Elindult a Magyar Falu Program

86

2018. május 18-án alakult meg az a kormánybiztosság, mely a Modern Városok Program mellett a Magyar Falu Programot is gondozza. A csomag harmadik eleme lesz a kisvárosi program, tehát a falvak és a kisvárosok elválnak egymástól.

Ma már falun sem mindenki a földből, mezőgazdaságból és állattenyésztésből él. A falusi emberek zöme központokba, városokba jár dolgozni, ott vesz igénybe több alapvető szolgáltatást. Hosszútávú cél, hogy a településeken olyan színvonalú alapszolgáltatások alakuljanak ki, melyek képesek helyben tartani a lakosságot.

2887 olyan település van Magyarországon, ahol ötezernél is kevesebben élnek, közülük 101 város, 2786 község. Mintegy 2300 település esetében a népességszám-vesztés akár 5-10%-kal is meghaladta az országos átlagot. Több mint 3 millió ember él az 5000 fő alatti településeken, az ország lakosságának harmada. A ötezer fő alatti településeknek meghirdetett projekt célja az, hogy megállítsa, sőt ahol lehet, visszafordítsa a falvakból való elvándorlást.

Emellett fontos cél, hogy

  • javítsa a lakhatást,
  • a munkába járás körülményeit,
  • segítse a munkahelyteremtést és
  • a helyi intézményi ellátottságot is.

A Magyar Falu Programban 18 kiemelt célterületet különítettek el (16-nak az önkormányzatok, kettőnek pedig az egyházak a kedvezményezettjei), rendkívül széles étlapot kínáltak az önkormányzatoknak. Az várható, hogy olyan célterületet vagy célterületeket választanak az önkormányzatok (legyen szó bölcsőde-, óvodafejlesztésről, az orvosi rendelő modernizálásáról vagy akár a polgármesteri hivatal korszerűsítéséről), melyekre eddig akár hazai vagy uniós forrásból, akár önerőből nem jutott pénz.

2019-ben 150 milliárdos keret jut a programra, amelyből 75 milliárdot pályázati úton tesznek elérhetővé és két-három hetente nyílnak új pályázatok a kistelepülések fejlesztésére.

Nem pusztán ingatlanfejlesztésről van szó, hanem e mellé jár még több millió forint, hogy egy éven keresztül programokat szervezzenek a megújuló közösségi épületekben.

Amennyiben egy településről az önkormányzat és valamely felekezet is pályázatot nyújt be, akkor a rendelkezésre álló keret erejéig az egyházi beadvány élvez előnyt az épület esetében már említett hasznosítatlanság miatt.

A hivatalos pályázati kiírások a Kormány.hu oldalról tölthetők le, valamint a Magyar Államkincstár oldalán találhatók meg. Az építési munkálatokkal a pályázóknak 2020. december 31-ig kell elkészülniük, lehetőleg helyi kivitelezőkkel megvalósítva. A program következő, néhány héten belül megjelenő három pályázati lehetősége az egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozik, mivel több száz településen betöltetlen a háziorvosi praxis.

A három célterület egyike az orvosi rendelők felújítására fog vonatkozni. A másik – összesen kétmilliárd forint keretösszegű – pályázat orvosi eszközök beszerzését támogatja kétmillió forint erejéig, legyen szó akár betöltött, akár betöltetlen orvosi praxisról. A harmadik forrás a tartósan betöltetlen praxisok esetében orvoslakások kialakítására ad lehetőséget. A szolgálati lakás, ház mintatervét a Miniszterelnökség adja ki, amit a helyi viszonyokhoz alakítanak minden esetben. A szolgálati házak kialakítása megfelel majd a legmodernebb energetikai, minőségi követelményeknek is.

A forrásokat a telekvásárlástól a kulcsrakész átadásig biztosítják. Az orvos bérleti díj nélkül, élethosszig használhatja a szolgálati lakást, ami terveink szerint kellő vonzerőt nyújt az orvosoknak a most még üres praxisok betöltésére.

 

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

A Kormány

  • egyetért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló lakhatással, közszolgáltatásokkal, közösségi terek és helyi identitás programelemek alprogramjainak költségvetési támogatásával a 2019. költségvetési évben az alábbiak szerint:

a) szolgálati lakás: 5 000 000 000 forint,
b) bölcsődefejlesztés: 10 000 000 000 forint,
c) óvodafejlesztés: 5 000 000 000 forint,
d) óvodaudvar, illetve óvodai sport: 5 000 000 000 forint,
e) orvosi rendelő, orvosi eszköz: 6 000 000 000 forint,
f) mintaprogram – orvosi ellátást segítő eszköz: 2 000 000 000 forint,
g) polgármesteri hivatal felújítás: 2 000 000 000 forint,
h) belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás: 10 000 000 000 forint,
i) sportparkok építése: 2 000 000 000 forint,
j) temetőfejlesztés: 3 000 000 000 forint,
k) eszközfejlesztés közterület karbantartására: 3 000 000 000 forint,
l) falubusz (falugondnoki) program: 8 000 000 000 forint,
m) helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat erősítése: 7 000 000 000 forint,
n) nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával: 6 000 000 000 forint,
o) mintaprogram – okospontok kialakítása: 1 000 000 000 forint;

  • felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívások kiírásáról;
  • egyetért az „óvodai sport” megvalósításához szükséges módszertani segédlet kidolgozásával,
  • felhívja a pénzügyminisztert, hogy vizsgálja meg a falugondnoki szolgáltatások országos kibővítésének költségvetési és jogszabályi lehetőségét, és tegyen javaslatot az ehhez szükséges jogszabályi környezet kialakítása érdekében;

A Kormány 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig Gyopáros Alpár Ádámot a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki a 1251/2018. (V. 25.) Korm. határozattal. Gyopáros Alpár történelem tanári és Európa Tanulmányok szakon diplomázott. A Wokingham-Bracknell College nyelvtanulója volt az Egyesült Királyságban. Felsőfokú EU-projektmenedzser képesítést szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 2018-tól komoly kormányzati feladatot kapott, a Miniszterelnökséghez tartozó Modern Városok Program, valamint az újonnan indult Magyar Falu Program kormánybiztosa lett.

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

 

 

Condair hirdetes