Zöldinnovációs építésgazdasági köteteket tett közzé a Greenology

847

Bemutatta a zöld építésgazdaság és zöldinnovációs kutatási eredményeit a GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont. A vizsgálatokban közel ötven kutató és több mint tizenöt szervezet vett részt. A Tudásközpont első kutatási projektjének eredményeit négy, most bemutatott, és a Tudásközpont honlapján már elérhető kötetben foglalták össze a szerzők. A „Zöld Építésgazdasági Innovációs Labor” projekt megállapításait konferenciával egybekötött sajtónyilvános eseményen ismertették.

A közel egy éve megalakult GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont Zöld építésgazdasági innovációs labor projektjének eddigi szakmai eredményeit mutatták be egy könyvbemutatóval egybekötött tudományos konferencián. Az eseményt Boros Anita, a Tudásközpont vezetője – és egyben a projekt irányítója – nyitotta meg, aki beszédében felhívta a figyelmet a klímaváltozás okozta veszélyekre. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta a fenntarthatóság, a zöld innovatív megoldások és a környezettudatosság jelentőségét az élet minden területén, különösen az építőipari szektorban. A Tudásközpont vezetője az eseményen kiemelte a multidiszciplinaritás fontosságát a kutatási témákat illetően, majd köszönetet mondott a kéziratok sikerre vitelében közreműködő szervezeteknek, szerzőknek és kollégáknak.

A rendezvényen szakmai előadást tartott még Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke.

Kovács László a Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén I. rész – A green retrofit című kötetet méltatta. Előadásában kitért a green retrofit jelentőségére, illetve kiemelte annak kapcsán az épületek energiahatékony felújításának fontosságát. A green retrofit az épületfelújítások fenntarthatósági szempontokat is érvényesítő új szemléletének alapjait fekteti le. A kutatás rámutatott, hogy egy épület életciklus-hosszabbításának környezeti hatása kisebb, mint az új építés és a bontás. A könyvben számos olyan technikai megoldás is bemutatásra kerül, amelyek a kisebb és a nagyobb felújítások esetében is támogathatják a zöld építés, zöld felújítás magyarországi elterjedését. A kötet iránymutatást nyújt mindenki számára, aki szeretné a meglévő épületét felújítani, illetve azoknak a településvezetőknek, akik településrészek vagy települések fenntarthatósági szempontú megújításában és az egyes fenntarthatósági komponensek együtthatóinak fokozásában elkötelezettek.

A Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén –  II. rész –  A moduláris építészet című kötetet Koji László ÉVOSZ elnök mutatta be. A szakmai szervezet vezetője előadásában ismertette a moduláris építészet innovatív megoldásait, előnyeit. A kötet összefoglalójában kiemelik, az építési szektornak igen fokozott a környezeti lábnyoma, amely számos területen érzékelhető. A moduláris építészet egy olyan innovatív megoldásnak minősül a hazai építésgazdaság területén is, amelynek számos technológiai megvalósítása már elérhető nálunk is. Ez a fajta építési mód jóval kedvezőbb mutatókkal tud rendelkezni, mint a hagyományos építés. A szerzők és a szerkesztők munkájának köszönhetően a moduláris építészetről szóló kötet egy olyan hiánypótló mű, amely ennek az új, számos tekintetben kedvező fenntarthatósági jegyekkel rendelkező építési módnak a legfontosabb jellemzőit, a legkurrensebb példáit és nem utolsó sorban a különböző módozatait mutatja be – hangsúlyozzák a kiadvány bemutatásában.

A kutatási eredményeket összefoglaló Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – III. rész – Innovatív építőanyagok, termékek, technológiák című kötetet a konferencia további részében Rigó Csaba, a GVH elnöke ismertette, aki előadásában az innovatív építőipari megoldások fontosságát emelte ki. A kiadvány bemutatásában rámutatnak, hogy az építőanyag- és építőipari innovációk esetében széleskörű a paletta. Ahogy a kötet szerzői által is bemutatásra kerül, az innovációk egy jelentős része, vagy célzottan a környezeti teljesítmény javítását, a karbonlábnyom csökkentését célozza, vagy közvetve járul hozzá ahhoz. A pozitív környezeti hatások sokrétűek lehetnek és az építési folyamat teljes életciklusában jelentkezhetnek.

Az Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén című kötetet Puskás Sándor, a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottságának elnöke mutatta be, aki az építési-bontási hulladék újrahasznosításának jelentőségére és az illegális hulladéklerakás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az építés környezeti hatásai rendkívül szerteágazóak, az ágazat igen energiaigényes és egyúttal jelentős hulladék-kibocsátású – hívják fel a figyelmet a szakemberek a kötet kapcsán. Ezeknek a kedvezőtlen jellemzőknek az enyhítésére számos módszer került kidolgozásra, melyek meg is jelennek a könyv sorai közt. A kihívások ellenére az elmúlt években azonban jelentős előrelépés történt az építési-bontási hulladékok körforgásos gazdasági modellbe való integrálásában. Ez a kötet kiemelten az építésgazdaság hulladékkeletkezésének csökkentési megoldásaival, a keletkező hulladékok körforgásba való vezetésének lehetőségeivel foglalkozik, a hazai palettán hiánypótló módon. Az összefoglalóban rámutatnak, a kiadvány a hazai építésgazdaság egy eddig csak részlegesen feltérképezett kérdéskörét mutatja be tudományos igényességgel, így kitűnő szakmai tájékozódási alapot képezhet minden építési szakember számára.

A Greenology Tudásközpont közel egy éves kutatási tevékenységének eredményeként tette közzé azt a négy kötetet, melyek zöldinnovációs, fenntarthatósági építésgazdasági kérdéseket dolgoznak fel a green retrofit, a moduláris építészet, az innovatív építési alapanyagok és technológiák, valamint az építési-bontási hulladék újrahasznosítása témakörében.

A kiadványok részletes bemutatása elérhető a Greenology és az ÉVOSZ weboldalán.

A kötetek letölthetők a Greenology weboldalán: http://www.greenology.hu/mar-elerhetok-a-greenology-tudaskozpont-legfrissebb-eredmenyei/

 

Forrás: greenology.hu, evosz.hu