a tapadószilárdsága jellemzően magasabb, és bedolgozhatóságuk is jobb. Így, ha a bur­kolatnak nagy mechanikai terhelést, nagy hőingadozást kell elviselnie, vagy csak egy­szerűen drágább a burkolat, akkor érdemes a nagyobb rugalmasságú ragasztót válasz­tani, melynek köszönhetően a meghibáso­dás kockázata lényegesen alacsonyabb.

Jobb termékek magasabb áron! A segéd­anyagok használatával jelentősen csök­kenthetők a kivitelezési kockázatok. Ha azonban biztosra akar menni, akkor kérdé­ses esetekben hívja a Mapei szaktanácsadó vonalainak egyikét!

 

www.mapei.hu