Főoldal TÁJOLÓ Mára már teljesen átalakult a szakhatósági rendszer! – Mérési, műszaki-biztonsági, népegészségügyi, nyugdíjbiztosítási,...

Mára már teljesen átalakult a szakhatósági rendszer! – Mérési, műszaki-biztonsági, népegészségügyi, nyugdíjbiztosítási, szociális ügyek

24

Sokan nem tudják, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépését követően 2018-ban átalakult – és napjainkra remélhetően lezárult – a szakhatósági rendszer reformja. Azt, hogy mely eljárásba – ideértve az építésügyi hatósági eljárásokat is – milyen szakhatóságokat és milyen formában kell bevonni, már nem a szakági jogszabályok tartalmazzák, hanem egy központi jogszabály: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

11. Mérésügyi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítési engedélye kiadására irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a kérelem szerinti készüléktípus megfelel-e a pénznyerő automatára, illetve a játékautomatára vonatkozó jogszabályi előírásoknak.A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítésének engedélyezése során minden esetben.Szerencse-játék Felügyelet – –
Pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárás.A kérelemmel együtt előterjesztett etalon példány a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 3-10. mellékletében meghatározott adóügyi és adójogi követelményeknek megfelel-e.A pénztárgép forgalmazásának engedélyezése során minden esetben.Nemzeti Adó- és Vámhivatal –20 nap

 

12. Műszaki biztonsági ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használat-bavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.A tervezett tárolótartály a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.A tervezett tárolótartály a vízbázis-védelem követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti: polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesít-ménye.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítménye-inek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti: polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítménye.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A nyomástartó berendezések létesítési, használatba-vételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása.Minden esetben annak elbírálása, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A nyomástartó berendezések létesítési, használatba-vételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása.Minden esetben annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a vízbázisvédelem követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok táro-lótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembe helyezési eljárás.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése és üzembe helyezése esetén.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembevételi, átalakítást követő új létesítési eljárás.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, üzembevétele, átalakítását követően új létesítési eljárás esetén.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet] szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igény-bevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Fővárosi ön-kormányzat főjegyzője – –
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légi közle-kedésre, a földi telepí-tésű berendezések működésére és a polgári célú légi közlekedés biztonságára.Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavi-gációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.Légiközleke-dési hatóság – –
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára.Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.A vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden eljárásban.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatbavétele és átalakítása esetén.Honvédele-mért felelős miniszter –21 nap
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolságoknak való megfelelés.Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.Honvédele-mért felelős miniszter –21 nap

 

13. Népegészségügyi ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.Az államhatár rendjének fenntarthatósága.A belső határon és a magyar-horvát határ-szakaszon lévő határvízen.Rendőr kapi-tányságRendőr-főkapitányság –
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.Az államhatár rendjének fenntarthatósága.A külső határon lévő határvízen.Határrendé-szeti kirendeltségRendőr-főkapitányság –
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését.Dunai, tiszai, balatoni, valamint Velencei-tavi fürdőhely esetén.Vízirendészeti rendőr kapi-tányságRendőr-főkapitányság –
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.Az államhatár rendjének fenntarthatósága.Belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen.Rendőr kapi-tányságRendőr-főkapitányság –
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.Az államhatár rendjének fenntarthatósága.A külső határon lévő határvízen.Határrendészeti kirendeltségRendőr-főkapitányság –
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését.Dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén.Vízirendészeti rendőr kapi-tányságRendőr-főkapitányság –
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárás.A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Természetes vizek minőségének védelme érdekében lefolytatott eljárás.A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A biocid termék nemzeti engedélyezési eljárásában.Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiak-ban: 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerint lefolytatott eljárásokban.Pest Megyei Kormány-hivatal – –
A biocid termék egyszerűsített engedélyezési eljárása.Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.Pest Megyei Kormány-hivatal – –
A biocid termék kölcsönös elismerési eljárása.Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anya-gainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.Pest Megyei Kormány-hivatal – –
A biocid termék engedélyének visszavonására, felülvizsgálatára és kis vagy nagy mértékű módosítására irányuló eljárás.Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.Pest Megyei Kormány-hivatal – –
A biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó eljárásban történő engedélyezése.Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata.Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.Pest Megyei Kormány-hivatal – –
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás.Annak elbírálása, hogy a fürdővíz használatának engedélye-zése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Dunai és tiszai fürdőhely esetén.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Dunai és tiszai fürdőhely esetén.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap

 

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
A nyugdíjfolyósító szerv vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása, felülvizsgálata és a hozzátartozói nyugellátások feléledése.Az egészségi állapot.A nyugdíjfolyósító szerv vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe tartozó, egészségi állapotra tekintettel megállapítható ellátások megállapítása, feléledése és felülvizsgálata iránti eljárásban, ha a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének nincs olyan hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, amely megállapítja, hogy az igénylő, illetve – felülvizsgálat esetén – az ellátásban részesülő személy egészségi állapota megfelel az ellátásra jogosító feltételeknek. Ha a rehabilitációs szakértői szerv egy évnél nem régebbi hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye szerint az igénylő, illetve az ellátásban részesülő személy egészségi állapota nem felel meg az ellátásra jogosító feltételeknek, a szakhatóságot csak akkor kell megkeresni, ha az igénylő az igénybejelentéshez csatolja, illetve az ellátásban részesülő személy az eljárás során benyújtja a háziorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy az egészségi állapota az utolsó vizsgálat óta rosszabbodott.A fővárosi és megyei kormány-hivatalnak a kérelmező, illetve az ellátásban részesülő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, orvosszakértői szervként kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatala –30 nap

 

15. Szociális ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásod-fokon
eljáró szakhatóság
Állásfoglalás beszerzési határidő
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intéz-mények és hálózatok hatósági nyilvántartásba (e táblázat alkalmazása során a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre vonatkozó hatósági eljárások.Támogatott lakhatás esetén az ellátás helyé-re, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási helyre, egyéb esetben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Nappali szociális ellátásnak, bentlakásos szociális intézményi ellátásnak, – a szociális igaz-gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja – támogatott lakhatásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, gyermekek esélynövelő szolgáltatásának, bölcsődei ellátásnak, napközbeni gyermekfelügyeletnek, alternatív napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti otthonának, családok átmeneti otthonának, gyermekotthonnak és utógondozó otthonnak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, kivéve
a) a munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, ha kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújt, vagy ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
c) ha a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, foglalkoztatási hely) bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is szolgáltató működött, a korábbi engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, foglalkoztatási helyet) nem e szakkérdések miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely a feltételek teljesítését kétségessé teszi, és
d) a külső férőhelyeket, a félutas házat, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, és a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –Időszakos férőhelybővítés esetén és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermek-otthon esetén 5 munkanap.
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Nappali szociális ellátással, bent-lakásos szociális intézményi ellátással, bölcső-dével, mini bölcsődével, gyermekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgál-tatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, vagy
d)ha a férőhely-szám – ide nem értve a külső férőhelyeket – egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –Időszakos férőhelybővítés esetén 5 munkanap
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja foglalkoz-tatási hely bejegyzése, kivéve, ha az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban már vizsgálták, vagy a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve – –
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja
a) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,
b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módosítása, vagy
c) olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve – –
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest – és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), vagy
c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg,
d) a férőhelyszám emelkedik, vagy
e) ideiglenes befogadó férőhelyet alakítanak ki, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveKizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárás esetén 5 munkanap
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.Az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Ha
a) a tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalása miatt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés ideiglenes hatályú, és a fenntartó az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását kéri, vagy
b) a fenntartó a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását vagy törlését kéri.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –Időszakos férőhelybővítés, kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárás esetén 5 munkanap
Bejegyzés a szolgáltatói nyilvántartásba.A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás.A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés során, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, és ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadást előírja, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.A szociális- és nyugdíj-politikáért felelős miniszter –50 nap
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás.Adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja befogadás, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.A szociális- és nyugdíj-politikáért felelős miniszter50 nap

 

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

2. Egészségügyi ügyek

3. Energetikai ügyek

4. Építésügyi ügyek 

5. Területrendezési ügyek

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

7. Hírközlési ügyek

8. Kereskedelmi ügyek

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

10. Közlekedési ügyek 

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

17. Honvédelmi ügyek

18. Földügyi igazgatási eljárások

19. Egyéb ügyek

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

 

Condair hirdetes