Az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) pályázatot hirdet AZ ÉV TETŐJE 2020 NÍVÓDÍJ elnyerésére Magastető, Lapostető, Fémlemezfedés Homlokzatburkolat és Ácsszerkezetek kategóriában.

Az országos, nyilvános, névaláírásos pályázat célja az építészeti (funkcionális és esztétikai), műszaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők népszerűsítése. A minőségi szakmunka elismerése és felmutatása.

A PÁLYÁZAT ÚJDONSÁGAI

 • Ezentúl az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat mindig az átadás évszámát jelöli a nevében, így 2020-ban az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat 2020 kerül átadásra.
 • A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani.
 • A kategóriák megújultak, kibővültek.
 • Az ácsszerkezetekkel önállóan is lehet pályázni.
 • A pályázó választja ki, hogy melyik szekcióban indul.
 • Minden pályázatot előzsűriznek, a zsűri fenntartja a jogot, hogy csak a kiválasztottakat tekintse meg személyesen.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a tető építtetője, kivitelezője vagy tervezője (kivitelezővel együtt).
 • Pályázni lehet minden olyan Magyarországon építés jogilag rendezett engedélyek alapján megépült lakó-, köz-, ipari vagy mezőgazdasági épület tetőjével vagy homlokzatával, mely 2018. január 1. és 2019. december 31. között került átadásra és teljesen elkészült.
 • A munka jellege új építés vagy felújítás (épületegyüttes vagy nagyobb beruházás esetén műszakilag és funkcionálisan külön bírálható tető- illetve homlokzati egység) egyaránt lehet.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a tető megvalósításában részt vevő többi fél, valamint a megrendelő és az anyaggyártó vagy forgalmazó a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást.
 • Egy pályázó több tetővel is pályázhat, melyek külön-külön önálló pályázatnak minősülnek.
 • Egy épületet több kategóriában is lehet indítani, ezek szintén külön-külön pályázatnak minősülnek.
 • Minden pályázatot külön-külön benyújtani.
 • A pályázati díjat – 20.000 Ft + Áfa összeget pályázatonként – a pályázat benyújtásával egy időben, de legkésőbb 2020. február 6-ig át kell utalni az ÉMSZ K&H Bank 10201099-40265007 számlaszámára.
 • A Bíráló Bizottság elnökének, tagjának és meghirdetett szakértőjének hozzátartozója (PTK 685/P/6), illetve munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy megbízottja összeférhetetlenség miatt nem nyújthat be pályázatot.
 • Kizáró ok, ha a pályázó cég alkalmazottja/tulajdonosa a bíráló bizottság felkért tagja.
 • A díjazott pályázatok a kiíró tulajdonába kerülnek, aki azokat összességében és részleteiben is külön ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok betartásával.
 • A díjazott műveket vagy azok részleteit az ÉMSZ jogosult saját honlapján, kiadványaiban, illetve a szaksajtóban megjelentetni. A pályázónak – amennyiben reklám céljára a munkát nyilvánosan publikálni akarja és ebben az ÉMSZ-t is megemlíti – a reklám szövegét az ÉMSZ-szel egyeztetni kell.

FONTOSABB IDŐPONTOK

 • Pályázat meghirdetése: 2019. december 16.
 • Pályázat benyújtásának kezdete: 2020. január 20.
 • Pályázati határidő: 2020. február 6.
 • Előzsűrizés határideje: 2020. február 15.
 • Eredményhirdetés: 2020. április 3.

Minden pályázó megjelöli a benyújtáskor, hogy mely szekcióban és mely kategóriában kíván indulni. A beérkezett pályaművek a benyújtott dokumentációk és fényképek alapján előzsűrizésen vesznek részt. A zsűri az előzsűrizés során kizárja a hiányosan, nem megfelelően benyújtott pályázatokat, illetve előzetes értékelést végez. Kiválasztja azokat a munkákat, melyeket személyesen is megtekint.

Az eredmény április 3-án kerül kihirdetésre.

NÍVÓDÍJAK, KATEGÓRIÁK, DÍJAZÁSOK

Nívódíjak szekcióként, kategóriadíjak kategóriánként kerülnek kihirdetésre.

Magastető szekció – „Aranykalapács” vándordíj

Kategóriák:

 • agyagcserép egyszeres fedés
 • agyagcserép kettős fedés
 • betoncserép fedések
 • természetes palafedések
 • pala, zsindely fedések

Lapostető szekció – „Aranykefe vándordíj”

Kategóriák:

 • bitumenes lemezes szigetelések
 • műanyag lemezes szigetelések
 • bevonatos szigetelések
 • zöldtetők, hasznosított tetők

Fémlemezfedések szekció – „Aranykályha” vándordíj

Kategóriák:

 • kiselemes lemezfedések
 • korcolt fedések
 • díszműbádogos munkák

Homlokzatburkolatok szekció – „Aranysalejzni” vándordíj

Kategóriák:

 • bádogos technikával készült homlokzat
 • egyéb szerelt technikával készült homlokzat

Ácsszerkezetek – „Aranyszekerce” vándordíj

 

Tervezői különdíj – „Aranyceruza” vándordíj

 

Elismerő oklevél: kimagasló részlet megoldásért járó elismerés

A Nívódíjas pályázók a vándordíj mellé 100.000 Ft, a kategóriadíjak 40.000 Ft pénzjutalomban részesülnek.

A nívódíj nyertes pályamunkák a kétévente rendezett IFD (Nemzetközi Tetőfedő Szövetség) Tető Világbajnokságán a szövetség támogatásával nevezésre kerülhetnek.

A vándordíjakat (Aranykalapács, Aranykefe, Aranykályha, Aranysalejzni, Aranyszekerce, Aranyceruza) a nívódíj nyertesek egy évre kapják meg. A díjak talapzatán minden évben feltüntetésre kerül a nívódíjas pályázó neve. Amikor a plakett betelik, a vándordíjat az viheti végleg haza, akinek a legtöbbször szerepel a neve a plaketten.

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG/ZSŰRI

A bíráló bizottság elnöke: dr. Kakasy László. A bíráló bizottság tagjai hazai és nemzetközi elismert szakemberek. A zsűri a munkájába menet közben újabb szakértőket vonhat be.

Az eredményhirdetés, a díjazott pályaművek ismertetése, valamint a díjak átadása 2020. április 3-án, a CONSTRUMA 2020 Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás keretében megrendezésre kerülő ÉMSZ Szakma Nap keretében történik.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS ALAKI KÖVETELMÉNYEI

Magastető, Fémlemezfedés, Homlokzatburkolat és Ácsszerkezet szekció

 • Kitöltött adatlap
 • A megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentáció
  • minimum 20 mondatos összefüggő szakmai jellegű leírás a pályaműről (jellegéről, funkciójáról, extra kihívásokról, unikális szakmai megoldásokról, stb.)
  • az épület legfelső szintjének alaprajza és a fedélidom terve (kivéve, ha a pályázó csak a tetőfedés kivitelezését végezte);
  • a tetőszerkezet terve (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);
  • tetőtérbeépítés esetén a rétegrend(ek), a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek) és a beépítés módjának pontos megjelölésével (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);
  • fontosabb szerkezeti részletek (pl. az eresz szegélyezése, vízelvezető és vízlevezető szerkezetek kialakítása, gerinc-, élgerinc- és hajlatképzés, oromfal-csatlakozás, tetőablak beépítése, felépítmények és tetőáttörések szegélyezése, alátéthéjazat, ereszvonal, gerincvonal kialakítása, vápa megoldása, stb.);
  • felhasznált anyagok felsorolása: hőszigetelés, fólia, kiegészítők, használt fedőanyag típusa színnel, beépített tetőablak típusa
  • ácsszerkezetek esetében a szerkezeti részletek, csomópontok, fakötések rajzai, tervei, fotódokumentációja;
  • felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, illetve leírás;
  • kivitelezési tervdokumentáció a tetőszerkezetről, illetve a tetőfedésről; homlokzati pályázat esetén a homlokzatburkolatról;
  • műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
  • fotódokumentáció, több, max. 30 db jó felbontású (legalább 2 MB nagyságú) fotó az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról), és legalább 10 db válogatott fotó a tetőről, épületről, ami reprezentálja a pályaművet és a tablón, illetve a további kommunikációban szerepel;
  • fotók az egész tetőről, csomópontokról, oromszegély, él, vápa, ereszvonal, falszegély, az alátéthéjazat kialakításával együtt.
  • felújítás esetén az épület felújítás előtti és után állapotokat bemutató fotók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

Lapostető szekció

 • Kitöltött adatlap
 • A megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentáció:
  • minimum 20 mondatos összefüggő szakmai jellegű leírás a pályaműről (jellegéről, funkciójáról, extra kihívásokról, unikális szakmai megoldásokról, stb.)
  • tetőalaprajz(ok);
  • a tetőfödém(ek) alatti helyiségek (helyiségfunkciók) felsorolása;
  • rétegrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési módja pontos megjelölésével;
  • beépített anyagok felsorolása;
  • a tetőszerkezet hő- és nedvességtechnikai ellenőrző számításai;
  • fontosabb szerkezeti részletek bemutatása pl. attikafalak lefedése és szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése, külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, illetve párkány szegélyezése, víznyelők beépítése, fal- és felépítmény-szegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, mechanikai rögzítések, stb.;
  • kivitelezési tervdokumentáció a lapostetőről;
  • felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, illetve leírás;
  • műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
  • fotódokumentáció, több, max. 30 db jó felbontású (legalább 2 MB nagyságú) fotó az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról), és legalább 10 db válogatott fotó a tetőről, épületről, ami reprezentálja a pályaművet és a tablón, illetve a további kommunikációban szerepel;
  • az eltakart szerkezetek esetén (terasztetők – zöldtetők) az egyes rétegek fektetését bemutató fényképeket is kell csatolni a pályázathoz;
  • felújítás esetén az épület felújítás előtti és után állapotokat bemutató fotók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság csak a megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

Tervezői pályázat

Tervező csak kivitelezővel közösen adhat be pályázatot. A pályázatoknál a bíráló bizottság csak a komplett kiviteli tervdokumentációt tudja értékelni, ezért szükséges teljes dokumentációt benyújtani.

Az eredményes pályázat szükséges feltétele a tervek szerint megvalósult tető, homlokzat (szerkezet).

Kizárásra kerül a pályázat, abban az esetben, ha:

 • nem érkezik be a megadott határidőig,
 • a pályázati díj nem kerül átutalásra a megadott határidőig,
 • hiányos a benyújtott dokumentáció,
 • a fotók nem megfelelő minőségűek.

A pályázónak biztosítani kell a szemlék során a Zsűri által előzetesen egyeztetett időpontban a pályamű megfelelő és biztonságos megközelíthetőségét.

Kiemelt bírálati szempont: Az értékelések az ÉMSZ által kiadott irányelvek és európai irányelvek figyelembe vételével történnek.

Tablók készítése

A díjazott pályamunkák tablókon kerülnek bemutatásra a CONSTRUMA 2020 kiállítás alatt AZ ÉV TETŐJE 2020 Nívódíj átadó keretein belül, majd az év során a kiemelt pályamunkákat vándorkiállítás keretében mutatják be. A bemutató tablók elektronikus anyagát külön kérésre a pályázónak kiadják.

 

További információ: www.emsz.hu

 

 

Forrás: ÉMSZ