Két friss rendelet lépett hatályba a műszaki szabályozásról

26

A hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében és az épített környezet védelméért születtek meg a legújabb rendeletek, amelyeket röviden ismertetünk.

7/2019. (IV. 4.) ITM RENDELET

A Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet a nem­zeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény felhatalmazása alapján született.

A rendelet a Műszaki Szabályozási Bizottság (MSZB) feladatait határozza meg a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében. Az MSZB feladatai különösen a következők:

a) jogszabály vagy szabvány által nem szabályozott tárgykörben műszaki előírások felülvizsgálata, valamint más bizottságok feladatkörébe nem tartozó műszaki előírások előkészítése, megalkotása,
b) az a) pontban hivatkozott felülvizsgálat keretében a piaci szereplők korszerű műszaki ismeretekkel való ellátása érdekében azon szabványok körének a meghatározása, amelyeket célszerű kedvezményesen és magyar nyelven biztosítani a felhasználók számára,
c) javaslatot tesz a műszaki szabályozásért felelős miniszter részére a szabványok kedvezményes és magyar nyelven történő hozzáférésének lehetőségét biztosító pénzügyi források felhasználására, valamint
d) javaslatot tesz az iparügyekért felelős miniszter részére a szabványok, műszaki előírások megalkotásához szükséges kutatási feladatokkal kapcsolatban.

Az MSZB szakértői testület, amely a döntéseit zárt ülésen vagy ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével hozza meg. Szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülése­zik. Műszaki előírás megalkotására, meghatározott szabványra az MSZB bármely tagja javaslatot tehet, amelyre vonatkozó javaslatot a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) részére küldenek meg.

Az MSZB feladatai ellátásával összefüggő feltételeket az MSZT biztosítja.

6/2019. (IV. 4.) ITM RENDELET

Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján született.

Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság az épített környezet létreho­zása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő követelményeket, tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért, elfogadásáért felelős.

Feladatai az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl:

a) figyelemmel kíséri az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, a műszaki haladás vívmányait, valamint
b) szükség szerint, de legalább 2 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket, és tartalmukat indokolt esetben módosítja.

A Bizottság tagjai az alábbi szakmai szervezetek:

  • a Magyar Építész Kamara,
  • a Magyar Mérnöki Kamara,
  • a Magyar Szabványügyi Testület,
  • az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,
  • az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
  • a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
  • az Országos Atomenergia Hivatal,
  • a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, valamint
  • az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium által delegált egy-egy személy.

A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, döntéseit szóban vagy írásban, egyszerű többséggel hozza meg. A Bizottságon belül egy konkrét feladat végrehajtására az elnök munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportban az arra kijelölt bizottsági tagokat delegáló szervezetek által delegált legfeljebb tizenöt, az adott feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező külső személy vehet részt.

A Bizottság vagy a munkacsoport elé kerülő építésügyi műszaki irányelvtervezetek előkészítéséről az ÉMI Nonprofit Kft. gondoskodik. A Bizottság titkársága pedig biztosítja, hogy az építésügyi műszaki irányelvtervezettel kapcsolatosan a szak­mai közvélemény javaslatait kifejthesse.

A Bizottság által jóváhagyott építésügyi műszaki irányelveket elektronikusan közzéteszik a kiadás dátumának megjelölésével.

Az ÉMI Nonprofit Kft. Építésügyi Műszaki Adattárat hoz létre és működtet, amelyet a Lechner Nonprofit Kft. üzemeltet, és amelynek informatikai fejlesztését végzi. Az Építésügyi Műszaki Adattár biztosítja az építésügyi tárgyú szabványok és az építésügyi műszaki irányelvek tematikus kereshetőségét.

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

Condair hirdetes