Ismét módosult az OTÉK

104

Az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet – többek között – módosította az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (OTÉK) is az alábbiakkal:

  • A település zöldfelületi rendszerére vonatkozó előírások kiegészültek azzal, hogy a telekre – ideértve az építési telket is – előírt legkisebb zöldfelületbe a tetőkert és a vízfelület a rendelet 5. számú melléklete szerint számítható be.
  • A meteorológiai obszervatórium magaslégköri szondával, időjárási radarral vagy szélradarral rendelkező létesítményének 60 méter sugarú környezetében új építmény nem helyezhető el.
  • A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet általános mezőgazdasági terület övezete esetében a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszteri rendelet speciális övezeti előírásait kell alkalmazni.

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

 

 

 

Condair hirdetes