Erősödnek a nem lakáscélú építések – EBI Építésaktivitási Jelentés 2021 második negyedév

580

A megelőző negyedéveket jellemző viszonylagos stagnálás után 2021 második negyedévében jelentősen nőtt az Aktivitás-Kezdési mutató az építőiparban – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. Utoljára 2018 első három hónapjában indultak el magasabb értékben kivitelezések egy negyedév alatt. 2021 első félévében így összesen 1398 milliárd forint értékben léptek építési fázisba beruházások, ami jelentős 20 illetve 18 százalékos növekedést jelent az előző két év ugyanezen időszakának értékeihez képest. (1. ábra)

Erősödő nem lakáscélú magasépítési aktivitás

2021 második három hónapjában tovább nőtt az Aktivitás-Kezdési mutató az év első három hónapjához képest a magasépítési szektorban.Összesen 558 milliárd forint értékben indultak építkezések ezen a részpiacon, ami az utóbbi évek legmagasabb negyedéves összegét jelentette. A magas első és második negyedéves számoknak köszönhetően a január és június között elindított kivitelezési munkák összértéke 19%-os növekedést mutatott 2020 első félévéhez képest, míg 2019 azonos időszakával összehasonlítva 34 százalékos bővülés volt mérhető.

A magasépítéseken belül növekedett a nem lakáscélú magasépítések első féléves Aktivitás-Kezdési mutatója, amely 25 százalékkal volt magasabb az előző év első félévében tapasztaltnál. A bővülés főként a kiugróan magas második negyedéves számoknak köszönhető. Az építési fázisba lépő projektek között található az SK Innovation akkumulátorgyára Iváncsán, valamint a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank székházának felújítása Budapesten.Szintén a fővárosban vette kezdetét több irodaház építése, többek között például a Dürer Park Irodaház I. üteme, valamint a Madarász Irodapark IV. üteme, továbbá Dunavarsányban megkezdődött a Dunapack papír csomagolóeszközt gyártó üzem I.ütemének kivitelezése is.

A társasházi lakásépítési szektorban az év első három hónapjához képest jelentős visszaesés következett be az Aktivitás-Kezdési mutatóban április és június között, de az 2021-es első félévi Aktivitás-Kezdés azonban még így is csak minimális csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest az erősebbre sikerült első negyedév miatt.

Új lendület a mélyépítésekben

A mélyépítési szektor Aktivitás-Kezdési mutatója 2021 második negyedévében jókora növekedést mutatott az év első három hónapjához viszonyítva, és az elmúlt negyedéveket vizsgálva is a legmagasabb összegnek számított – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. 2021 első hat hónapjában összesen 423 milliárd forint értékben léptek építési fázisba beruházások.A mélyépítéseken belül mind az út-és vasútépítési, mind a nem út-és vasútépítési részpiacon jelentős növekedés látszott a második negyedévi adatokban az év első három hónapjához viszonyítva. A legnagyobb mélyépítési projektek között található az M6 autópálya Bóly és Ivándárda közötti szakasza, vagy a Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózatának építése.Az út-és vasútépítési szektorokra a későbbiekben részletesebben kitérünk.

Nyugat-Magyarországon indult sok kivitelezés

A 2021 első félévében megkezdett kivitelezési munkák összértékének aránya a Nyugati régiókban volt a legmagasabb (39%), ami több, mint 10 százalékponttal múlja felül a terület korábbi években megfigyelt átlagos részesedését. Ezzel párhuzamosan az idei első 6 hónapban alacsonyabb volt mind a keleti, mind a közép-magyarországi régiókban elindított építkezések részaránya a korábbi évekhez képest.A legalacsonyabb részesedéssel Kelet-Magyarország rendelkezett, 27 százalékkal (2. ábra).

2.ábra. A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 2. negyedév)

Visszaesés a társasházi lakásépítési piacon

2021 első negyedévének, előző negyedévekhez képesti kiugróan magas Aktivitás-Kezdési értéke után a második negyedévi adat jelentős csökkenést mutatott a társasházi lakásépítési piacon. Az első féléves érték így összességében valamivel alacsonyabb, mint a 2020-as év ugyanezen időszakában.

2021. január 1-től ismét 5 százalékos áfa mellett lehet értékesíteni az új lakásokat, amely kedvezményes áfakulcs a 2022. december 31-ig jogerős építési engedélyt szerző, és 2026. december 31-ig értékesítésre kerülő lakásokra vonatkozik. Az év elején tapasztalt magasabb összegű kivitelezés indítás nem meglepő, a korábban a 27 százalékos áfakulcs miatt fiókokban maradt terveket most az ismét csökkenő áfa miatt a fejlesztők már el tudták indítani, ami hozzájárulhatott az Aktivitás-Kezdés számok megugrásához.

Ugyanakkor a tavaly ősszel bejelentett áfaváltozásra még kevés ideje volt reagálni a beruházóknak, egy-egy teljesen új projekt terveztetése és engedélyeztetése hosszabb időt vehet igénybe. Ennek hatására az építés tényleges indítása így kitolódhat, ami részben magyarázhatja a második negyedéves gyengébb számokat. Mivel az idei év első félévében már látszott a KSH számai alapján az építési engedélyek számának emelkedése a tavalyi évhez képest, így várhatóan ennek határására a jövőben a társasházi lakásépítések esetében is lehet az Aktivitás-Kezdés mutató növekedésére számítani.

A lakásépítési piac számára ráadásul kedvezően hathat az ősszel érkező „zöld” hitel, valamint a korszerű újépítésű ingatlanokhoz igényelhető kamatmentes CSOK-hitel is, ami növelheti a keresletet az újépítésű ingatlanok iránt.

Az év második 3 hónapjában csökkent az első negyedévhez képest a társasházi lakásépítések esetében az Aktivitás-Befejezési mutató, ami összefügghet az építkezések csúszásával, a következő időszakokban ugyanis még jelentős értékben várható társasházi új lakások átadása. Az év első felében összesen 138 milliárd forint értékben fejeződtek be projektek (3. ábra).

3.ábra. Az adott időszakban elkezdett és befejezett társasházi lakásprojektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyóáron. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 2. negyedév)

A 2021-es év első felében megkezdett társasházi lakásépítési kivitelezések összértékének közel háromnegyede Közép-Magyarországhoz köthető, ez azonban főként az első negyedév magas számainak köszönhető, az egyébként is gyengén sikerült második negyedévben az elindult építkezések aránya kisebb mértékben haladta meg az előző évek szintjét Közép-Magyarország esetében. A nyugati- és keleti régiók részesedése jóval alacsonyabb volt az első félévben a korábbi években tapasztalhatónál, a legkisebb arányban a keleti régiókban indultak társasházi lakásépítési projektek(4.ábra).

4.ábra. A megkezdett társasházi lakásépítési projektek értékének megoszlása Magyarországon (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 2. negyedév)

Javuló útépítési számok

2021 második három hónapjában az előző negyedévekhez képest jelentősen nőtt az Aktivitás-Kezdési mutató az út- és vasútépítési szegmensben, legutóbb 2019 harmadik negyedévében láthattunk ennél magasabb számot. Április és június között ugyan 140 milliárd forint értékben kezdődtek meg építési munkák, de az első féléves adat összességében nem kiugró a gyengébb első negyedévnek köszönhetően, így az első hat hónap számai az utóbbi félévekhez hasonlóan alakultak, csak kismértékű növekedést mutattak.A második negyedév kiugróan magas Aktivitás-Kezdési értéke egyértelműen a kimagasló útépítési számoknak tulajdonítható, hiszen vasútépítési kivitelezések alig indultak.

5.ábra. Az adott időszakban elkezdett és a befejezett út- és vasútépítések összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyóáron. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 2. negyedév)

Április és június között jóval több út-és vasútépítés fejeződött be, mint az év első három hónapjában. Az út-és vasútépítéseken belül a javuló második negyedéves érték a vasútépítésekhez köthető, 74 milliárd forint értékben fejeződtek be projektek áprilistól júniusig, amely az elmúlt évek legmagasabb száma. Ehhez képest a befejezett útépítések összege mindössze 16 milliárd forintot tett ki, az első negyedéves 9 milliárd forint után.Az Aktivitás-Befejezés mutató az első félévben a magas második negyedéves számok ellenére elmarad az előző év első és második félévében mérttől. Az első hat hónap alatt utoljára 2019 első félévében fejeződtek be az ideinél kisebb összegben beruházások. A következő negyedévekben azonban további jelentős értékben készülhetnek el út- és vasútépítési projektek, a beruházások várható átadási ideje alapján az idei évben az Aktivitás-Befejezés mutató értéke az elmúlt évek egyik legmagasabbja lehet.

Nyáron már befejeződött az M30 gyorsforgalmi út Miskolc és Tornyosnémeti közötti A szakasza, és várhatóan az idén elkészül a B és C szakasz is,  várhatóan átadják az M44 gyorsforgalmi út Szentkirály és Lakitelek közötti szakaszát, valamint az M80-as gyorsforgalmi út Körmend és Rábafüzes közötti szakaszát. A vasútépítések között a nyáron már átadásra került, a Kelenföld-Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz II. üteme, és a tervek szerint többek között befejeződik a 80. számú vasútvonal Rákos és Hatvan közötti vonalszakaszának rekonstrukciója is.

 

A teljes kiadvány megrendelésének feltételeiről és a kutatással kapcsolatos háttérinformációkról az ebi@ibuild.info címre írva kaphat tájékoztatást.

 

 

Forrás: ELTINGA