Digitalizáció az építésgazdaságban – magyar éllovas az európai piacon

1491

Közép-Kelet-Európában elsőként, minden üzletágára kiterjedő BIM ISO 19650 minősítést szerzett a CÉH cégcsoport a British Standards Institute-tól. Ezzel a CÉH a régióban első – és jelenleg egyedüli – piaci szereplőként nemzetközi BIM minősítés szerint tudja a generáltervezési, projektmenedzsment és tanácsadási szolgáltatásait nyújtani.

Felgyorsult világunkban a hagyományos mérnöki módszertanok már nem adnak választ a mai kor építőipari projektjeinek problémáira, idő- és ráfordításbeli elvárásaira. A korszerű módszerek, az információ-menedzsment és az állandó fejlődés ma már minden mérnökvállalat eszköztárában alapvető kellék kell, hogy legyen. Magasabb szintű technológiák alkalmazására kell törekedni, akár a tervezett, illetve meglévő épületek digitális ikertestvérének tudatos megalkotásával.

A tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetést is kiszolgáló BIM módszertan Amerikában a logisztikai szervezést csúcsrajárató, az időveszteséget és készlettárolást minimalizáló „Just In Time” kivitelezésben kapott jelentős szerepet. Európában a sztenderdizált minősítés szerinti BIM tervezés az Egyesült Királyságban minden közbeszerzésen kötelező a tervezőirodák számára, a CÉH-nél pedig immár hazánkban is elérhető.

A BIM ISO 19650 egy nemzetközi szabvány, amely az építmény teljes életciklusa során létrejött információk kezelésére ad iránymutatást, az egész BIM folyamatról tartalmaz módszertani ajánlásokat és tartalmi, formai követelményeket. A szabvány szabályozza a szerepeket, az azokhoz tartozó felelősségi köröket, a kommunikációs folyamatokat és tartalmukat, a struktúrát, valamint a dokumentálás folyamatát.

Egy projekt során a változtatások lehetősége az idő előrehaladtával egyre csak csökken, míg azok költségvonzata egyre csak nő. Szemben a tradicionális módszerrel, a BIM metódus esetén nagyobb erőforrás összpontosul a tervezési fázisra. Ennek köszönhetően a jól megtervezett és előkészített projekt a megvalósítás során sokkal kevesebb magas költséggel járó változtatást igényel, ezzel jelentősen csökkentve a beruházás megvalósításának kockázatait.

Az építőipari beruházás egy csapatmunka, ami akkor hatékony, ha a szereplők között a kommunikáció és az adatcsere folyamatos, és minden információ strukturáltan rögzített és visszakereshető. Ezt biztosítja a BIM munkamódszerben meghatározott modellépítési struktúra és a folyamatos visszacsatolás, valamint a rendszeresen megtartott koordinációs egyeztetések. Az egyetlen központi, közös 3D modell használata lehetővé teszi, hogy a változtatások azonnal megjelenjenek és átvezethetőek legyenek mind a Tervező építészek, mind pedig az összes szakág számára. Kiemelten érdekesek azok a területek, ahol egyszerre 7-8 szakág tervezési munkája is összefut, folyamatosan naprakészen tartva az egyes szakágak munkarészeit.

A BIM módszertan és a ráépülő technológiai megoldások alkalmazása multi-win folyamat.

A Megrendelőnek egyértelmű megtakarítást jelent mind költség, mind átfutási idő szempontjából. A Megrendelő döntéshozatalát szemléletes, a valósággal megegyező épület digitális ikertestvére segíti, amelynek előállítása időráfordításban ugyan többletet jelent a Tervező számára, de a teljes építési projektre vetítve sokkal nagyobb hatékonyságot eredményez és több hozzáadott értéket képez. Az ilyen munkamódszerrel tervezett épületek értéktartósságot és értéknövekedést jelentenek a Tulajdonosnak, amelyben minden későbbi beavatkozás (pl. átépítés, felújítás) könnyebben és gyorsabban megterveztethető, kivitelezhető.

A Kivitelező számára összességében kontrolláltabbá és ezáltal hatékonyabbá válik az építés, csökken az élőmunka-igény. A BIM modell a mennyiségi adatok kinyerésével lehetőséget ad a pontosabb költségszámításra, valamint információval szolgál a kivitelezési lépések ütemezésére. Használatával az építéslogisztika és -organizáció hatékonyabbá válik, valamint a kivitelezés során felszínre kerülő problémák mennyisége is jelentősen csökkenthető.  A BIM-ben történő tervezés új perspektívát nyit az előregyártásban, a virtuális kivitelezés menedzsmentben és a kivitelezés robotizációban, ezzel jelentős élőmunka megtakarítást eredményezve az építés helyszínén.

Az Üzemeltető olyan részletességű digitális modellhez jut, amelyben könnyedén mérhetővé és kalkulálhatóvá, valamint ütemezhetővé válik az üzemeltetés és a karbantartási igény hiszen még az eltakart szerkezetek mögötti   berendezések pontos elhelyezkedése és adatai is ismertek számára.

Az építésgazdasági digitalizáció folyamatos nyomonkövetése és a legkorszerűbb technológiák alkalmazása a CÉH filozófiájának egyik alappillére. „A BIM munkamódszer alkalmazása lehetővé teszi, hogy könnyebben megismerjük és megértsük a Megrendelő üzleti szempontjait, céljait, a BIM ISO minősítés megszerzésével pedig a projektek során létrejött értéket egy strukturált rendszerben tároljuk és adjuk tovább. Ez a fajta komplexitás számunkra a kijelölt út.” – nyilatkozta Tóth Attila, a cégcsoport alapító tulajdonosa.

A cégcsoport évek óta – immár nemzetközi minősítés szerint, sztenderdizált módon – nyújt tervezési és szakértői BIM szolgáltatásokat az építési projektek teljes életciklusában, a projekt előkészítésétől egészen az üzemeltetésre való átadásig. Ilyenek például a Magyar Állami Operaház felújításához 3D lézerszkenneres felmérésből készített BIM alapmodel felépítése, a MOL Campus projektben projektmenedzsment szolgáltatás keretében nyújtott BIM tanácsadás, vagy a magyarországi BMW gyár fejlesztése során készített költségbecslések, BIM szakértői és auditori feladatok. Egyik BIM metódust alkalmazó generáltervezési projektjük a német Bosch csoport új, világszintű fejlesztéseknek és innovációnak otthont adó, úgynevezett Bosch Campus 2 kutatás-fejlesztési központja.

Opera pontfelhő BIM modell

A CÉH BIM ISO minősítésének folyamatáért felelős munkacsoport angol szakmai segítség bevonásával, több hónapon keresztül dolgozott azon, hogy megszerzett projekt tapasztalataikra alapozva a CÉH cégcsoport elnyerje a minősítést, melyre méltán lehetnek büszkék. Ezzel Megrendelőik felé hazánkban egyedüliként igazolni tudják, hogy a BIM módszertant valós rendszer szinten alkalmazzák, a kapcsolódó BIM szolgáltatásaikat kiváló minőségben nyújtják.

 

További információ: www.ceh.hu

 

 

Forrás: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.