Óvatosan indult a tanév a Covid 19 világjárvány miatt a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK), csakúgy, mint a legtöbb felsőoktatási intézményben itt is a legnagyobb elővigyázatossággal szervezik a közösségi programokat. A másfél méteres távolság betartása és a maszkviselés is kötelező, emellett át kellett rendezni a tantermeket, a laborokat, a gólyák (670 hazai és 160 nemzetközi elsőéves hallgató) egyetemi beilleszkedését támogató programokat pedig online szervezik meg.

A vírus miatti bizonytalanság már a nyáron felgyorsította a digitális tananyag fejlesztését, amelybe hallgatókat is bevontak. A kar nemcsak ebben számít az intézményben tanulókra: három éve sikeresen működtetett ösztöndíjprogramjuk keretében a plusz feladatot vállaló, kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók többek között demonstrátorként, diáktanárként, kutatóként dolgozhatnak, amiért akár havi 40-70 ezer forintos ösztöndíjban is részesülhetnek. Talán ennek is köszönhető, hogy a pécsi műszaki felsőoktatási képzés népszerű a fiatalok körében, idén szeptembertől pedig az országban egyedülálló módon a gépész mesterszakot is elindítják.

A koronavírus-járvány számos olyan intézkedésre sarkallta az oktatási intézményeket, amelyek a tananyag részben vagy egészben digitális platformra történő átültetését, illetve az előadások online módon való elérését szolgálják. „A karon nyáron olyan okos eszközöket szereltettünk be, amelyek a napi oktatást támogatják. Ezek által lehetőség lesz például arra, hogy a tantermi előadásokat valós időben akár a világ másik tájáról is követhessék a hallgatók az interneten. Folyamatosan nő az okosfelületek, az okostáblák száma, kiszélesedett az internethozzáférés lehetősége is. Ennek következményeként egyes kurzusokat nemzetközi partnerekkel is össze tudunk kapcsolni, így a pécsi hallgatók akár angol vagy amerikai egyetemi hallgatókkal vehetnek részt egy időben azonos témájú tantárgyak oktatásában” – mondja dr. Medvegy Gabriella dékán.

A PTE MIK olyan tananyag-digitalizációs programot is indított a nyáron, amely az oktatást támogató tananyagok, háttéranyagok digitális hozzáférhetőségét szolgálja. Mivel a campuson számos eszköz- és laborigényes kurzust is oktatnak, külön figyelmet kell fordítani ezek digitális kiszolgálására. A tananyag fejlesztésébe a hallgatókat is bevonták. Belső pályázaton találták meg azokat a fiatalokat, akik digitális kompetenciáikkal, generációs attitűdjükkel hozzájárulnak a tananyag korosztályuk számára könnyen fogyaszthatóvá tételéhez. Minden tananyagot két nyelven, angol és magyar nyelven készítenek, hiszen a külföldi hallgatók aránya a karon meghaladja a 20%-ot.

ÖSZTÖNDÍJAK

Egyébként annak, hogy hallgatókat vonnak be a kar munkájába, szinte már hagyománya van a MIK-en. Amerikai mintára három évvel ezelőtt több ösztöndíjprogramot indítottak, amelyek a fiatalok számára egy érdekes témában való elmélyedés, egy tanórai kurzus tematikájához vagy egy szakmához tartozó szakmai kutatási projekthez kapcsolódás, esetleg tudományos diákköri munkában való részvétel lehetőségét hordozzák magukban, de a doktori tanulmányokra felkészülést is segítik. Amellett, hogy a hallgatók havonta 40-70 ezer Ft ösztöndíjhoz jutnak, munkájukat certifikációval ismerik el, ami végzett szakemberként piaci értéküket is növeli. A hallgatók részéről jelentős érdeklődés mutatkozik a meghirdetett ösztöndíj-lehetőségek iránt, számukra presztízst jelent egy ilyet elnyerni.

A kari alapítású ösztöndíjak mellett országos, nemzetközi, illetve a céges partnerek által alapított ösztöndíjakhoz is hozzájuthatnak a Pécsett tanuló fiatalok. A PTE MIK Demonstrátori Ösztöndíj a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók oktatást támogató munkájának anyagi és tanulmányi jellegű elismerésére szolgál, a Diáktanár Ösztöndíjat azok a hallgatók nyerhetik el, akik oktatói háttértámogatással felzárkóztató foglalkozásokat tartanak a hallgatótársaknak. A PTE MIK Hallgatói Kutatási Ösztöndíjat olyan fiataloknak ítélik oda, akik valamilyen tudományos témához, esetleg kutatócsoporthoz kapcsolódnak. De Kari Nagykövet ösztöndíjat és a női kiválóságot jutalmazó ösztöndíjat is elnyerhetnek a campuson tanulók.

Annak ellenére, hogy a hazai műszaki felsőoktatásba jelentkezők száma 35%-kal esett vissza a tavalyi értékhez képest, a pécsi egyetem műszaki és informatikai karán nem okozott gondot a felvételi. Megugrott az építész szakra jelentkezők száma és visszaesett a termelőágazatokba jelentkezőké, így 200 építész és 180 informatikus hallgató kezdhette meg szeptemberben a tanulmányait Pécsett.

Újdonságként több mint 30 jelentkezővel elindul a gépész mesterszak, ami eddig hiány volt a piacon. Idén a mérnök-informatikusok esetében a korábbihoz képest kissé emelkedett a ponthatár, de így is 150 hallgató került be a Bsc képzésre. Ezzel ez a szak a PTE legnagyobb létszámú első évfolyamai közé tartozik.

 

További információ: www.pte.hu

 

 

Forrás: PTE MIK