Szeptemberben enyhén csökkent a GKI konjunktúraindexe

319

Az ősz beköszöntével a lakosság és a vállalkozások is kissé rosszkedvűbbek lettek. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint szeptemberben a fogyasztói az és üzleti várakozások is romlottak valamelyest, a GKI konjunktúraindexe szűk 2 ponttal csökkent augusztushoz képest. Az első őszi hónapban a cégek viszonylag kedvező foglalkoztatási várakozásai érdemben nem változtak augusztushoz képest, de az áremelési szándékok kicsit erősödtek.

A GKI üzleti bizalmi index – kéthavi emelkedés után – szeptemberben szerény mértékben csökkent

Az első őszi hónapban az iparban és az építőipar romlottak az ágazati kilátások, míg a kereskedelem és a szolgáltatások terén nem változtak érdemben. Az iparban a bizalmi indexet alkotó tényezők közül a saját termelésű készletek értékelése gyakorlatilag nem változott, a következő 3 hónapban várható termelési várakozás kisebb, a teljes rendelésállomány megítélése nagyobb mértékben romlott augusztushoz képest.

Az építőiparban a rendelésállomány megítélése számottevően, a foglalkoztatási várakozás csak hibahatáron belül romlott. A kereskedelemben a készletek szintjének értékelése érezhetően romlott, az előző 3 hónap üzletmenetének értékelése kissé javult, illetve a következő 3 hónapban várható megrendelések megítélése alig változott. A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése enyhén, a forgalmi várakozás valamivel markánsabban javult augusztushoz képest.

A lakosság hangulata a nyári hónapokban folyamatosan javult, de az ősz beköszönte némi megtorpanást hozott

A GKI fogyasztói bizalmi index – az augusztusban 16 havi rekord szintről – szeptemberben 3 pontot csökkent. A kilencedik hónapban a fogyasztói bizalmi indexet alkotó négy részmutató közül mindegyik romlott. A lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan az előző hónaphoz képest romlónak értékeli, s hasonlóan vélekedik ugyanerről a következő 12 hónapra vonatkozóan. A lakosság nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető pénzének megítélése is romlott kissé a következő 12 hónapra vonatkozóan.

Foglalkoztatási hajlandóság

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága szeptemberben nem változott, az elbocsátást és a létszám bővítését tervezők aránya lényegében megegyezett. A borúlátók vannak többségben az építőiparban, míg a kereskedelemben és a szolgáltató szférában a derűlátók alkotják a többséget. Az iparban ez a két arány megegyezik. A lakosság munkanélküliségtől való félelme enyhén javult augusztushoz képest.

Várakozások

Szeptemberben az üzleti szféra áremelési tervei enyhén erősödtek, míg a fogyasztók inflációs várakozásai kissé csillapultak augusztushoz képest. Némiképp másképp látja a lakosság és a vállalkozó szféra a magyar gazdaság várható jövőbeli helyzetét is, míg az előbbi véleménye enyhén romlott, addig az utóbbiaké markánsan javult.

 

Forrás: GKI