A 3,5 tonna alatti, fuvardíj ellenében végzett árufuvarozás a kormányhivatalnál kiváltható tevékenységi engedélyhez kötött május 21. napjától. A kötelezettség továbbra sem vonatkozik a saját árujukat szállító vállalkozásokra. Fontos az is, hogy a változással nem a járművezetés személyi feltételei módosulnak, hanem a vállalkozás egészére vonatkozó fuvarozási engedély szükségessége.

2022. május 21-től hazánkban is szakhatósági engedélyhez kötik a kistehergépjárműves árufuvarozásttájékoztatott weboldalán a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). A kisáruszállító fuvarozók engedélykötelezettségének hazai jogi szabályozását a Magyar Közlöny 242. számában hirdették ki, a 791/2021-es számú módosító rendelettel. Az új szabályozás azokra vonatkozik, akik 2,5t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművel díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatási tevékenységet végeznek. Ez a határ korábban 3,5 tonna volt.

A saját áruit szállító vállalkozásokat nem érinti a változás

Fontos, hogy a kötelezettség továbbra sem vonatkozik a saját árujukat szállító vállalkozásokra, csak azokra a piaci szereplőkre, akik fuvardíj ellenében közlekedési szolgáltatóként vannak jelen. A saját számlás áruszállítókat tehát, mint kisiparosok, kereskedők, zöldségesek, építőipari kivitelezők, saját nyersanyagaikat és termékeiket szállító gyártó-termelő vállalkozások stb. nem érinti a hatósági engedélykötelezettségi változás – hívja fel a figyelmet az MKFE.

A módosítás lényege tehát, hogy a korábbi 3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ 2,5 tonnára csökken. Az árutovábbítási engedélyre minden, díj ellenében tevékenységet végző vállalkozásnak szüksége van. A kiváltott jogosultság főoldalát a vállalkozás székhelyén kell tárolni, mellékleteit pedig mindig az adott rendszámhoz tartozó fuvareszköz fedélzeten kell tartani. Ezek meglétét és érvényességét akár a közlekedési hatóság, akár a rendőrség vagy annak társhatóságai is ellenőrizhetik. A tevékenységi engedély nélkül díj ellenében fuvarfeladatot végző vállalkozások igen magas, 800 ezer forintos bírságra számíthatnak – figyelmeztet az Egyesület.

A fuvarozáshoz használt gépjármű jobb oldali 1. ajtajának külső részén – tehergépjármű esetében az oldalfalon – jól látható méretben szükséges feltüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

Nem személyi feltételeket érintő módosításról van szó

Az is lényeges, hogy a változással nem a járművezetés személyi feltételei módosulnak, hanem a vállalkozás egészére vonatkozó fuvarozási engedély szükségessége. A kisárufuvarozó sofőrök tehát ugyanúgy tudnak majd dolgozni „B” kategóriás vezetői engedélyükkel és GKI-vizsga nélkül, mint eddig – emeli ki az MKFE. Az egyesület azt is hangsúlyozza, hogy az engedély nem a gépjárművezetés személyi okmányai közé tartozik, sokkal inkább a fuvarozási szolgáltatás „iparengedélyének” vagy szakhatósági engedélyének nevezhető, mely feljogosítja a vállalkozást, hogy díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatást végezzen.

Az engedély kiváltásának legfontosabb feltételei:

  • a vállalkozás jó hírneve (9. §) — Ez a kitétel a piac tisztaságát hivatott szavatolni, és megakadályozza, hogy olyasvalaki végezzen fuvarozási tevékenységet, akinek korábban a tisztességes piaci magatartást kedvezőtlenül érintő előélete volt (pl. fizetésképtelenség, hatóság által bevont korábbi engedély).
  • pénzügyi megfelelőség (12. §) — A jogszabály biztos anyagi hátteret követel meg a szakma gyakorlásához. A vagyoni biztosíték lehet meghatározott összegű – pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített – pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosítóintézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést minimum egy évi időtartamra szükséges megkötni.
  • szakmai irányító kijelölése (9-10-11. §) — A 2,5 t össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak — ahogy az már a nehéz-tehergépjárműveket üzemben tartó vállalkozásoknál is történik — 2022. május 21-től szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. A a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie a közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez. A tanfolyamokat az országszerte megtalálható képzőszervek, a hatósági vizsgát pedig a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) szervezi és bonyolítja. A KAV áprilisban közzétett egy tájékoztatót, mely az érintetteknek hasznos eligazodási pont a tanfolyami és vizsgakötelezettséggel kapcsolatban.

Az MKFE tájékoztatása szerint a kisárufuvarozók engedélykötelezettségének megteremtését az európai piac átláthatóságának fokozása motiválta, valamint az a közlekedésbiztonsági megfontolás, hogy 3,5 t alatti kisjárművek vezetői a későbbi években (a tervek szerint 2026-ra) vezetési és pihenőidő-szabályok szerint közlekedjenek.

Forrás: mkfe.hu, utdij.hu