Lezárult a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hőszigetelő anyagok magyarországi piacán lefolytatott gyorsított ágazati vizsgálata. Az augusztus 26-án közölt dokumentumban a termékárak csökkenését célzó ajánlásokat fogalmaztak meg a gyártók, a lakosság, a hulladékgazdálkodási szolgáltatók, valamint a jogalkotó számára. A jelentés szerint versenyproblémát nem azonosítottak a szigetelőanyagok piacán.

Amint arról korábban beszámoltunk a GVH gyorsított ágazati vizsgálatot kezdett a hőszigetelő anyagok piacán. A vizsgálatot akkor azzal indokolták, hogy egyes termékek, különösen bizonyos kőzetgyapot, üveggyapot, polisztirol hőszigetelők jelentősen drágultak a közelmúltban.

Az augusztusban záruló eljárás során beszerzett adatok kiértékelése alapján a hivatal meg is állapította, hogy 2019 és 2022 között átlagosan 61%-kal emelkedett az általuk vizsgált három hőszigetelő termék – az ásványgyapot, az EPS, valamint az XPS – gyártói/importőri ára. Az áremelkedés okaként egyrészt a gyártáshoz kapcsolódó energiahordozók (kőolaj, áram, földgáz) árnövekedését, másrészt a gyártáshoz felhasznált import alapanyagok árfolyamleértékelődés miatti drágulását, harmadrészt pedig a kereslet kiugró növekedését jelölte meg a GVH a jelentésben.

A vizsgálat kitért az érintett vállalkozások fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti gyakorlatának áttekintésére is. Ez alapján arra jutott a Versenyhivatal, hogy a szektor szereplői egyre inkább figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat, ugyanakkor még vannak lehetőségek a fejlődés terén.

Az ágazati felmérés eredményei alapján a GVH több javaslatot is megfogalmazott a hőszigetelő anyagok gyártói, az azokat felhasználó építkezők, továbbá a hulladékkezeléssel foglalkozó szervezetek és a jogalkotó számára.

A gyártási kapacitás bővítését és az újrahasznosítást javasolja a gyártóknak a GVH

A gyártói oldalnak azt javasolja a versenyhatóság, hogy növeljék gyártási kapacitásukat a hőszigetelő anyagok tekintetében. A jelentésben hozzátették, hogy a vizsgálatban feltárt tények alapján ez várhatóan meg is valósul.

Felhívták a gyártók figyelmét arra is, hogy a jelentősen megemelkedett alapanyagárakra tekintettel fektessenek nagyobb hangsúlyt a hulladékanyagok és a visszagyűjtött termékek termelési folyamatba való becsatornázására, reciklálására, valamint az ehhez szükséges technológiai háttér kiépítésére. A jelentésben emlékeztetnek, az EPS és XPS gyártók esetén ez több üzemben már jelenleg is gyakorlat. Azonban – hangsúlyozza a GVH – további terjedése hozzájárulhat a késztermékek árainak kordában tartásához, illetve az esetlegesen felmerülő alapanyaghiányok kezeléséhez.

A GVH felmérte a vállalkozások környezetvédelmi vállalati politikáját és tudatosságát is. A hőszigetelő termékeket gyártó vállalkozások jelentős része saját járműparkkal
rendelkezik, azzal szállítja ki a késztermékeket. Erre tekintettel a Versenyhivatal azt kéri az érintett gyártóktól, importőröktől, hogy a szállítási erőforrásaik tervezésekor fokozottan figyeljenek a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokra (ESG).

Jól megtervezett energetikai korszerűsítésre és időben megkezdett egyeztetésekre hívja fel a lakossági építkezők figyelmét a Versenyhivatal

Az energiaárak jelentős növekedése következtében előtérbe kerül – és az év
hátralévő részében még inkább előtérbe fog kerülni – a lakások és épületek energetikai
szempontú optimalizálása – mutat rá jelentésében a GVH. Hozzáteszik, ennek során nem érdemes kizárólag a hőszigetelésre összpontosítani, hiszen más rendszerek is döntő jelentőségűek, mint például a nyílászárók, vagy a fűtéskorszerűsítés. A Versenyhivatal azt javasolja, az egyes energetikai korszerűsítést szolgáló beruházásokat érdemes úgy priorizálni, hogy az megfelelően igazodjon az eltérő mértékű és irányú árváltozásokhoz.

A hőszigeteléssel kapcsolatban arra hívja fel a lakossági építkezők figyelmét a GVH, hogy a megrendelőknek és a tervezőknek minél korábban érdemes egyeztetni a szigetelést végző kivitelezővel, hogy legyen lehetőség az aktuális ár és a beszerzési lehetőségek figyelembevételével kialakítani a felhasználásra kerülő hőszigetelő anyagok típusait. A gyorsított ágazati vizsgálat feltárta, hogy az egyes vizsgált hőszigetelő anyagok (EPS, XPS, ásványgyapot) között érdemi helyettesítési lehetőségek vannak. Mivel azonban a hőszigetelés bekerül a műszaki és a tűzvédelmi tervekbe, ezért utólag, a tervek elfogadása után már nincs lehetőség ennek módosítására – hívja fel a figyelmet a GVH.

Több lakossági lerakóhelyet javasolnak a csomagolóanyagok számára

Az EPS és az XPS előállításához a megfelelő csomagolóanyagok újrahasznosításából nyert alapanyag is felhasználható. A hazai EPS és XPS termelés növelése és a költségeinek mérséklése érdekében ezért a GVH a szelektív hulladékgyűjtési rendszer átalakítását indítványozza úgy, hogy a sztirol és polisztirol csomagolóanyagokat a lakosság több helyen könnyen és díjmentesen leadhassa, elhelyezhesse. Az így összegyűjtött tiszta termék pedig értékesíthető magyarországi EPS és XPS gyártó vállalkozások számára, akik visszavezethetik azt a gyártási folyamatokba – mutat rá a jelentés.

Állami támogatások és uniós források célzott felhasználása támogathatja a hőszigetelők iránti keresletet és a klímavédelmet

A jelentés a jogalkotók irányába is megfogalmaz javaslatot. A GVH szerint érdemes a hőszigetelő termékek iránti keresletet különféle állami lakás- és épületfelújítási támogatásokkal hosszú távon állandó szinten tartani. Ezzel kiküszöbölhetők lehetnek az
esetenként szélsőséges keresleti ingadozások, emellett a gyártóknak is segít a termelési
kapacitásaik tervezésekor és a beruházási döntéseik meghozatalakor, ezáltal a
termékhiányok nagyobb eséllyel kerülhetők el, így biztosabb lehet a piac kínálati oldala.

A versenyhatóság azt is megfogalmazta a jelentésben, hogy az Európai Uniótól várhatóan érkező energiafüggetlenségi célú támogatások egy részét is ajánlatos lenne erre a célra fordítani. Mint írják, ezzel az ország energetikai kitettségének csökkentése és klímavédelmi vállalásainak teljesülése is könnyebben elérhetővé válik.

A Versenyhivatal a vizsgálat során versenyproblémát nem azonosított.

Helyszíni szemlék és adatgyűjtés

A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai a gyorsított ágazati vizsgálat 2022. június 15-i megindítását követően számos helyszíni szemlét folytattak le. Ennek során több hőszigetelő anyagot gyártó, importáló és étékesítő vállalkozásnál végeztek kutatást. A helyszíni szemlékkel párhuzamosan a GVH széleskörű adatgyűjtést végzett az ágazatban működő, az ellátási lánc különböző szintjein országszerte elhelyezkedő vállalkozások körében.

A GVH a vizsgálatot összefoglaló jelentésében köszönetet mondott a megkeresett vállalkozásoknak az együttműködésükért, a rövid idő alatt szolgáltatott részletes válaszaikért. Mint írják, ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy a
nemzeti versenyhatóság eredményesen feltárja és értékelje a hőszigetelő anyagok hazai
piacának versenyviszonyait.

A teljes jelentés IDE KATTINTVA érhető el.

Forrás: a GVH hőszigetelő anyagok magyarországi piacán lefolytatott gyorsított ágazati vizsgálatáról készített jelentése
Címlapképünk illusztráció. (Forrás: freepik.com)