Kormánybiztos a Budai Várnegyed beruházásai élén

14

A Kormány a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1041/2019. (II. 18.) Korm. határozattal a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátására Fodor Gergelyt 2019. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig kormánybiztossá nevezte ki.

FELADATAI

  • figyelemmel kíséri és felügyeli a Kormány döntéseinek végrehajtását és a beruházások megvalósítását,
  • részt vesz a beruházás szereplői által szervezett egyeztetéseken, a keletkezett iratokba, pénzügyi és műszaki dokumentációkba betekinthet,
  • előkészíti a további megvalósításhoz szükséges döntéseket, stratégiai dokumentumokat, beruházási programokat, a beruházások időbeli ütemtervét és a szükséges kormány-előterjesztéseket, szervezi a kapcsolódó közigazgatási egyeztetést, javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan,
  • az előkészítésben, tervezésben, lebonyolításban és kivitelezésben együttműködik a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa­sággal, valamint munkáját ezen társaságok szakmailag segítik és támogatják,
  • a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházások tekintetében együttműködik az érintett polgármesterekkel, biztosítja a kormányzati beruházások összhangját,
  • kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez az érintett intézmények képviselőinek részvételével,
  • rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint félévente írásbeli beszámolót készít.
  • koordinálja a minisztériumoknak a Budai Várnegyed területén történő elhelyezésére vonatkozó döntés-előkészítést, részt vesz a tárgyban szükséges kormánydöntések előkészítésében és az előterjesztések közigazgatási egyeztetésében,
  • feladatai ellátása során együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel, valamint a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával.

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

Condair hirdetes