Társas vállalkozások száma/Cégalapítások/Cégtörlések 1990-2021 Forrás: Opten

Nagyot ugrott 2021-ben a cégbejegyzések száma, a cégtörlések száma viszont alacsonyan maradt, így közel egy évtized után újra növekedett a társas vállalkozások száma Magyarországon. 

Rendhagyó évet zárt a cégvilág 2021-ben, minden fontosabb céginformációs mutatóban trendfordulót regisztráltunk, és 2022-ben újabb meglepetések várhatók” – mondja Pertics Richárd, az OPTEN céginformációs szolgáltató elemzője. 33 821 cégalapítás és 20 439 cégtörlés került közzétételre 2021-ben Magyarországon, ezzel hosszú idő után újra növekedett hazánkban a társas vállalkozások száma. A cégszám növekedésének köszönhetően 2021 végén 529 ezer társas vállalkozás működött az országban.

Az éves cégalapítások száma ezzel kilenc éves pozitív rekordot, míg a cégtörlések száma 14 éves negatív rekordot állított be. A hosszabb távú trend elemzése egy évtizedes cégalapítási hullámvölgy végét, míg a cégtörlések csökkenő száma a korábbi cégtörlési trend folytatását jelenti. Természetesen ennél jóval összetettebb a kép, az adatok értelmezésében nem lehet figyelmen kívül hagyni a COVID-ot követő gazdasági hullámzás és a jogszabályváltozások hatásait.

A cégalapítások hirtelen növekedését már a 2008/09-es gazdasági válság esetén is megtapasztalhatták, és a koronavírust követő gazdasági hullámvölgyben is hasonló mintázatok voltak tapasztalhatók. Az újonnan induló vállalkozások egy része ilyenkor kényszervállalkozásnak tekinthető, de az új gazdasági körülmények sok új lehetőséget is szülnek, amelyek szintén új vállalkozásokat indukálnak. „Az adatok megmutatják, hogy válsághelyzetben is születhetnek igen sikeres vállalkozások, de összességében az ebben az időszakban induló vállalkozások várható élettartama alacsonyabb, mint a normál időszakban induló cégeké” – mondja az OPTEN elemzője. A mostani gazdasági helyzet ugyanakkor jelentősen eltér a 2008/09-es válságtól is, és ez a céginformációs mutatókban is egyértelműen megmutatkozik.

Az első és legjobban szembeötlő különbség, hogy 2020-ban és 2021-ben a cégtörlések száma is alacsonyan maradt. Ez ugyanakkor elsősorban technikai hatás, hiszen a cégtörlések elmúlt 2 éves csökkenése részben a moratóriumoknak és a kényszertörlési eljárások szüneteltetésének volt köszönhető. Az adatok mélyebb elemzése egyértelműen megmutatja, hogy számos vállalkozás került nehéz helyzetbe, és a cégtörlések egy része csak időben tolódik el, 2021-végén már erősen növekszik a cégtörlések száma, és várhatóan 2022 első felében is magas lesz a megszűnő társas vállalkozások száma.

Fontos azt is kiemelni, hogy a koronavírus hatása igen erős szórással érintette a különböző szektorokat, míg egyes területeknek még lökést is adott, addig más iparágak a túlélésért küzdöttek. Az újonnan induló társas vállalkozások körében az építőipari és a pénzügyi szektor hozott rendkívül magas számokat 11 százalék feletti éves cégalapítási aránnyal, míg sok egyéb iparág csak 4 százalék körüli cégalapítási arányt produkált.

Fontosabb 2021-es céginformációs mutatók az iparágban működő vállalkozások számához viszonyítva Forrás: Opten

A megszűnő cégek tekintetében a mezőgazdaság és az energetika hozta a legstabilabb számokat, ezekben az iparágakban 3 százalék alatt maradt a megszűnő cégek száma a teljes ágazati cégszámhoz viszonyítva. Az infokommunikációs szektorban, az oktatásban és az adminisztrációs szektorban volt magas a megszűnő cégek aránya, ezek közül az adminisztráció kevésbé számít meglepetésnek, hiszen itt sok COVID által érintett tevékenység található, de az IT-s cégek ilyen arányú törlése azért mindenképp érdekességnek számít.

A felszámolási arány leginkább arról tanúskodik, hogy a megszűnő cégek milyen arányban hagynak maguk mögött kifizetetlen számlákat, mennyire fertőzött az az adott terület. Az adatok alapján az építőipari, a logisztikai, az adminisztrációs és a vendéglátóipari vállalkozások hagytak hátra arányaiban több tartozást.

2022-ben a koronavírus előtti trend visszatérése várható a céginformációs mutatók tekintetében, annyi különbséggel, hogy a cégalapítások száma valamivel magasabb szinten fog stabilizálódni, mint amit 2019 környékén tapasztalhattuk. Emellett 2022 első felében még ideiglenesen az átlagosnál magasabb cégtörlési adatokkal találkozhatunk majd a 2021 végén indult megszüntetésre irányuló eljárás-hullám miatt. Az adatok alapján 2022-ben várhatóan 30-31 ezer körüli újonnan induló társas vállalkozás kerül majd bejegyzésre, amely mellett mintegy 27-28 ezer cégtörlés kerül majd közzétételre, tehát a vállalkozások száma összességében 2022-ben is növekedni fog.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) 2021-es értéke átlagosan 10-11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Baranya, Zala és Tolna megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.

 

További információ: www.opten.hu

 

 

Forrás: Opten