A szakmai szervezetek örömmel üdvözölték, hogy harminc év után újra van építési és beruházási minisztériuma a kormányzatnak. Lázár János, az építési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a szakmai szervezeteknek „lehetőségük nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak a jogalkotásba, a szabályozásba, és ősszel közösen egy nagyon jó törvényt alkossunk, amely az állami beruházások új rendjét és szabályrendszerét határozza majd meg.”

A miniszter a közelmúltban megkezdte az egyeztetéseket a legfontosabb építőipari és érdekképviseleti szereplőkkel, így többek között a Mérnöki és az Építész Kamara mellett az ÉVOSZ szakembereivel folytatott megbeszélést, ahol a szakemberekkel az állami építési beruházások anomáliáinak kiszűréséről és a projektmegvalósításokkal kapcsolatos újszerű megrendelői elvárásokkal kapcsolatos jogszabályi háttér nagyobb átláthatóságáról és kiszámíthatóságáról konzultált.

Az ÉVOSZ szakemberei a közösségi megrendelésekre végzett építési tevékenység súlyponti problémáiból kiindulva tettek javaslatokat a jogszabályi háttér aktualizálására, kialakítására. Az állami építési beruházások számos esetben elhúzódnak, a rendelkezésre álló források és az igényelt műszaki tartalom között nincs összhang. A becsült értékek és tényleges költségek pótlólagos forrásokat és gyakori szerződésmódosításokat igényelnek. Az árváltozásokból és beszerzési nehézségekből adódó előre nem láthatóságok a közbeszerzési szerződésekben nincsenek kezelve. A súlyponti problémákból kiindulva 20 pontos javaslatot fogalmazott meg az ÉVOSZ.

Az Állami Beruházások Kerettörvénye és a Végrehajtási rendelet kidolgozása egyaránt időszerű. Fontosnak tartjuk – tájékoztatott Koji László, az ÉVOSZ elnöke ezen joganyagok körültekintő kodifikációját más jogszabályokkal, különös tekintettel a Közbeszerzési Törvénnyel és az Építési Törvénnyel. A megfogalmazott javaslatok számos ponton igénylik a jogszabályi harmonizációt is.