Szigorodott a kereskedelmi építmények rendeltetésének megváltoztatása

A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet szabályait

  • a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására, vagy
  • a kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési engedélyhez nem kötött átalakítására, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység bruttó alapterülete így eléri vagy meghaladja a 400 m2-t,
  • a kereskedelmi építmény 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan átalakítására, amely épí­tési engedélyhez nem kötött

kell alkalmazni.

A rendeltetésmódosítási engedélyt az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzati jegyzője, a fővárosi kerületben a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző adja ki.

Az elsőfokú rendeltetésmódosítási eljárásban szakhatóság az egész ország illetékességi területén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője.

Szabálytalanság esetén a rendeltetésmódosítási bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel lesznek arra, hogy

  • a rendeltetésmódosítási engedély nélkül használt kereskedelmi építmény bruttó alapterülete mennyivel lépi túl a 400 m2-t,
  • a kereskedelmi építményt mennyi ideje használják rendeltetésmódosítási engedély nélkül, és azóta mennyi volt a nettó árbevétel,
  • a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem benyújtását mulasztóval szemben az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság szabott-e már ki korábban bírságot.

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök