Milyen visszaesést hozott a járvány az építőiparban?

368

A koronavírus járvány számos gazdasági ágban okoz komoly problémákat, többek között erős negatív hatást gyakorol az építőiparra is. A hosszabb szállítási idők, illetve a munkaszervezési problémák egyaránt nehezítik a kivitelezők dolgát. Az EBI Építésaktivitási Jelentéseiben negyedévente vizsgálja meg a hazai építőipar helyzetét, köztük az újonnan induló építkezések volumenét és az adott negyedévben befejezett projektek értékét összesítve illetve szektorok szerinti bontásban egyaránt.

A járvány okozta nehézségeket felismerve az EBI szakértői úgy döntöttek, még szorosabban követik az építőipart érintő változásokat, ezért havonta frissítik a kezdésre, befejezésre illetve az ebből következő teljesítményre vonatkozó EBI vizualizációkat minden szegmensre. Így az 2020. 1. negyedéves jelentésben a korábban megszokott tartalmon túl megpróbáltak helyzetképet adni a koronavírus hatásairól is.

Hazánkban az első koronavírusos megbetegedések március elejére tehetők, így a járvány hatása az első negyedéves számokra még kisebb hatást fejthetett ki, az elemzők az adatokat ezért közel április végéig is vizsgálták a minél pontosabb kép érdekében. A járvány alapvetően két módon befolyásolhatja az építőipart, egyrészt a már elindított beruházások leállhatnak, vagy lassabb ütemben haladhatnak tovább, másrészt visszafoghatja az újonnan építési fázisba lépő projektek összegét.

Az EBI elemzői mind a két hatást illetően végeztek vizsgálatokat. Az új építési beruházásoknál a szakértők becsülték az építőipar egyébként is jellemző hullámzása miatti változást, amelytől elkülönítették a járvány okozta hatást, vagyis megpróbálták számszerűsíteni, hogy milyen mértékben fogta vissza az új projektek elindulását a vírus jelenléte. A számok alapján, ha fél évig ilyen mértékű lesz a visszaesés az újonnan indított beruházások körében, akkor a járvány önmagában 15 százalékkal vetheti vissza a folyóáron mért építőipari teljesítményt.

A járvány másik hatását illetően pedig a már folyó projekteknél mintavétellel igyekeztek azonosítani a csúszások és leállások mértékét, ami alapján aztán a teljes építőipari projekt állományra becsléseket végeztek. Az eredmények szerint a vírushelyzet az első negyedéves befejezéseket jelentősen csökkentette, 29 százalékkal a járvány nélküli helyzethez képest, különösen a társasházi lakások és a hotel beruházások esetében. Az építési idők pedig jelentősen hosszabbodtak a nehézségek hatására.

2020. 1. negyedéve számokban – új építési projektek

A 2020 első negyedéves építőipari Aktivitás-Kezdés számok még nem mutattak jelentős visszaesést az előző év azonos időszakához képest az építőipar összes szektorát együttesen vizsgálva. 488 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések – derül ki az EBI Építéskaktivitási Jelentésből – ami még  enyhe növekedést is jelentett 2019 első negyedévéhez képest. Hozzá kell azonban tenni, hogy ebben a számban jelentős részt tett ki a 3-as metró állomásainak felújítását célzó beruházás elindulása, több mint 86 milliárd forintos összegével, miközben a járvány hazánkat csak márciusban érte el, vagyis a január-februári időszak még negatív hatás nélkül telhetett el.  (1.ábra)

Sok magasépítési és mélyépítési projekt kivitelezése elindult

A korábban már említett 3-as metró állomásait érintő felújítás elindulása miatt a magasépítés Aktivitás-Kezdés rátáját is magasan tartotta, összesen 376 milliárd forint értékben kezdődtek meg építési munkák a szektorban, igaz a M3 metró projekt nélkül az összegük már csak 290 milliárd forintot tett volna ki. Igazán nagy csökkenés az irodaépítések esetében volt mérhető, ahol az előző negyedévekhez képest töredékére esett vissza az elindított kivitelezések értéke az iBuild építési projektadatbázis alapján, mindössze 40 projekt építése vette kezdetét.

A mélyépítések esetében a 2020 első negyedévében elindított építési munkák összege bár az előző, nagyon gyengére sikerült három hónaphoz képest növekedett, azért továbbra is nagyon alacsony volt. 112 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések, ami 2016 második negyedéve óta a második legalacsonyabb értéket jelentette.

Összességében az első negyedévben az elindított építési munkák 57 százaléka a Közép-Magyarország régióra koncentrálódott, amiben nagy szerepet játszottak az elindult nagy projektek, mint a már említett M3-as metró munkálatai illetve a gödi Samsung gyár fejlesztésének újabb üteme. Például az M3-s metró beruházás nélkül Közép-Magyarország részesedése a megkezdett kivitelezések értékéből a korábbi évekhez nagyon hasonló lenne, 39 százalékos, derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. (2.ábra)

2.ábra. A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 1. negyedév)

A lakásépítés már a járvány kirobbanása előtt is komoly nehézségekkel küzdött, az idei évtől ismét 27 százalékosra növekvő áfa már tavaly a beruházások visszafogására ösztönözte a fejlesztőket, ami a 2019-es Aktivitás-Kezdés számokon is látszott. Az idei év első negyedévében a tavalyi utolsó negyedévnél ugyan némileg magasabb értékben indult el társasházi projektek kivitelezése, de ez 2016 Q4 óta a második legalacsonyabb értéket jelentette, 68 milliárd forintot tett ki a három hónap alatt építési fázisba lépő beruházások értéke. Főként nagyobb beruházások esetében kezdődtek építkezések, amit jól mutat, hogy összesen 68 társasházi projekt kivitelezése indult el, ami 2014 óta a legalacsonyabb szám.(3. ábra)

3.ábra. Az adott időszakban elkezdett és befejezett társasházi lakásprojektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyóáron. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 1. negyedév)

Érdekesség, hogy bár 2019-ben pont a Közép-Magyarország régió, azon belül is Budapest részesedése esett vissza az új társasházi kivitelezések esetében, 2020 első negyedévében pont az ellenkezője volt megfigyelhető, az építési fázisba lépő projektek értékének 77 százaléka koncentrálódott erre a területre, áll az EBI Építésaktivitási Jelentésben. (4.ábra)

4.ábra. A megkezdett társasházi lakásépítési projektek értékének megoszlása Magyarországon (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 1. negyedév)

Mit hozott a járvány a projektindulásokban?

Az előzőekben ismertettük a projektindulások értékét 2020 első negyedévében, az EBI Építésaktivitási Jelentés elemzői azonban, ahogy már a jelentés elején felhívtuk a figyelmet, azt is megvizsgálták, hogy a járvány mennyiben módosítja a frissen elindult építkezések összegét. Ehhez a vizsgált időszakot minél inkább igyekeztek kitolni, így az első három hónap helyett az összevetést az év eleje és április 24-e között végezték el. A vizsgálat során megnézték a január 1 – március 15-e között kivitelezési fázisba lépő beruházások értékét, illetve szintén meghatározták a március 16 – április 24 között elindult építkezések összegét, melyeket összevetettek az előző év azonos időszakának számaival.

Az eredmények azt mutatták, hogy az építőipar még jól kezdte az idei évet, magasabb értékben indultak el kivitelezések 2020 március 15. előtt, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban, bár ezen összegen kevesebb projekt osztozott. A járvány aztán alaposan megtépázta a szektort, és számottevő visszaesést hozott a március közepe és április 24-e közötti időszakban. Az új építési projektek értéke különösen a mélyépítések esetében zuhant drasztikusan össze, több mint 90 százalékos csökkenés következett be.

Az elindult projektek számával kapcsolatban már írtuk, hogy az év elején is kevesebb beruházás vette kezdetét, mint a tavalyi évben, a magasépítés esetében a kivitelezési fázisba 10 százalékkal kisebb számban léptek beruházások, a járvány heteiben azonban ez a visszaesés közel 40 százalékra nőtt. Természetesen nem látjuk még jelenleg, hogy az esetleg el nem indult beruházásoknak mi lesz a sorsa, elképzelhető, hogy az év hátralévő részében megindítják a kivitelezéseket, de ez vélhetően erősen függeni fog a járványhelyzet alakulásától. Az EBI szakértőinek becslése szerint, ha fél évig ilyen mértékű lesz a visszaesés, akkor a járvány önmagában 15 százalékkal vetheti vissza a folyóáron mért építőipari teljesítményt.

Leállások, halasztások – Mennyire nagy a baj a számok alapján?

Az EBI Építésaktivitási Jelentés szakértői az új projektek visszaesése mellett igyekeztek minél pontosabb információkat begyűjteni a korábban elindult beruházásokkal kapcsolatban is, országos, régiós és szektoronkénti megoszlásban, hogy látható váljon pontosan mekkora bajt is okozott a járvány a már folyó építkezések esetében.

A mintavétel eredményei

A minta alapját a március 15-e és április 20-a között az iBuild munkatársai által a projektadatbázisban frissített 1583 már folyó építési projekt adatai jelentették. A vizsgálat így összesen 446 lakó, 727 nem-lakáscélú magasépítési, és 410 mélyépítési projektet érintett, de a gyűjtés során a munka jellege alapján is különbséget tettek, az új építésekre és felújításokra osztva a beruházásokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a járvány következtében a leállt projektek főként a kisebb lakó, iroda és hotelépületek közül kerültek ki.

A megkérdezések alapján a mintába került projektek közül 7 beruházás leállt, 480-an úgy gondolták, hogy a befejezéshez hosszabb időre lesz szükségük a korábban vártnál, míg 93 esetben a megkérdezettek úgy vélték a beruházás akár hamarabb is elkészülhet az előzetesen tervezettnél, míg a többi esetben nem változtattak a frissítés során a tervezett befejezési határidőn.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés elemzői szintén megvizsgálták a medián vagyis a tipikus építési idők változását március 13 és április 20 között a már futó projektek esetében. A számok azt mutatták, hogy a várható építési idők növekedtek, bár az egyes szegmensek között jelentős eltérések voltak tapasztalhatóak.

A legkisebb változás a mélyépítések esetében volt megfigyelhető, ahol mindössze 2,7 százalékkal hosszabbodott az építési idő, a magasépítéseknél azonban ennél lényegesen nagyobb változást hozott a járvány első pár hete, a lakásépítések esetében 5,8 százalékkal, a nem-lakáscélú magasépítéseknél pedig 5,4 százalékkal hosszabb várható építési időket azonosítottak az EBI szakértői. Ennek hátterében több tényező is állhat, utóbbiak esetében nehézkesebbé válhatott bizonyos anyagok beszerzése, a munkaszervezés illetve a kereslettel kapcsolatos elbizonytalanodás is szerepet játszhatott.

A korábbi kivitelezési időkhöz képesti változás régiónként is különbséget mutatott, a legnagyobb különbség a Nyugat-Dunántúlon volt tapasztalható. De szintén volt eltérés a felújítások és az új építések esetében mért hosszabbodásban, utóbbinál 4,3, míg előbbinél 6 százalékos változásra került sor.

A korábbiakban már kitértünk rá, hogy főként a kisebb projektek esetében került sor a beruházások teljes leállására. Ezt részben magyarázhatja, hogy a nagyobb kivitelezések esetében a fejlesztők több lehetőségük van a munkálatok átszervezésére, illetve jobb anyagbeszerzési csatornákkal rendelkezhetnek. Az alapanyaggyártók érdeke is, hogy a nagyobb ügyfeleiket megtartsák, így az igényeik kielégítése prioritást élvezhet. Az előbbieket támasztják alá a számok is, a legnagyobb beruházások kevésbé csúsznak a mintavétel alapján.

A járványhatás az építőiparban

A minta jellemzői alapján az EBI Építésaktivitási Jelentés szakértői becslést végeztek a jelenleg folyó mintegy 3400 projektre is, vagyis azt feltételezve, hogy a járvány minden projektet a mintában lévőkhöz hasonlóan érint. Az előbbiek alapján kiszámították az egyes negyedévekben várható módosított befejezési értékeket, amit aztán összevetettek a járvány nélkül valószínűsített[1] értékekkel.

Az eredmények azt mutatják, hogy nagyon jelentős visszaesés volt tapasztalható a befejezett projektek értékében már 2020 első negyedévében is, 29 százalékkal csökkent az Aktivitás-Befejezés mutató értéke a hazai építőiparban a járvány hatására. A projektek várhatóan csúszásokkal a későbbi negyedévekben készülhetnek el, bár 2020 negyedik illetve 2021 második és harmadik negyedévében szintén inkább a jelentős csökkenésé lehet a főszerep a járvány nélküli számokhoz képest.

A legjelentősebb visszaesés az átadásokban a lakásprojektek és a szállodaprojektek esetében volt mérhető a járvány nélküli értékekhez képest, mind a két esetben több mint 50 százalékkal csökkent az Aktivitás-Befejezés mutató értéke a minta alapján végzett becslés szerint.

Összességében a magasépítések befejezését a járvány erősebben érintette, esetükben 38 százalékkal csökkent az első negyedévben elkészült projektek értéke a járvány nélküli becsléshez képest, míg a mélyépítési projektek esetében csak 9 százalékos különbség volt mérhető. Az év további részében a várható csúszások szempontjából kulcskérdés lehet, hogy meddig tart majd a bizonytalanság, mikor áll helyre az alapanyag-kereskedelem, ha sokáig sújtják még gondot az építési projekteket további lassulásra is lehet számítani, ami következő negyedévek számain is ronthat.(5. ábra)

5. ábra. A járvány-hatás a befejezett projektek értékében – a járvány okozta eltérés százalékosan a járvány nélküli helyzethez képest (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés – 2020. 1. negyedév)

 

 

Forrás: ELTINGA

 

________________________________________________________________________
[1] Feltétezve, hogy nem állt le projekt március 15 óta, illetve ha a járvány miatt hosszabb lett egy projekt építési ideje, akkor azt visszarövidítették, ha pedig rövidebb, akkor hosszabbra vették.