A jövő irodájának előfutáráról, a MOL Campus épületéről köztudott, hogy építtetői a fenntartható építkezés mellett tették le voksukat. A zöld koncepció az építőanyagok szintjén is tetten érhető: a betonfelületekhez a LAFARGE környezetbarátabb cementjét is felhasználták.

A zöld megoldások elsődleges fontosságúak voltak a megvalósí­tás során. Az épület a legtöbbet hozza ki környezetéből, így nem csupán fenntartható megoldást, de mind Budapest, mind Magyarország számára új viszonyítási alapot is kínál. A MOL Campus célja, hogy megőrizze a kapcsolatokat egy olyan városi közösség­ben, ahol az emberek gyalog vagy kerékpárral érkeznek a munkahelyükre. Az épületben tartózkodók közvetlen kapcsolatot teremthetnek a külső környezettel, a tiszta levegővel, a természe­tes fénnyel és a panorámával is. Az építtetők célja, hogy az épület elnyerje a LEED és a BREEAM minősítést is.

Fotó: Molnár Péter

ALACSONYABB ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

„Büszkék vagyunk rá, hogy az alacsonyabb ökológiai láb­nyommal rendelkező cementtermékeinkkel hozzájárulhattunk az egyedi műszaki megoldásokkal kivitelezett és a fenntartha­tósági szempontokat is figyelembe vevő gigantikus építkezés­hez. Az általunk szállított cementtermékekkel szemben alapvető követelmény volt a nagy nyomószilárdság, a gyors kötési idő, a csekély repedési hajlam és a kémiai hatásokkal szembeni ellen­állás, mindamellett, hogy a gyártásuk során alacsony legyen a fajlagos nettó CO2-kibocsátás. Termékeinket elsősorban az alap­lemez és teherviselő szerkezetek készítéséhez használták, CEM II/A-S 42,5 R típusú királyegyházai cementből 9 ezer tonna, míg a CEM III/A 32,5 R típusból pedig 10 ezer tonnát használtak fel” – nyi­latkozta Putler Csaba, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. értékesítési igazgatója.

EGY KÜLÖNLEGES KIVITELEZÉS

Különlegesség, hogy az építési helyszínre külön betonlabort tele­pítettek minden egyes mixernél külön-külön vizsgálták a betonke­verékre vonatkozó paraméterek teljesülését, továbbá a tömegbeto­nokra vonatkozó szakirodalmi ajánlások alapján 27 ponton „just in time” mérték az alaplemez belső hőmérsékletének fejlődését. A betonkeverék terítése hat rétegben történt az egyes rétegek különböző mértékű, előre tervezett és szakirodalmi adatok alap­ján modellezett kötéskésleltetésével. A beton beszállítását több betonszállító cég konzorciuma végezte.

Fotó: Molnár Péter

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a hazai építőipar egyik meghatározó építőanyag-gyártójaként kiemelt figyelmet fordít a környezet megóvására és védelmére. Fenntarthatósági törekvései­vel összhangban a felhasznált termékek megfelelnek a modern kor elvárásainak. A LAFARGE 2050-re célul tűzte ki a karbonsem­leges üzemelést, azaz a vállalat nettó szénsemleges működésének elérését.

A LAFARGE egy olyan fenntartható világ építésében elkötele­zett, amely az emberek és a környezet számára is élhetőbb. Ösz­tönzi a zöld építkezéseket, támogatja a helyi közösségeket, rugal­masan áll hozzá ügyfelei egyedi igényeihez.

 

www.lafarge.hu