Az Ukrajnából menekülők foglalkoztatására vonatkozó kormányrendelet kedden jelent meg a Magyar Közlönyben. A köztehermentes támogatást azok a munkaadók igényelhetik, akik legalább húsz órában foglalkoztatják az érintett munkavállalót.

A Magyar Közlöny keddi, 47. számában jelent meg a rendelet, miszerint a Kormány támogatást nyújt az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, a szomszédos ország területéről érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán–magyar kettős állampolgársággal (továbbiakban ukrán állampolgár) rendelkezők foglalkoztatásához.

A munkaadó abban az esetben kaphatja meg a támogatást, ha az ukrán állampolgárságú munkavállalót február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja és a foglalkoztatás Magyarország területén történik. Az érintett dolgozó munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre szólhat, de legalább húsz órában kell foglalkoztatni. A támogatás feltétele továbbá, hogy az adott munkaadó feleljen meg a vonatkozó rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

A köztehermentes támogatást rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező munkaadó igényelheti, aki nem áll végelszámolás, vagy felszámolás alatt és nincs ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, és nincs ellene a megszüntetésére irányuló eljárás.

A kérelmeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján adhatják be a munkaadók elektronikusan, személyesen pedig a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál igényelhetik. A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja és határozatban dönt a kérelmekről.

A rendelet értelmében „a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő szálláshelyének, illetve a munkába járásának szervezett körülmények között történő biztosításáról.” A megítélt támogatást a munkáltató a lakhatási és utazási költségekre köteles fordítani, úgy, hogy az összeg legfeljebb ezeknek a költségeknek a felét teheti ki, illetve „nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.” A rendelet meghatározza továbbá, hogy a lakhatási és utazási költségek támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50% arányban viseli.

A támogatás a munkavállaló jogviszonya fennállása idejére, de legfeljebb 12 hónapra biztosítható, illetve a munkáltató kérelmére további egy évvel hosszabbítható meg. Az összeg fizetési nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

A támogatás részletes feltételei a Magyar Közlöny március 10-i, 47. számában található: https://magyarkozlony.hu/