Magyarország első toronyházának speciális árnyékolószerkezetei

A brit Foster + Partners és a magyar Finta Stúdió által tervezett áramló-dinamikus formavilágot képviselő épülettömeg mind méreteiben, mind műszaki bravúrjaiban, mind kivitelezési megoldásaiban Magyarországon egyedülállónak számít. A MOL Campus épületének árnyékolása éppen ezért volt a Krüllung számára megtisztelő kihívás és erőpróba is egyben.

A projekt előzményei

A kivitelezést megelőző döntéselőkészítő tanulmányok sokasága során több árnyéko­lástechnikai megoldás került összehasonlí­tásra hő- és fénytechnikai szempontoknak megfelelően, úgy, mint káprázásmentesí­tés, fényszabályozás, napvédelem, söté­títés, valamint az árnyékolandó felületek alakja, síkja és mérete szerint. Megbízói, tervezői és kivitelezői közös döntés alap­ján, a belső téri textil árnyékolókra esett a választás. Ez a szerkezet sokoldalú fel­használásának köszönhetően egységes és esztétikus megoldást nyújt óriás méretű, változatos formájú, különböző síkban tört felületek árnyékolására is.

Az árnyékolt épületfunkciók

A MOL Campus épülete esetében a toronyban és a pódiumban helyet kapó épületfunkciókhoz illeszkedő árnyékolás, azaz a teljes belső tér árnyékolástechnikai megter­vezése és kivitelezése volt a feladat. A rolók, valamint a textil árnyékolók külön­böző módon feszített változatai tökéletesen alkalmasak a multifunkcionális feladatsor ellátására. Az árnyékolás megoldása – az irodaterekben, közösségi terekben, étkező­ben, ebédlőben, multifunkcionális térben, tetősíkban, tetőteraszon – minden épület­funkció esetében szükséges volt.

Hogyan integrálódnak az árnyékolók az épület tömegéhez?

A Magyarországon egyedülállónak szá­mító építőipari kihívásokon, a szélpajzson vagy a homlokzaton lévő hajlított üveg burkolati elemeken túl, az árnyékoló szer­kezetek esetében is speciális megoldá­sokra volt szükség. Az épület áramvona­las tömegének térbeli és alaki lekövetése a textil szerkezetekkel tökéletesen megvaló­sult. A tengelyre feltekeredő textil árnyé­kolószerkezetek megvezetés nélküli, vala­mint több különböző módon megvezetett, feszített-húzott változatai az álmennyezet síkjába rejtetten lettek kialakítva.

A vízszintes síkú, valamint az íves, több helyen befelé dőlő, a hiperbolikus parabo­loid üvegfelületek árnyékolását feszített-húzott sodronyos árnyékolókkal oldottuk meg. Az alul szélesebb üvegfelületek for­máját lekövető rolós szerkezetek a hagyo­mányos föntről-lefelé tekeredő változat­tal ellentétben, a padló síkjába süllyesztve, alulról fölfelé kitekeredve árnyékolják a belső tereket. A három szintenként egybe­nyitott, ún. “campusok” üvegfelületeinek árnyékolói 11 métert meghaladó méretei is egyedi, sodronnyal megvezetett, óriás rolós szerkezetekkel árnyékoltak. A torony, valamint a pódium teraszainak árnyékolá­sáról hatalmas méretű, motoros mozgatású napernyők gondoskodnak.

Hogyan járultak hozzá az árnyékolók a fenntarthatósághoz?

A belső téri árnyékolószerkezetek egy új homlokzati réteget képezve az épületauto­matizálási rendszerbe integráltan képesek csökkenteni az épület nyári hőfelvételét, valamint téli hőleadását, ezzel hozzájárul­nak egy energiatudatos épület kialakításához. A homlokzatonként eltérő automa­tizmussal programozott szerkezetek és a speciális anyag jelentősen javítják az épü­let energiafelhasználását. A napvédelmi tulajdonságokon kívül a kiválasztott feszí­tett mikroszálas poliészter anyag különö­sen nagy szilárdságú és alaktartó, ami a feszített árnyékolóinknál és a hiperboli­kus paraboloid alakú árnyékolóinknál volt nagyon fontos szempont.

Megfelelő irodakomfort kialakítása

Nagyteres irodaépületek esetében különö­sen fontos a felhasználók munkájához biz­tosítani a káprázásmentességet. A vizuá­lis szempontok miatt többszöri mintáztatás alapján kiválasztott anyag mikroperfo­rációval ellátott, hogy a külső térrel való vizuális kapcsolat megtartása mellett a káprázásmentesség is biztosított marad­jon valamennyi tájolás esetén, sőt a mik­roperforációk peremei sötétítettek, ezáltal a belső térből való kilátás még kedvezőbb. Jó fény- és hővédő, valamint komfortérze­tet növelő tulajdonságain túl a mikroperfo­rált anyag a felületét borító, speciális külső bevonatnak és előfeszítettségének köszön­hetően a felhasználás során sem defor­málódik.

A hagyományos anyagminősé­gekhez képest négyszer ellenállóbb anyag könnyen tisztítható, ún. öntisztuló tulaj­donsággal rendelkezik, szép megjelenést biztosít hosszú időn keresztül.

 

 

 

https://krullung.hu/