Sokan nem tudják, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépését követően 2018-ban átalakult – és napjainkra remélhetően lezárult – a szakhatósági rendszer reformja. Azt, hogy mely eljárásba – ideértve az építésügyi hatósági eljárásokat is – milyen szakhatóságokat és milyen formában kell bevonni, már nem a szakági jogszabályok tartalmazzák, hanem egy központi jogszabály: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

E szabályozásban a Kormány meghatározott szakkérdések tekintetében meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki az alábbi közigazgatási hatósági eljárásokban:

 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek
 2. Egészségügyi ügyek
 3. Energetikai ügyek
 4. Építésügyi ügyek
 5. Területrendezési ügyek
 6. Fogyasztóvédelmi ügyek
 7. Hírközlési ügyek
 8. Kereskedelmi ügyek
 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek
 10. Közlekedési ügyek
 11. Mérésügyi ügyek
 12. Műszaki biztonsági ügyek
 13. Népegészségügyi ügyek
 14. Nyugdíjbiztosítási ügyek
 15. Szociális ügyek
 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek
 17. Honvédelmi ügyek
 18. Földügyi igazgatási eljárások
 19. Egyéb ügyek

A szélerőmű vagy szélerőmű park építési és használatbavételi engedélyezési eljárásában a szakhatósági eljárás során a szakhatóság beszerzi a településfejlesztésért és településrendezésért, az iparügyekért, a környezetvédelemért, a természetvédelemért, valamint az energiapolitikáért felelős miniszterek képviselőinek részvételével működő Bizottság véleményét is.

Condair hirdetes

Fontos tudni azonban, hogy az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokat lefolytató kormányhivatalok olyan eljárásaiban, amelyekben a szakhatóságként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell eljárnia szakhatóságként is, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a kormányhivatal – külön szakhatósági megkeresés nélkül – maga vizsgálja a szakhatósági szakkérdést is. egyszerűbben fogalmazva, az ilyen esetekben az építésügyi hatóságként eljáró kormányhivatal egyben szakhatóság is és nem kell külön szakhatósági eljárásokat kezdeményeznie az építtetőknek.

A használatbavételi engedélyezési eljárásba pedig szakhatóságot csak akkor kell bevonni, ha

 • az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy
 • az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [Korm. rendelet] határozza meg, hogy a kormányhivatal, mely építésügyi hatósági ügyekben járhat el, ezek az alábbiak:

 • rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügy,
 • az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügy,
 • ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása,
 • a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügy,
 • alábbi speciális ügyek:
  • a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő,
  • a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy
  • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint
  • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett telekre, valamint
  • az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint
  • a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozó ügyek
 • azok az ügyek, amelyekben az építésügyi hatóság illetékességi területének önkormányzata, annak szerve vagy polgármestere az építtető vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa,
 • műemlék kivételével a jó karbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek,
 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügy, valamint az ezt követő építésügyi hatósági ügy,
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 18/A. § (1) bekezdésében meghatározott ügy

A kormányhivatal járási hivatala első fokú építésügyi hatóságként ellátja a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő első fokú építésügyi hatósági feladatokat is.

Az építmény létesítési céljának megfelelő fő rendeltetése szerinti építésügyi hatóság jár el engedélyező hatóságként (építésügyi főhatóság) – az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos technológiájú építmények kivételével –

 • ha többcélú felhasználás céljára új építmény épül és az ezen építményben létesülő önálló rendeltetési egységek engedélyezésére több – nem építésügyi főhatóságnak minősülő – építésügyi hatóság is hatáskörrel rendelkezik, vagy
 • ha a meglévő építmény többcélú felhasználása érdekében az építmény vagy annak részeként létesülő önálló rendeltetési egység építésének, kialakításának engedélyezésére több építésügyi hatóság is hatáskörrel rendelkezik.

Ilyen esetben az építésügyi főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre

 • az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint
 • azok a hatóságok, amelyek az előző pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jár el.

Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások az alábbiak:

 1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 2. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 3. a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 5. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 6. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 7. az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 8. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.14. alpontja szerinti beruházás,
 9. a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 10. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 11. a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 12. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 13. a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházás,
 14. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 15. a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 16. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 17. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 18. a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 19. a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 20. a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 21. a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 22. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 23. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 24. a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 25. az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 26. a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 27. a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 28. a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 29. a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 30. a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 31. a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 32. a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházás,
 33. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 34. az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 35. a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 36. a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 37. a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházások.

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszünte-tésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az állam-határ rendje biztosított-e,
a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.
Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetében.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme jogszabályban foglalt követelményei.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatba-vételének, fennmaradásá-
nak, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy biztosít-ható-e a vízbázis-védelemre, valamint a vizek lefolyására és az árvíz levonulására vonatkozó követelmé-nyek teljesülése.
Ha a tevékeny-
ség megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti víztartót, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.
Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanó-anyagok tárolási-körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e.
Minden esetben.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A bányafelügyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomástartó berendezések létesíté-
sének (felállításának) és használatbavételének engedélyezési eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A bányafelügyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomástartó berendezések létesíté-
sének (felállításának) és használatbavételének engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.Minden esetben.Honvédelem-ért felelős miniszter –21 nap
A bányafelügyelet hatás-
körébe tartozó egyes nyomástartó berende-
zések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárás honvédelmi létesítmény területén.
A létesítés-
re vonatkozó tűzvédelmi előírásokat teljesítették-e.
Ha a kérelem
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesí-tésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányul.
Honvédelem-ért felelős miniszter –21 nap
Bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.A katasztrófa-védelmi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata.Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi
szerv területi szerve
 –
„A” osztályú bányászati hulladékkezelő létesítmény építési és használatba-vételi engedélyezési eljárása.Belső vészhelyzeti
terv megfelelősé-gének kérdése.
Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
Geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.A geotermikus védőidom kijelölése felszín alatti vizek minőségi és mennyi-ségi védelmére gyakorolt hatásának vizsgálata.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.A geotermikus védőidom kijelölése ivóvízbázisra gyakorolt hatásának vizsgálata.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások.
Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmének jogszabályban foglalt követelményei.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások.
Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás vizsgálata.Ha a tevékenység megkezdéséhez környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfoly-tatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolá-sára, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárás.A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e,
a robbanó-anyagok tárolási körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e.
Ha a kérelem polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására irányul.Tevékenység végzése szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.A geotermikus védőidom kijelölésének
a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata.
Ha a kérelem tartalma szerint a geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló bányászati eljárásban a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
Védőidom elhelyezkedése szerint illetékes területi vízügyi hatóság – –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építményekre, valamint ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Közlekedési hatáskörben eljáró járási/
fővárosi kerületi hivatal
Budapest Főváros Kormány-hivatala –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési
célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhető-e.
Ha vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli bányászati építmény építését, elhelyezését, megszüntetését tervező személy a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Közlekedésért felelős miniszter – –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.
Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatásának vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés bizton-ságára.Ha a létesítmény helye magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölésű, 60 méternél magasabb létesítmény létesítése, 20 méternél magasabb létesítmény magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítésű.
Légiközlekedési hatóság – –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények
elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának v. engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás –
a bányák föld alatti létesítményei kivételével – honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítá-sára irányul.
Honvédelem-ért felelős miniszter – 21 nap
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásának, átala-kításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásának, átala-kításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a kérelemben megjelölt létesítmény
helyi jelentőségű védett természeti
területet érint
vagy arra közvetlen hatást gyakorol, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőMegyei
kormány-
hivatal természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala
 21 nap
A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata,
hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak
szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár
rendje biztosított-e,
továbbá, hogy
a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.
Ha kérelem tárgyát képező bányászati létesítmény az államhatártól számított 100 méteren belül épül.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
1. A bányafelügyelet bányászati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésé-re és lefejtésére irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágánya tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Közlekedésért felelős miniszter – –
1. Bányafelügyelet bányászati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített mű-szaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására
irányuló eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.
Közlekedésért felelős miniszter – –
1. Bányafelügyelet bányászati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített mű-szaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.
5. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.
6. Bányatelek megállapítása iránti eljárás
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.
Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
1. A bányafelügyelet bányászati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra és kiterme-
lésre készített műszaki üzemterv jóváhagyásá-
ra, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváha-gyására irányuló eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló
eljárás.
6. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosí-tása), bányabezárás, tájrendezés végrehajtá-sának elfogadására irányuló eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.
Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság21 nap
1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.
6. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni
vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.
Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtá-sának elfogadására
irányuló eljárás.
6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint,
és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.
Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőMegyei kormányhi-
vatal termé-szetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala
 –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.
A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal, több járási hivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyeszék-
hely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhiva-tala XI. Kerületi Hivatala
 – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
A termőföld minőségi
védelme követelmé-nyeinek vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.Megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatala – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bánya-hatósági eljárás erdőt érint.Megyei kormányhivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló
földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló
eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Országos közútnál – gyorsforgalmi
út, valamint közúti határát-kelőhely közlekedési építményei esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala
 – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Országos közútnál – egyéb országos
közút esetében: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
 – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi közútnál
– a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: a megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala
 – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi közútnál
– a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala
 – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi közútnál
– a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala
 – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata,
hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása
alapján – engedélyez-hető-e.
Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint,
és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős miniszter – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló
eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesít-mények működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.Budapest Főváros Kormány-hivatala – –
1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére
és a légiközlekedés biztonságára.
Ha a bányahatósági eljárás tárgya meddő-hányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.Közlekedésért felelős miniszter – 21 nap
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-sához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a földtani közeg védelme követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi
engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegő-tisztaság-védelmi előírásoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-sához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-
sához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdál-
kodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése,
merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdál-kodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-
sához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése jogszabályban foglalt követelményei.Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság – –
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű
védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző – –
1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás
Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a bányahatósági eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.
Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
A bányafelügyelet hatás-körébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 14. alcímében meghatározott használatbavételi engedélyezési eljárás.A bányafelügyelet hatás-körébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi ható-sági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 13. alcímében meghatározott építési engedélyezési eljárás keretében vizsgált szakkérdés.Ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szak-
hatóság kikötéssel
vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.
Építési enge-délyezési eljárásban érintett szakhatóságÉpítési enge-délyezési eljárásban érintett szakhatóság –

 

2. Egészségügyi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllásfoglalás beszerzési határidő
Az egészség-biztosító külföldön történő gyógykezelés tárgyában
hozott döntése elleni azon fellebbezési eljárás, amelyre
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (9a) bekezdése ad lehetőséget.
Az orvos-szakmai javaslat és annak indokoltságának felülvizsgálata.Minden
esetben.
 –Egészségügyi Tudományos Tanács30 nap a külföldön történő gyógy-kezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 14/A § (1) bekezdése alapján.
A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárás.a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége,
a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás vár-
ható eredményének arányossága,
c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljes körűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége:
a vizsgálat-vezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a megbízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása
a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat
szakmai-etikai követelményeinek,
j) a toborzás szükségessé-
gének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége
és helye,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.
A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága –Az emberi alkalmazásra kerülő gyógy-szerekről és egyéb, a gyógyszer-piacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 3. § (4) bekezdése szerint
a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap,
b) génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap,
c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap.
Az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésére irányuló eljárás.Gyógyszerminőségi szempontból az immunológiai gyógyszer emberen alkalmazható-e.Az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye-zésére irányuló kérelem.Nemzeti Népegész-ségügyi Központ – –
Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárás.A tevékenység várható környezeti hatásainak vizsgálata.Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógy-szergyártási tevékenységgel történő bővítésére
irányuló módosító eljárásban,
ha a kérelem
olyan tevékenység engedélyezésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló létesítmény engedélyezéséhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került sor, annak elbírálása, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.
Környezet-
védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal
 – 21 nap
Az emberi felhaszná-
lásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának enge-délyezésére irányuló eljárás.
a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megala-
pozottsága,
indokoltsága,
b) a várható előnyök
és kockázatok
előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok
és a kutatás
várható eredményének arányossága,
c) a vizsgálatvezető
és a vizsgálók
szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részé-
re készített tömör,
objektív, nem
promóciós jellegű
ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező
nyilatkozat és a
tájékoztatási eljárás megfelelősége,
teljeskörűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat
adására nem
képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a kérelmező
ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek,
j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, az azok megismerésé-
re jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.
Az emberi felhaszná-
lásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatás-etikai Bizottsága –Az egészség-ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap.
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvos-technikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 16. § b) pontja
szerinti beavatkozással nem járó engedélyezésére irányuló eljárás.
a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e
és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § b) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem.Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága –Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében
a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészégügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap.
Az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése.a) a tervezett vizsgálat
érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és mód-szerei alkalmasak-e ezek megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvos-tudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem az embriókkal, illetve ivar-sejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatko-zással nem járó vizsgálatra.Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága –Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-engedélye-zési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap.
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16.
§ c) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezésére irányuló eljárás.
a) a betegtájékoztató, a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak,
b) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy életét vagy testi, lelki épségét nem veszélyezteti-e,
c) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy jogait nem sérti-e,
d) a vizsgálat tudományosan megalapozott-e.
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § c) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó
kérelem, kivéve, ha az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamot is érintő és hatósági határozat végrehajtása érdekében végzett beavatkozással nem járó gyógyszer-biztonsági vizsgálat engedélye-zése iránti a kérelem.
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága –Az Eütv. 164/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében ebben az esetben a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap, az Eütv. 158. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap.
Emberen
végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül a
Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai
vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak.
Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásában
állást foglal a
kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt kutatás jellegének megfelelően
a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról,
b) a kutatás etikai megfelelőségéről, illetve meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási terv alapján a
résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt egészségügyi
ellátást,
d) a várható előnyök és
kockázatok előzetes becslésének megfelelő-ségéről, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének szakmai alkalmasságáról
és etikai megfelelő-ségéről,
f) az írásos tájékoztató megfelelőségéről, teljeskörűségéről,
g) a beleegyező nyilatkozat megfelelő-ségéről,
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,
i) a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés megfelelőségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának
és beválasztásának módjáról és feltételeiről, a toborzás szüksé-gességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről,
illetve mindezek megfelelőségéről,
k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelő-ségéről,
l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv.
161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőké-pességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról és érdekeik védelmének megfelelőségéről,
m) a kutatás vezetőjének és
a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelő-ségéről,
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e.
Emberen végzett orvos-tudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,
b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló
kutatás esetén,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén,
d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti
kutatás esetén.
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága –Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás- engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.
Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül a
Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak.
Az etikai bizottság
szakhatósági állásfoglalásában állást
foglal a kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt
kutatás jellegének megfelelően
a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról,
b) a kutatás etikai megfelelőségéről, illetve meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási terv alapján a
résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által
indokolt egészségügyi ellátást,
d) a várható előnyök és
kockázatok előzetes
becslésének megfelelő-ségéről,
a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének
szakmai alkalmasságáról
és etikai megfelelő-ségéről,
f) az írásos
tájékoztató megfelelő-ségéről, teljes körűségéről,
g) a beleegyező nyilatkozat megfelelő-ségéről,
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,
i) a kutatásban résztvevők
számára fizetendő
költségtérítés megfelelőségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának
és beválasztásának módjáról és feltételeiről,
a toborzás szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelőségéről,
k) a kutatás
során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelő-
ségéről,
l) ha a kutatást állapotos,
szabadságában korlátozott (Eütv.
161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról
és érdekeik védelmének megfelelőségéről,
m) a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelő-
ségéről,
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny
meghaladja-e.
Emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157.
§-a) engedélyezésére irányuló eljárásban,
amely nem minősül a
Gytv. 1. § 7. pontja
szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének és nem minősül az
emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal,
az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén.
Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága –Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.
A géntechnológiai tevékenységek végzésének engedélyezésére irányuló eljárás.A környezet-védelmi és mezőgazdasági vonatkozású szempontok vizsgálata.A humán-egészség-
ügyi, humán gyógyszergyártási célú géntechnológiai tevékenység, valamint az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenység esetén.
A környezet-védelmi, mezőgazda-sági és ipari géntechnoló-giai hatóság – –
Ipari mák és magas THC tartalmú kender
a) termesztés-technológiai kutatásával,
b) nemesítésével,
c) fajtakísérleteinek beállításával,
d) kísérleti termesztésével,
e) tudományos célú termesztésével és
termesztetésével,
f) vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.
Az ipari mák termesztés- technológiai kutatására, nemesítésére, fajtakísérleteinek beál-lítására, kísérleti termesztésére, tudományos célú termesztésére és termeltetésére, vetőmagja előállítására, genetikai alapanyagainak tárolására, a magas THC
tartalmú kender genetikai alapanyagainak tárolására, valamint a mák és kender kábítószernek minősülő
hatóanyag-tartalmának növelésére gyógyászati célú tudományos
kutatási tevékenység folytatására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárásban
annak elbírálása, hogy a kutatott fajták köre bevonható-e ilyen típusú tevékenységbe, a tevékenységhez szükséges alap-anyag származása megfelelő-e, a vetőmag-előállítás egyéb, jogszabályban
foglalt feltételeinek megfelel-e a tevékenység, megalapozott-e a fajtafenntartási kötele-zettségvállalás, a génmegőrzési és fajtakísérleti tevékenység feltételei biztosítottak-e, az alapanyag-tárolás szakmai feltételei adottak-e.
Az ipari mák
és magas
THC tartalmú kender termesztés- technológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével és termesztetésével, vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem.
Földművelés-ügyi miniszter – –
A kábítószerek-
kel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] szerinti,
a) a vagyonvédelmi feltételek biztosításának,
b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelőségének,
c) a személyi feltételek fennállásának,
d) az alkalmazandó nyilvántartási rendszerek megfelelősé-gének vizsgálatára irányuló eljárások.
a) a vagyon-védelmi feltételek biztosításának,
b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelősé-gének,
c) a személyi feltételek fennállásának,
d) az alkalmazandó nyilvántartási rend-szerek megfelelőségének vizsgálata.
Gyógyászati célú tevékenység, nem gyógyászati célú tevé-kenység, eseti kutatási, export-, import- és transzfertevékenység engedélyezésére irányuló kérelem.Országos Rendőr-főkapitányság – –
Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére jogosító engedély kiadása.A hagyományos kínai gyógyászat területén a végezni kívánt tevékenységéhez megfelelő-e a kérelmező oklevéllel igazolt szakképesítése.Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére vonatkozó kérelem.Az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága –Az Eütv. 110. § (4b) bekezdése értelmében az engedélyező eljárás ügyintézési határideje két hónap, az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje harminc nap.
A beavatkozással járó emberen végzett orvostudo-mányi kutatási engedély kiadása, ha a kutatás ionizáló sugárzás alkalmazá-
sával jár.
A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata:
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége,
a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott
(Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózis-megszorításának megfelelősége.
A beavatkozással járó emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezésére irányuló kérelem.Nemzeti Népegész-ségügyi Központ – –
Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok engedélye-zése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazá-
sával jár.
A következők sugár- egészségügyi szempontú
vizsgálata:
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózis-megszorításának megfelelősége.
Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok engedélyezésére irányuló kérelem.Nemzeti Népegész-ségügyi Központ – –
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazásával jár.A következők sugár- egészségügyi szempontú vizsgálata:
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozottsága
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózis-megszorításának megfelelősége.
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelem.Nemzeti Népegész-ségügyi Központ – –
Az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárás.a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai- tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljeskörűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat
adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a kérelmező ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai- etikai követelményeinek,
j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati
alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai
kezelésének módja, az azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.
Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos (piacfelügyeleti), az alapvető biztonsági és egészségvédelmi köve-telményekre vonatkozó hatósági ellenőrzési eljárás.Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága –Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás- engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési eljárás a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján.a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozottsága, indokoltsága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) a vizsgálatvezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai- tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgálóhelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljeskörűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége: a vizsgálatvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a megbízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek,
j) a toborzás szükségességének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége és helye,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai- etikai követelményeinek.
Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési kérelem.Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága –A Gytv. 3. § (4) bekezdése szerint
a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap,
b) génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap,
c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap.

 

3. Energetikai ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásod-
fokon
eljáró szakhatóság
Állás-foglalás beszerzési határidő
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban ugyanazon szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, az országos közúthálózatba tartozó autópálya, autóút területén, az alatt vagy felett, autópálya, autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, autópálya vagy autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Budapest Főváros Kormányhivatala – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, egyéb országos közút vagy települési önkormányzat tulajdonában lévő közforgalom számára megnyitott magánút, helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, egyéb országos közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Közlekedési hatáskörben eljáró járási hivatal – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatala – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhő-vezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhő-vezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.A távhővezeték nyomvonala biztonsági övezetének megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvényméretek.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, illetve biztonsági övezetének vízi úttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett kijelölése esetén.Budapest Főváros Kormányhivatala – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, valamint a tájvédelem jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóság-ként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelőléte-sítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá –
egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.
Megyei kormányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetők-eHa a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, a következő létesítmények esetében:
a) hőtermelő létesítmény esetén 50 MW kimenő teljesítmény alatti,
b) távhővezeték település külterületén felszín felett vezetve (kivéve üzemen belüli vezeték) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 km hossz alatti; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 km hossz alatti.
Megyei kormányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.
Megyei kormányhivatal természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve – –
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.Annak vizsgálata, hogy a létesítmény megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és a hőtermelő létesítményt honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.Honvédelemért felelős miniszter  –21 nap
Vezetékjog engedélyezési eljárás honvédelmi létesítmény területén.Annak vizsgálata, hogy a vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden vezetékjog engedélyezési eljárásban.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybe-vétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.Ha a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése során a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Budapest Főváros Kormány-hivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatala – –
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára jelent-e kockázatot.Ha a távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli.Légiközlekedési hatóság – –
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára
jelent-e kockázatot.
Ha a távhővezeték nyomvo-nala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli.Katonai légügyi hatóság – –
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvény-méretek.Ha a távhővezeték nyomvonala, illetve biztonsági övezete a vízi úttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra helyezkedik el.Közlekedésért felelős miniszter – –
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy a tevékenység az ivóvízbázisok védelme követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdé-séhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett termé-szeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.A vezeték elhelyezkedése szerint illetékes vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy a vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden vezetékjog engedélyezési eljárásban.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
Vezetékjog engedélyezési eljárás.Annak vizsgálata, hogy a távhővezeték megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Ha a távhővezetéket honvé-delmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Célvezeték engedélyezése.Annak vizsgálata, hogy a célvezetékké minősítés feltételei adottak-e.Ha az eljárás meglévő vezeték célvezetékké történő minősítésére irányul.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal –30 nap

 

4. Építésügyi ügyek 

5. Területrendezési ügyek

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

7. Hírközlési ügyek

8. Kereskedelmi ügyek

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

10. Közlekedési ügyek 

11. Mérésügyi ügyek

12. Műszaki biztonsági ügyek

13. Népegészségügyi ügyek

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

15. Szociális ügyek

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

17. Honvédelmi ügyek

18. Földügyi igazgatási eljárások

19. Egyéb ügyek

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök