A neobarokk régi épületet és az új sportcsarnokot összekötő híd üvegszerkezeteit a Rákosy-Glass Kft. tervezte, gyártotta és építette be.

A Gellérthegy lábánál található, 1912-ben épült Budai Ciszterci Szent Imre Gimná­zium új sportkomplexumának kivitele­zési munkálataiban a Rákosy-Glass Kft. is fontos szerepet kapott. A műemlék jel­legű neobarokk stílusú főépületet és az új, 3700 m²-es, négyszintes sportközpontot egy üveg látványhíd köti össze.

KIHÍVÁST JELENTŐ FELADAT

Generálkivitelezés:
Horváth Építőmester Zrt. és Possibuild Kft. konzorciuma
Tervezés:
Óbuda Építész Stúdió Kft.
Szerkezetépítés:
Épszerk-Pannónia Invest Kft.
Üvegszerkezet tervezés, gyártás, kivitelezés:
Rákosy-Glass Kft.

A régi és az új épület közötti, 12 méter magasságban húzódó híd megközelítő­leg 15 méter hosszú és 4 méter magas. A szerkezet körülbelül 2%-os lejtéséből adódóan az összes üvegtábla alakos. Ez az alakosság kihívást jelentett a tervezés során, egyrészt a pontmegfogó szerkeze­tek fogadásához készülő furatok megfelelő pozicionálása, másrészt pedig az üvegtáb­lák felületén található, kerámianyomtatás­sal készült minták folytonosságának bizto­sítása végett.

A híd déli, Villányi úti oldal felé eső részén található, 8+8 mm vastag TVG VSG (hőerősített, ragasztott biztonsági) oldal­üvegeken az apátság logója ismétlődik, az északi oldalon és a 10+10 mm vastag TVG VSG tetőüvegeken pedig egy 10×10 mm méretű homokfúvott, savmart hatású négyzetraszteres minta kapott helyet.

A híd súlya az acél tartószerkezettel és a betonfelülettel együtt körülbelül 15 tonna, melyből kb. 5,5 tonnát tesznek ki a mint­egy 130 négyzetméternyi, Rákosy-Glass Kft. által tervezett, gyártott és beépített üvegszerkezetek. Az üvegtáblák méretéből és súlyából, valamint a speciális beépítési körülményekből adódóan az üvegtáblákat pókdaru segítségével illesztették a helyükre.

MÚLTBÓL A JELENBE

Az elkészült üveghíd nem csupán a fizikai valóságban köti össze egymással a régi és az új épületet, teszi kényelmessé az átjá­rást. Történelmi korok között átívelő meg­oldás, ami egyfajta időgépként működik; átsétálva rajta a múltból a jelenbe érke­zünk, és talán bepillantást nyerhetünk a jövőbe is.

Az új sportcsarnok belső részében is meg­jelennek a Rákosy-Glass Kft. által készí­tett üvegtermékek; közlekedők és lelá­tók üvegkorlátai, és egy kb. 25 m² méretű, 12 db üvegtáblából álló, 10+10 mm vastag, az intézmény logójával és LED világítással ellátott üvegfal is található benne.

 

www.rakosyuveg.hu