Zöld városfejlesztés tökéletes példája

1464

A Néprajzi Múzeum díjnyertes épületének 7000 m2-es intenzív zöldtetője díszíti és tüdőként tisztítja a belváros levegőjét.

Annak érdekében, hogy megőrizzük a ter­mészetet és élhető környezetet teremtsünk a jövő generációi számára, csökkente­nünk kell ökológiai lábnyomunkat, mely­nek eszköze lehet a meglévő adottságokra épülő városfejlesztés. Egészségesebb, természet közeli lakókörnyezet építése a cél és az új irányvonal az építészetben.

A Néprajzi Múzeum remekül megtervezett épülete tökéletes példa, viszont a födém­szerkezet több mint 27 fokos meredeksége miatt a megfelelő zöldtető-rendszer kivá­lasztása nagy körültekintést igényelt.

A rétegrend megcsúszásának elkerü­lése érdekében a piacon elérhető leg­nagyobb nyomószilárdságú és magas vízelvezető képességű drénlemezekkel – SedumDrain® 25 és UltimateDrain® 40 – biztosítottuk a rendszer alatti gyors víz­elvezetést. A magas nyomószilárdságú drénlemezeink sem a kivitelezés ideje alatt, sem hosszú távú terhelés során nem nyomódnak össze, így végezve el a csapa­dékvíz elvezetését. A 45 cm vastagságú rétegrend állékonyságát a magas ásványi­anyag-tartalmú, rétegstabil ültetőközeggel értük el. Az ArchiGreen® TDS intenzív közeg megfelelőségét izzítási, mechanikai és talajvizsgálatok igazolták.

Somogyi Mihály
ügyvezető, ARCHIGREEN Zöldtető Kft.
archigreen.hu