Az építőipari szociális párbeszédpartnerek kapacitásépítésének elősegítése

607

A SuSodCo projekt a második fázisába lépett

A hat közép-, délkelet- és dél-európai ország építőipari szociális párbeszéd partnerei felismerve a nyugati és északi EU országok hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd tevékenységéhez viszonyított lemaradásukat úgy döntöttek, hogy összefognak, és egy kétéves közös projekt keretében új, kapacitásépítő programok által segítik elő mielőbbi felzárkózásukat. A SuSodCo, azaz „A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében” című EU-s projekt legfőbb célkitűzései között országaik építőipari szociális párbeszéd-partnereinek kapacitásépítése, promóciója, ismertségük növelése, valamint a kölcsönös bizalom erősítése áll.

A SUSODCO projekt elvárt eredménye a nemzeti ágazati szociális partnerek újra-aktiválása, valamint a képességeik bővítése és javítása a sikeres és aktív szociális párbeszéd érdekében, az európai építőipari szociális párbeszéd hosszútávú munkaprogramjának (2020-2023), valamint az építőipari szociális párbeszéd nemzeti prioritásainak figyelembevételével.

A szociális párbeszéd megvalósításában mutatkozó jelenlegi készséghiányok felszámolására Kapacitásépítő Rendezvényekkel kívánják az együttműködő feleket fontos, új ismeretekkel felruházni. A Kapacitásépítő Rendezvények tematikáját a partnerországok szociális párbeszéd tevékenységét feltáró kutatások és helyzetértértékelő tanulmány megállapításai alapján építették fel.

Az első virtuális kapacitásépítő rendezvény

A projekt első Kapacitásépítő Rendezvénye (KÉR) két részből állt, 2020. december 9-én egy szeminárium, december 16-án pedig egy workshop került megrendezésre. A járványhelyzet és a korlátozott utazás miatt a rendezvényeket ZOOM-on tartották meg.

A szeminárium a SuSodCo projekt kutatási szakaszának legfontosabb eredményeire összpontosított, bemutatva a bolgár, horvát, ciprusi, görög, magyar és szlovén építőipar előtt álló szociális párbeszéd kihívásokat. Azaz, hogy a sikeres szociális párbeszéd hogyan támogathatja az ágazatot és erősíti az összes érdekelt felet? Hogyan fejlődik a munkaerőpiac? Mi szükséges a sikeres szociális párbeszédhez és ezen a téren milyen szükségszerű változások állnak a partnerek előtt, amelyekkel a közeljövőben foglalkozniuk kell. Emellett neves belga, norvég és finn előadók az országuk erre vonatkozó jó gyakorlataikat mutatták be.

A workshop keretében a munkaadók és a munkavállalók képviselői egy interaktív foglalkozás keretében vizsgálták meg az európai szociális párbeszéd keretrendszerének saját nemzeti, hosszútávú szociális párbeszéd programjaikba történő integrálásának különböző módozatait.

A projekt keretében 2021. évben további három, egymással összefüggő kapacitásépítő rendezvény kerül megrendezésre. A kétnapos rendezvények a következő témákra összpontosítanak:

  • 2021. április: A kommunikációs stratégia fontossága a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából.
  • 2021 június: A gazdaság digitalizálásának visszatükröződése a szociális párbeszéd programjában, valamint a digitális készségek fejlesztése.
  • 2021. szeptember: A szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek lényeges elemei. A partnerek készségbeli hiányosságainak pótlása.

A kapacitásépítési rendezvények célközönségét a szakszervezetek, munkáltatói szervezetek és más szociális, nemzeti, regionális és európai szintű szociális párbeszédpartnerek, illetve az építési ágazat ipari kapcsolataiban részt vevő vezérigazgatók, HR tanácsadók, jogi tisztviselők, valamint a tárgyalási csoportok tagjai és szakértői alkotják.

Ágazati Szociális Párbeszéd Platform

A projekt további fontos feladata egy új, személyre szabott, ágazati szociális párbeszéd platform (honlap) megtervezése és létrehozása az építőipari ágazat számára. A rugalmas szociális párbeszéd honlap bemutatja majd a korábbi, illetve a folyamatban lévő szociális párbeszéd kezdeményezéseket, valamint a szociális párbeszédre jelentős hatással lévő uniós projekt koncepciókat. A honlap a projektben résztvevő szociális partnereket és a projekt célcsoportjait a szociális párbeszéd különböző gyakorlataival kapcsolatos új, értékes ismeretekkel és ötletekkel látja el.

Egyúttal hasznos és ingyenes forrásokat kínál majd a tervezett nemzeti kezdeményezések, a tréningek nyomon-követesé, valamint a hagyományos szociális párbeszéd megoldások adaptálásának támogatására. Az önálló SuSodCo platform létrehozására a projektet koordináló Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara Építő- és Építőanyagipari Kamarája (CCIS CCBMIS) nemzetközi tenderfelhívást tett közzé.

A projektben elért eredmények hasznosítása érdekében a hat együttműködő ország egy-egy nemzeti ágazati média kezdeményezést (kampányt) valósít majd meg. Ennek célja az ágazati szociális párbeszéd szervezetek figyelem-felkeltésének, láthatóságának és ismertségének növelése külső PR/marketing szakértők, médiahirdetések, új videók gyártása, valamint reklámtárgyak terjesztése által.

A nemzeti szociális párbeszéd médiakampányokat a partnerek jelenlegi szociális párbeszéd tevékenységeinek kiértékelése által azonosított hiányosságok és szükségletek alapján tervezzük meg. A kampány várható hatása: az építőipar felé irányuló főbb kérdések tudatosítása. Kapacitásépítés a további új tagok megnyerése érdekében. A szinergiák létrehozásának megkönnyítése, valamint a hatékony társadalmi párbeszéd elősegítése.

 

A projekttel kapcsolatos további információk a www.susodco.eu honlapon találhatók.

 

Pete Zoltán 
ügyvezető igazgató helyettes
ÉVOSZ