Újabb részletek az építésgazdaságra vonatkozó intézkedéscsomagról

366

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésgazdasági Kollégiumának kibővített ülésén Gyutai Csaba kormánybiztos tartott tájékoztatót a Kormány építésgazdaságra vonatkozó intézkedési csomagjáról.

Az építőiparban tapasztalható drasztikus alapanyagár-emelkedéssel szemben a kormány eddig két intézkedéssel lépett fel: egyrészt a bányászati cégekre vonatkozó extraprofitadó bevezetése, valamint az építőipari felhasználású alapanyagok és termékek exportjának korlátozása.

Az MKIK Építésgazdasági Kollégiumának sajtónyilvános ülésén Gyutai Csaba kormánybiztos (ÉMI vezérigazgató) ezeket az intézkedéseket részletezte. A kormánybiztos szerint a kormány azért is szentel kiemelt figyelmet ennek az iparágnak, mert a kivitelezői szektor adja a GDP 6,5%-át, míg a teljes építésgazdaság (anyagokkal együtt) vetekszik az autóiparéval, mely a GDP 11%-át adja.

Érintett termékkörök

A stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárás – érintett témakörök Forrás: ÉMI

Eljárásrend

Eljárásrend Forrás: ÉMI

Gyutai Csaba elmondta, hogy a cégek az epapir.gov.hu oldalon tudják bejelenteni a kivinni kívánt termékeket. Amennyiben olyan stratégiai fontosságú terméket visz ki valaki, ami azonban nem építőipari felhasználású, azt engedéllyel továbbra is lehet exportálni.

A Magyar Államot a 402/2021 (VII.8.) Korm rendelet alapján külföldön értékesíteni szándékozott termékeket, érvényes szerződés esetén elővásárlási jog, saját külföldi telephelyre, felhasználás céljából külföldre kivinni szándékozott termék esetén pedig vételi jog illet meg.

Elővásárlás esetén a Magyar Állam a szerződés szerinti árat fizeti meg. A vételi jog gyakorlása esetében, amennyiben a bejelentő nem tud megállapodni az MNV Zrt.-vel az árról, úgy az aktuális piaci ár kerül megfizetésre, az e feletti igényt polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

A termékeket az MNV Zrt. elektronikus aukciós rendszer (EAR) útján, elektronikus árverés keretében, egy alkalommal, két árverési körben értékesíti.

Fuvarozással kapcsolatos intézkedések

Bővült az ÉKÁER bejelentés-köteles termékek köre a stratégiai jelentőségű termékek és nyersanyagok fuvarozásával.

A 403/2021. (VII.8.) Korm. rendelet mellékletében szereplő építési termékek és építőanyagok is bejelentés-kötelesek lettek. Ezekre a termékekre nem kell alkalmazni a 13/2020. (XII.23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.

A bejelentést elmulasztókra ugyanazok a szankciók vonatkoznak: a NAV az árú értékének 40%-ig terjedő bírságot szabhat ki.

Az ülésen többször is hangsúlyozták, hogy az EKÁER-be bejelentendő termékek köre nem azonos az exportengedély-köteles termékek és anyagok körével, mivel két külön intézkedésről van szó.

Bányászati szektor

A kiegészítő bányajáradék azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek főtevékenysége:

  • kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
  • kavics-, homok-, agyagbányászat
  • cementgyártás
  • mész-, gipszgyártás

Emellett a 2019. évi nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 3.000.000.000 forintot.

A kiegészítő bányajáradék fizetése kötelezettségének értékesítési ár határa:

  • osztályozott homok: 700 Ft/T
  • osztályozott kavics: 900 Ft/T
  • osztályozott homokos kavics: 700 Ft/T
  • természetes homokos kavics: 700 Ft/T
  • cement: 20.000 Ft/T

A kiegészítő bányajáradék mértéke az értékesítési határ-ár feletti összeg 90%-a.

A bányászati szektort érinti az az intézkedés is, hogy a kormány kötelezővé tenné azok számára, akik kitermelési joggal rendelkeznek, hogy egy éven belül kezdjék meg újra a kitermelést. Gyutai Csaba szerint ennek az a célja, hogy minél több szereplő legyen a kínálati oldalon, ezzel is lenyomva az árakat.

Azoknál a bányáknál, ahol a rendelet hatályba lépése előtt megszerezték a műszaki üzemi tervet, azoknak minimum 50%-os üzemszerű kitermelés megkezdése a kötelező egy éven belül, ahol viszont csak a rendelet hatálybalépése után, ott 100%-on kell elkezdeni a kitermelést. Amennyiben nem kezdődik meg a kitermelés, a Bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli és a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosultjának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelöli ki.

Koji László ÉVOSZ elnök, az Építésgazdasági Kollégium elnöke hangsúlyozta, hogy ezek az intézkedések egyelőre szeptember 30-ig lesznek érvényesek. Említette, hogy már elküldték a Kormánynak a Közbeszerzési Törvény módosítási javaslatukat is, amely arról szól, hogy ha az ajánlati árhoz viszonyítva több mint 15%-os az áremelkedés, lehessen ezt vis majornak tekinteni. Szeretnék elérni, hogy a szerződéseknek a jövőben legyen egy anyagár változási klauzulája, vagyis 15%-os áremelkedés után legyen lehetőség árváltoztatásra.

 

KI