A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében

764

A Szlovén Építőipari Szövetség (GZS) koordinálásával megvalósuló SUSODCO (Support of Social dialogue for an effective future Construction) projekt a Kelet-Közép és Dél-Kelet Európai országokban megvalósuló szociális párbeszéd hatékonyságát kívánja a munkaadói és munkavállalói partnerek kapacitásépítésének, promóciós tevékenységének és ismertségének növelésével, valamint a kölcsönös bizalom erősítésével elősegíteni.

Ennek érdekében a SuSodCo projekt legfontosabb célkitűzése az ágazati szociális párbeszéd partnerek felkészítése és ellátása azokkal a hiányzó kulcsfontosságú ismeretekkel, amelyek elősegítik a szociális párbeszédben való aktívabb közreműködésüket, tevékenységi körük és kapacitásaik kibővítését, a megerősödésüket és fejlődésüket, továbbá az Európai Ágazatai Szociális Párbeszédbe történő aktívabb bekapcsolódásukat.

A projektben résztvevő országokSzlovénia, Magyarország, Horvátország, Bulgária, valamint Ciprus és Görögország – építőipari szociális párbeszéd partnerei egy előzetes kutatás keretében térképezték fel a szervezeteiket érintő közös kihívásokat és problémákat, majd ezek elemzését követően egy konzorciumot alapítva (SuSodCo) nyújtották be kérelmüket az EU Foglalkoztatási Főosztálya által kiírt pályázatra. A projektben a hat ország munkaadói és munkavállalói szervezetei mellett két európai ágazati ernyőszervezet, az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) és az Építő- és Faipari Dolgozók Európai Szövetségének (EFBWW) képviselői is részt vesznek.

A SuSodCo projekt a társadalmi párbeszéd témáira összpontosít, és elsősorban a nemzeti ágazati szociális párbeszéd megerősítését és kapacitásépítését, valamint az Európai Társadalmi Párbeszédhez történő aktívabb hozzájárulást kívánja elősegíteni.

Az európai szociális párbeszéd olyan megbeszéléseket, konzultációkat, tárgyalásokat és együttes fellépéseket foglal magában, amelyekben az ágazat mindkét oldalát képviselő szervezetek, a munkaadók és munkavállalók képviselői vesznek részt. A különböző szinteken megvalósuló szociális párbeszéd az európai szociális piacgazdaság működésének egyik előfeltétele, és egyúttal az ágazat versenyképessége és az üzleti korrektség elősegítése érdekében is alapvető fontosságú. Az építőipar az Európai Unióban 4,8 millió munkahelyet biztosít, és az EU GDP-ének mintegy 9%-át eredményezi. Új munkahelyeket teremt, előmozdítja a gazdasági növekedést, és a társadalmi, energiaügyi kihívásokra is egyaránt megoldásokat kínál.

A SUSODCO projekt fő célkitűzése egyrészt a nemzeti ágazati szociális partnerek újra-aktiválása, másrészt a sikeres és aktív szociális párbeszéd megvalósításához szükséges képességeik megteremtése és fejlesztése, figyelembe véve európai szociális párbeszéd építőiparra vonatkozó többéves (2020–2023) munkaprogramját és az építőipar szociális párbeszéd nemzeti prioritásait.

A projekt keretében az építőipari ágazat számára egy új, ingyenes, testreszabott ágazati szociális párbeszédplatform kerül kialakításra, amelyen a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd-kezdeményezések, az éppen futó EU-projektek, illetve a már megvalósult elképzelések, alkalmazott módszerek, eredmények és hatások kerülnek bemutatásra. A szociális párbeszéd hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében szükség van a partnerek szakértői felkészítésére és támogatására, hogy tájékoztatást kapjanak a más országokban már megvalósult legjobb kezdeményezésekről, valamint a megvalósítandó koncepciókról, tervekről, eredményekről, tanulmányokról, intézményközi együttműködési látogatásokról, a projektek eredményeinek terjesztéséről, és az EU finanszírozási eszközeiről, stb.

Fotó: Mohamed Hassan/Pixabay

Éppen ezért a SuSodCo projekt célja, hogy a fenti tényezőket és eredményeket egy koherens, átlátható, naprakész tartalmi és szaktudást támogató eszközben, egy speciális, az építőipari társadalmi párbeszédet elősegítő ágazatspecifikus online platformon gyűjtse össze. Az új platform bemutatja a korábbi és folyamatban levő ágazati szociális párbeszéd kezdeményezéseket, és kiemeli a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű történelmi fejlődésére vonatkozó ismereteket.

A platform segítséget nyújt a nemzeti ágazati szociális párbeszédben résztvevő szervezetek számára a hatékony és eredményes együttműködéshez. Ráirányítja a figyelmet az ágazat kulcsfontosságú kérdéseire. Elősegíti a tagság képzését és az új tagok bevonását, támogatja a kapacitásépítésbe történő befektetéseket és a szinergiák létrehozását, előmozdítva ezáltal a jövőbeli társadalmi párbeszéd sikeres megvalósulását.

PROJEKTINDÍTÁS

A kétéves projekt munkája 2020 márciusában kezdődött el, és a partnerek a „Teams” online platform segítségével 2020. március 30-án és 31-én tartották meg első, projektindító megbeszélésüket. A videó-konferencia lehetővé tette, hogy a partnerek jobban megismerjék egymást, erősítsék az egymás iránti kölcsönös bizalmukat és alapot teremtsenek a jövőbeni gyümölcsöző együttműködéshez.

A megbeszélésen áttekintették a társadalmi párbeszéd nemzeti szintű tevékenységeit, a projekt során elvégzendő feladatok körét és véleményt cseréltek. Megkezdték az előkészítő tevékenységeket, azaz a nemzeti társadalmi párbeszéd helyzetfelmérését, amely kiterjed az ágazati szociális párbeszéd aktuális kérdéseire és trendjeire, és összeveti ezeket az ágazati szociális párbeszéd többéves cselekvési tervével. A projekt során négy közös kutatás készül, három íróasztal melletti és egy terepi kutatás, és ezek alapján végezetül négy tematikus tanulmány készül majd el.

A partnerek a helyzetfelmérő tanulmányok összevetése alapján határozzák meg, hogy az egyes tagországokban milyen további kapacitáserősítő kezdeményezésekre lesz szükség. Ez év végén és 2021 első felében négy közös kapacitásbővítő – regionális, illetve helyspecifikus, célzott, kétnapos – rendezvény kerül megrendezésre, amelyek a partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteit a hatékony és eredményes párbeszéd megvalósításához releváns és fontos kapacitásokkal vértezik majd fel.

A Horvátországban 2020 decemberében, Magyarországon 2021 februárjában, Cipruson 2021 áprilisában és Bulgáriában 2021 júniusában tervezett rendezvények célcsoportjait egyrészt a partnerországok építőipari ágazati szociális partnerei és az építőipari szociális párbeszéd bizottságok országos képviselői, másrészt a szolgáltatási tevékenységeket ellátó hasonló szociális partner szervezetek, ernyőszervezetek, például a BUSINESSEUROPE (az Európai Gazdasági Egyesületek Szövetsége), a CEEP (a Munkaadók és Közszolgáltatók Európai Központja), az ETUC (az Európai Szakszervezetek Szövetsége) és az SME United – korábban UEAPME (Kézművesek és Kkv-k Európai Szövetsége) képviselő alkotják.

A partnerek a vírushelyzetre való tekintettel egyelőre videó-konferencián tartják megbeszéléseiket. A következő egyeztetésre 2020 júniusában kerül sor, ahol a partnerek áttekintik a helyzetfelmérő tanulmányok összegzését, valamint az új, közös Szociális Párbeszéd platform tervezett struktúráját. A projekt webhelye www.susodco.eu címen lesz majd elérhető. Jelenleg a szlovén nyelvű oldal véglegesítése történik, majd ezt követően készül el annak magyar, horvát, bolgár és görög megfelelője is.

 

Pete Zoltán 
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ