KSH: Az előző negyedévhez képest 11,4%-kal nőtt, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 4,6%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye

115

A bruttó hazai termék (GDP) volumene Magyarországon 2020 harmadik negyedévében 4,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévinél 11,4%-kal nagyobb, az előző év azonos időszakinál 4,6%-kal kisebb volt. A nemzetgazdaság teljesítménye az I–III. negyedévben 5,5%-kal visszaesett a nyers adatok szerint.

2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest a GDP volumene 4,6%-kal csökkent. Az első becslésben közölt harmadik negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott.

A GDP volumenváltozása (az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott index alapján) Forrás: KSH

Termelési oldal

Az ipar teljesítménye 2,4, ezen belül a feldolgozóiparé 1,9%-kal zsugorodott az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a villamos berendezés gyártása és az egyéb (nem közúti) jármű gyártása ágazatok növekedése mérsékelte a visszaesést. Az építőipar hozzáadott értéke 17,6, a mezőgazdaságé 3,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 4,0%-kal csökkent. A legnagyobb visszaesés a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás (20,9%), illetve a szállítás, raktározás (19,9%) nemzetgazdasági ágban volt.

1. táblázat: A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei Forrás: KSH

kereskedelem teljesítménye 1,8%-kal nőtt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, valamint a művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás hozzáadott értéke 9,6, illetve 7,9%-kal csökkent. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,9%-kal emelkedett. A közigazgatás és az oktatás hozzáadott értéke 0,8, illetve 1,7%-kal mérséklődött. Az egészségügy hozzáadott értéke 1,4%-kal nőtt.

A GDP változásához való hozzájárulás Forrás: KSH

A bruttó hazai termék 2020. III. negyedévi, 4,6%-os visszaesésében a szolgáltatások 2,2, az ipar 0,4, az építőipar 1,0 százalékpontos csökkenést okoztak. A szolgáltatásokon belül a szállítás, raktározás fogta vissza leginkább (1,0 százalékponttal) a gazdaság teljesítményét.

Felhasználási oldal

háztartások tényleges fogyasztása 2,2%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7%-kal csökkent. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása ennél nagyobb mértékben, 6,6%-kal lett alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miután a nem rezidensek (pl. turisták) fogyasztási kiadása jelentős mértékben visszaesett a harmadik negyedévben. Ezen belül a tartós termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene növekedett (3,4%), ellenben a többi csoporté visszaesett: a féltartós termékeké 4,7, a nem tartós cikkeké 2,1, a szolgáltatásoké 11,9%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2%-kal nagyobb, a közösségi fogyasztásé 4,8%-kal kisebb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,8%-kal emelkedett. E folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,5%-kal alacsonyabb lett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a harmadik negyedévben 13,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési, mind a gép- és berendezésberuházások volumene jelentősen visszaesett. A nemzetgazdasági ágak többségénél alacsonyabb lett a beruházási volumen.

A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 8,7%-kal csökkent. A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a harmadik  negyedévben összességében 4,6%-kal alacsonyabb lett.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – újra aktívum keletkezett, 509 milliárd forint értékben. Az export és az import volumene azonos mértékben, 5,2%-kal csökkent. Az áruforgalomban a kivitel 2,7%-kal magasabb, a behozatal 0,6%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 29,2 , importja 26,4%-kal zuhant.

A GDP változásához való hozzájárulás (felhasználási oldal) Forrás: KSH

A bruttó hazai termék 2020. III. negyedévi, 4,6%-os visszaesésében a végső fogyasztás 1,7, a bruttó felhalmozás 2,8, a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,1 százalékpontos csökkenést okozott.

Összegzés

2020 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 11,4%-kal növekedett.

Termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 24,2, a szolgáltatásoké 10,0%-kal nőtt, míg a mezőgazdaság és az építőipar hozzáadott értéke 1,3, illetve 4,1%-kal csökkent.

Felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 7,4, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 13,1%-kal emelkedett. A közösségi fogyasztás 2,0%-kal alacsonyabb lett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,3%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 28,9 , az importé 18,7%-kal megugrott.

A jövőre kivetített dinamikára építő, az amerikai tájékoztatási gyakorlatban régóta közölt ún. évesített index 53,9%-os növekedést jelez a harmadik negyedévben, az előző negyedévben mért 46,8%-os visszaesés után. Az évesített index azt mutatja meg, hogy mekkora lenne az éves változás, ha az aktuális negyedéves – az előző negyedévhez viszonyított – volumenváltozás négy negyedévig folytatódna.

 

További információ: www.ksh.hu

 

 

Forrás: KSH