Az 5% körüli hitelkamatok, az energiahatékonyságot és a lakhatást ösztönző hosszú távú új program-elemek hozhatnak tartós fordulatot. 

Szarka László elnök
Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség

A  hazai építőanyag gyártókat összefogó MÉASZ tagságában 2023 első 10 hónapjában jelentősen csökkent az egyes építőanyag  és építési termékek forgalma: az égetett kerámia tégla- és cseréptermékek gyártói 40-50%-os – illetve egyes részterületeken azt meghaladó, a fehér falazati termékeknél 35%-nál nagyobb, az EPS hőszigetelő anyagoknál 20-30% közötti, az építőkémia termékeknél 5-35% közötti, a szálas hőszigetelő anyagoknál pedig szintén kétszámjegyű visszaesés jelentkezett 2022 azonos időszakához képest.

Mindez ahhoz vezetett a legnagyobb visszaesést elszenvedő hazai égetett kerámia tégla- és cserépgyártóknál, hogy szeptember végén és októberben átmeneti kapacitáscsökkentés keretében országosan felfüggesztették a termékek gyártását. Továbbá, az EPS hőszigetelőanyag-gyártók a jelentősen visszaesett kereslet miatt szintén kénytelenek voltak a kapacitásokat visszafogni; két- vagy egy műszakos gyártással, állásidőre küldéssel, részben pedig elbocsátásokkal, előre hozott karbantartásokkal és hosszabb év végi leállással.

A megrendelés-állomány immár tartós visszaesése mögötti lecsökkent beruházási aktivitás – és részbeni bizonytalanság – okai: a finanszírozás-szűke az elmúlt évekhez képest költségesebb finanszírozási- és szűkösebb támogatási-ösztönzési eszközein keresztül, továbbá a lakossági vásárlóerő csökkenése, a vállalatoknál pedig egyes beruházások halasztása, továbbá egyes állami és önkormányzati beruházások felfüggesztése (vagy törlése). Mindezek mellett, a piaci tapasztalatok alapján jelentős tényező azonban a beruházást tervezőknél a további termék árcsökkenésre számító kivárás is.

A 17-18%-os éves inflációs környezet mentén a MÉASZ tagságában működő hazai építőanyag-gyártók késztermék árai széttartó módon alakultak: az árak néhány területen stagnáltak vagy a gyártók jelentősen csökkenteni kényszerültek: az égetett kerámia tégla- és cseréptermékeknél jellemzően 12-20% közötti mértékben, az EPS alapú hőszigetelő anyagoknál 15-28% között. Jelentős akciók vannak az egyes épületgépészeti termékeknél is. Idén stagnáltak a szálas hőszigetelő anyagok, a homlokzati nyílászárók és jellemzően az építőkémia termék árai is – utóbbinál csak néhány részterületen, valamint a fehér falazati termékcsoportoknál volt lehetőség a gyártói költségek részbeni – az infláció mértéke alatti – érvényesítésére.

A gyártási költségeket tekintve, az ismert és idén nagy szerepet játszó költséginflációs tényezők (szükséges béremelések, fuvarköltség-növekedés, EPR-díj, útdíj növekedése) a gyártási költségeket a legtöbb esetben növelték, a keresletcsökkenés miatt viszont igen kevés mozgástér adódott a tényleges költségnövekedés piaci érvényesítésére. Mivel a gyártási költségek várhatóan nem fognak csökkenni, további költségcsökkentésekre sem maradt érdemi mozgástér, így az építőanyagok gyártói árai alacsonyabbak várhatóan már nem lesznek.

Ezért a széles körben tapasztalt beruházói kivárással szemben nem érdemes további árcsökkenésekre várva az egyes beruházásokat elhalasztani – különösképp, hogy jelenleg egyelőre kedvezően alakulnak a kivitelezői kapacitások is, emiatt összességében kedvező lehetőség kínálkozik lakhatási-, telephely-fejlesztési- vagy energiamegtakarítási célú munkálatok megvalósítására.

Az egyes hazai gyártású építőanyagok a kereskedelmi partnereknél legtöbbször azonnalra vagy rövid átfutással elérhetők (a kapacitás csökkentése egyes területeken nem befolyásolja a szállítási időket, mivel a hazai kereskedelemben és a gyártói telephelyeken is jelentős készletek érhetők el.)

2024-es kilátásokra vonatkozóan intő jel, hogy az újlakásokra vonatkozó építési engedélyek és egyszerűsített bejelentések számának legutóbbi adatok szerinti 43%-os visszaesésével párhuzamosan a szerkezetépítési anyagok gyártóinál jelentkezett a legnagyobb visszaesés, amelynek változatlanul maradása végiggyűrűzhet a többi szegmensen és a teljes építőpari értékláncon.

Ezért a MÉASZ elnöksége bízik benne, hogy a CSOK Plusz, valamint az előkészítés alatt lévő lakóépület korszerűsítési program remélt elindulása együttesen erősítik az építési-beruházási kedvet, egyúttal kedvező fordulatot eredményeznek. A MÉASZ a kormányzat számára szempontokat és javaslatokat adott CSOK Plusz finomhangolásához, valamint az előkészítés alatt álló energetikai korszerűsítési programhoz. A tartós fordulathoz fontos továbbá a széles körben igénybe vehető, a jelenlegi forrásoknál alacsonyabb, 5% körüli beruházási hitelkamatok elérhetővé tétele, valamint hosszú távú, országos bérlakás-fejlesztési program elindítása is.

Áttekintés: egyes építőanyag gyártói szegmensek 2023. harmadik negyedévében és októberben

Égetett kerámia tégla és cserép termékek

Fotó: Pixabay/Manfred Richter

Az újlakás-építési-, valamint az üzleti megrendelések terén 2022 közepén megkezdődött lassulás 2023-ban folytatódott: a 21%-kal csökkenő újlakás-építési volumen, a 43%-kal alacsonyabb építési engedély- és bejelentési szám mellett az állami és önkormányzati beruházások kétlépcsős elhalasztása, illetve részbeni törlése vezetett a szerkezetépítési anyagok keresletcsökkenéséhez. Ennek következtében az égetett kerámia tégla termékek és cseréptermékek gyártói terméktípustól függően 40-50%-os, egyes termékeknél azt meghaladó visszaesést tapasztaltak 2023 harmadik negyedévében és októberében az előző év azonos időszakához képest.

A szerkezetépítéshez használt betontermékek, így a például az áthidaló elemek forgalma is 30-35%-kal esett vissza. A beton térkő termékek forgalma szintén kétszámjegyűen – bár kisebb mértékben – csökkent.

A kereslet idei zsugorodásai miatt a gyártók az égetett kerámia tégla- és cserép termékek árait több lépcsőben, jellemzően 12-20% közötti mértékben kényszerültek csökkenteni. A termékgyártás költségeit a költséginflációs hatások mellett az alábbi főbb tényezők jellemezték:

  • Az égetett kerámia tégla- és cserép termékek gyártói költségoldalához idén új adóterhek is megjelentek: az égetett kerámia termékekre kiegészítő bányajáradék vonatkozik, amely az inflációs hatást nem tartalmazza – és eddig még nem került felülvizsgálatra.
  • 2023 közepétől visszamenőleges jelleggel lépett hatályba a széndioxid-kvóta adó, amely rendkívül nehezen kigazdálkodható terhet jelent, és a jelenlegi formájában a már jelentős zöldberuházásokat végrehajtott tégla- és cserépgyárakat érinti hátrányosabban.
  • Az ismert költséginflációs hatások (bérköltség, fuvardíjak, gépkarbantartás) mellett a göngyölegekre és segédanyagokra vonatkozó környezetvédelmi EPR-díj jellemzően többszöröse a korábbi környezetvédelmi termékdíjaknak.

A termékek árának csökkentése sem tudott támaszt nyújtani az év közepétől fokozódó keresleti visszaesésnek. Mindez a hazai égetett kerámia tégla- és cserépgyártókat arra kényszerítette, hogy szeptember végén, valamint október folyamán átmeneti kapacitáscsökkentés keretében országosan felfüggesszék az égetett kerámia tégla- és cseréptermékek gyártását. A kapacitás csökkentése nem befolyásolja a szállítási időket, mivel a hazai kereskedelemben és a gyártói telephelyeken is jelentős készletek érhetők el.

A gyártók bíznak benne, hogy a nemrégiben bejelentett CSOK Plusz, valamint az előkészítés alatt álló korszerűsítési támogatás kedvező fordulatot hoz majd az építési piacon. Mindezek mellett nagyon fontos továbbá a széles körben igénybe vehető, 5% körüli kamatszintű finanszírozási források beállítása, valamint hosszú távú, országos bérlakás-építési program elindítása is.

Fehér falazati és szerkezeti termékek

A MÉASZ pártoló tagja, a fehér falazati és szerkezeti termékeket gyártó és forgalmazó Xella közlése szerint míg az összes fehér falazati termék értékesített mennyisége 10%-ot meghaladóan emelkedett 2022-ben, a fehér falazati és szerkezeti termékek szegmensében 2023 első három negyedévében és októberben összesen 35%-ot meghaladó a visszaesés az előző év azonos időszakához képest.  A visszaesést az új építési beruházások elmaradása, illetve a felújítási piac általános csökkenése magyarázza.

A mészhomok termékeknél a csökkenés mértéke igazodik az általános piaci trendekhez Ezen termékkör jellemzően nagy magasépítési projektekhez kerül beépítésre, így a társasházi piacon tapasztalható erősen visszafogott beruházói aktivitás, a KSH által is kimutatott csökkenő megrendelés állományt eredményezett.

A fehér falazati és szerkezeti termékkörben releváns, megkötött szerződésállomány 30% feletti mértékben csökkent, a jelenlegi egyszerűsített bejelentések, valamint a jelenleg ismert építési engedélyek száma alapján további kétszámjegyű lakásépítési visszaesés prognosztizálható 2024 évre. A jövőre elinduló CSOK Plusz, illetve a piaci szereplők által várt felújítási támogatások esetleges megjelenése azonban bizakodásra adhat okot, melynek eredményeként az idén elszenvedett volumencsökkenés megállhat.

Az árakat tekintve, az éves átlagos infláció mértékét el nem érő árkorrekció volt realizálható.  Az árak további mérséklődésére ezen termékkörben sincs érdemi mozgástér, mivel az ismert széles körű költséginflációs hatások miatt a gyártási költségek jelentős része nem csökkent és várhatóan nem is fog csökkenni.

Mind a pórusbeton falazati termékek mind a mészhomok tégla termékek gyártása folyamatos, melynek eredményeként megfelelő készletek állnak rendelkezésre; a kiszolgálás zökkenőmentes.

Építőkémia termékek

2023 első három negyedévében és októberben az egyes állami és önkormányzati beruházások felfüggesztése (és törlése), valamint az Otthonfelújítási támogatás kifutása után visszaesett a lakossági felújítási hajlandóság, a csökkenő újlakás-építési számok, a megdrágult finanszírozás hatásai erősen megmutatkoztak az építőkémia termékek keresletében is: az első két negyedév visszaesése után enyhe élénkülés következett be, amely azonban elmaradt a megszokott őszi forgalombővüléstől.

Az építőkémia termékek egyes részterületein jelentősen széttartó folyamatok érvényesülnek: összességében 2023 első három negyedévében és októberben terméktípustól függően stagnálás, vagy akár kétszámjegyű, 5-35% közötti visszaesés mérhető.

Ez jelentős részben a lakhatási beruházásoknál széles körben használt anyagokkal függ össze, ahol erőteljesebb a forgalomcsökkenés, így például a homlokzati hőszigetelések felhasznált volumenének visszaesése kihatással volt a THR-rendszer összetevőire. Alapvetően, energiahatékonysági célt szolgáló korszerűsítési munkákhoz szükséges, hőszigetelési és felületképzési célú építőkémia termékek iránti kereslet a versenypiaci energiát felhasználó, ipari- és mezőgazdasági projektekhez és részben befejeződő újlakás-építésekhez kapcsolódott, de az összvolumen így is közel 30%-kal elmarad az előző évekétől.

Mivel a korábbi évekhez képest legalább harmadával csökkent a használtlakás-piaci tranzakciószám 2023 első három negyedévében, a folyamat 12-25 %-kal vetette vissza a lakásfelújításokkal összefüggő, számos terméktípust (ragasztó- és fugázó anyagok, színezőpaszták) magába foglaló termékek iránti keresletet (a tapasztalatok szerint minden öt használtlakás-vásárlásoknál is négyben történik valamilyen szintű felújítás). A lakosságnál jelentős kivárás érzékelhető – ezt az elmúlt hónapok kormányzati bejelentései és a döntések „lebegtetése” is befolyásolta.

Az ipari beruházásoknál használt rendszerek iránti kereslet terén azonban stagnálás, esetenként kisebb bővülés is tapasztalható, összefüggésben az ipari parkok és jelentősebb ipari beruházások a speciális termékek (ipari bevonatok és padlók) iránti kereslettel -, amely azonban erősen függ a nagyberuházások megvalósításától és 2024-es kifutásától.

Az építőkémia termékek árai is változatosan alakultak: az árak stagnáltak vagy a költségek emelkedése nyomán kis mértékű, infláció alatti korrekciókra nyílt mód – vagyis az éves mintegy 17-18%-os inflációs környezetben gyártók számára a gyártási és működési költségek növekedése ellenére kevés mozgástere volt a tényleges költségnövekedésük érvényesítésére.  A gyártás során a cement termékekre – számos tapasz- fugázó- és ragasztóanyag egyik gyártási alapanyagára – kivetett kiegészítő bányajáradék már 2022-ben drágította termékkör gyártását, ez az idén is változatlanul fennáll. Az euró-forint árfolyamhatás a tavalyihoz képest némileg kedvezőbben alakult az egyes import összetevőknél.

A hazai előállítású egyes építőkémia termékek azonnalra elérhetők.

Hőszigetelő anyagok

Az Otthonfelújítási támogatás 2022 végén véget ért, és 2023-ban nem követte ezt újabb program. A megdrágult finanszírozás, továbbá a magasabb lakossági megélhetési költségek nyomán alacsonyabb összegek állnak idén rendelkezésre az egyes beruházásokra. A vállalati szektort szintén érintette a forrásszűke, amely a beruházási folyamatok halasztásához vezetett. A hőszigetelőanyag-piacon mindezek a tényezők együttesen vezettek a vásárolt mennyiségek csökkenéséhez és esetenként az energetikai beruházások elhalasztásához.

EPS alapú hőszigetelő anyagok

Az EPS hőszigetelőanyagok terén igen jelentős, 20-30% közötti volumencsökkenések jellemzők. Az EPS hőszigetelőanyagok áraiban 2023 során az összességében növekvő gyártási költségek ellenére semmiféle inflációkövetésre nem nyílt mód, ellenkezőleg: a gyártók a zsugorodó kereslet megtámasztására jelentősen 15-28% közötti mértékben voltak kénytelenek árat csökkenteni – a korábbi években elért eredménytartalékok terhére, egyúttal a növekvő költségek ellenére (lásd alább).

Ez olyan alacsony árszint, amelyre utoljára 2,5 éve volt példa – emiatt most érdemes hőszigetelni; a beépítő kapacitások kedvezőbben és rövidebb határidővel elérhetők. Elhalasztott vásárlásokra azért sem érdemes a továbbiakban törekedni, mivel a gyártáshoz szükséges EPS alapanyagok ára augusztus óta ismét emelkedni kezdett.

Az EPS hőszigetelő anyagok gyártási költségeit illetően:

  • A gyártási költségszintek növekedésében idén meghatározó volt a bérfejlesztés. Az év első felében jellemző 22-24%-os inflációs környezetben a gyártók egy részénél év közben is sor került bérfejlesztésre, egyúttal a bértáblát a januártól megnövelt minimálbérhez is igazították.
  • A logisztikai költségek infláció feletti növekedése negatívan hatott a gazdálkodásra, így a hektikusan változó üzemanyagárak, a sofőrök emelkedő bérei, az útdíj emelés és a kihasználatlan fuvarkapacitások költségei tartoznak ide.
  • Kedvező hatásként jelentkezett, hogy az EPS gyártási alapanyagok a 2022-es szinthez képest 2023 első 7 hónapjában kedvezőbb áron voltak elérhetők mint 2022-ben, de ősszel korrekció kezdődött.  A júliusi mélypontot követően, a szezonra számítva augusztusban, szeptemberben és októberben mérsékelten növekedtek a gyártáshoz szükséges alapanyagok árai, de a kereslet hiánya miatt novemberben ismét csökkenés volt tapasztalható.

A fent említett csekély keresletből eredő alacsony gyártókapacitás kihasználtság és a növekvő fix költségek miatt a fajlagos gyártási költség az alapanyagár csökkenés ellenére emelkedett, miközben a kínálati nyomás lefelé hajtja az eladási árakat, így összességében, a 2023 év végi gyártói költségszinteken további késztermék-árcsökkenésnek lényegében nem maradt tere.

A jelentős árcsökkentések ellenére a vásárolt volumen azonban így is jelentősen elmaradt a tavalyi értékektől, amely így együtt súlyos kihívásokkal terhelt gazdálkodási környezetet eredményezett: a hazai EPS hőszigetelőanyag gyártók a jelentősen visszaesett kereslet miatt kénytelenek voltak a kapacitásokat két vagy egy műszakos gyártással, állásidőre küldéssel, részben pedig elbocsátásokkal, előre hozott karbantartásokkal, valamint hosszabb év végi leállással visszafogni. A veszteségek csökkentésének további eszközei a beruházások határozatlan időre szóló elhalasztása és a készletcsökkentések.

Szálas hőszigetelő anyagok

A szálas hőszigetelő anyagok terén is kétszámjegyű visszaesés mutatkozott 2023 első három negyedévében. A tendencia októberben sem változott – emiatt a fizikai volumenek a 3 évvel ezelőtti szinteken alakultak 2023-ban.

A szálas hőszigetelők terén változatlanul az ipari felhasználás a meghatározó, míg a lakossági alkalmazásoknál elsősorban az energetikai korszerűsítések, különösen a födémszigetelés terén számít népszerű műszaki megoldásnak.

A keresletcsökkenést a jelentősebb alapterületű ipari csarnoképítések (Mercedes, BMW) során jelentkező igények tompították, azonban a kisebb, 3000 m2 alatti alapterületű ipari könnyűszerkezetes csarnokok építési volumene idén 50%-kal csökkent. Ennél kisebb mértékben ugyan, de a lakáscélú igények is visszaestek – elsősorban az Otthonfelújítási támogatás megszűnése nyomán- ezzel együtt az energiahatékonysági célú vásárlások, valamint a DIY-alapú munkák intenzitása is csökkent; ezt jelzi a szakkereskedői, telephelyi forgalom 2023 egészére vonatkozó, szintén kétszámjegyű visszaesése 2022 azonos időszakához képest.

Egyelőre nem volt szükség a szálas hőszigetelő anyagok gyártásának leállítására, mivel a nagy autó- és akkumulátorgyárak igényei az intézményi és lakossági kiesést részben kompenzálták. A szálas hőszigetelőanyagokra 2023-ban gyártói oldalon áremelésre nem került sor. A piacon jelenleg árubőség van, így jellemzően rövid átfutással lehet jelentősebb volumenekhez jutni.

2024 első felében a CATL és a második debreceni akkumulátorgyár (EVE Power) építésének kivitelezési lépései segíthetnek a piaci csökkenés megállításában.

Homlokzati nyílászárók

Fotó: Pixabay

A homlokzati nyílászárók gyártói tapasztalata szerint az újlakás-építések terén a projekt befejeződések mellett a nyílászáró-piacot a vállalati energetikai korszerűsítések, és kisebb részben a magánerős korszerűsítések tesznek ki jelentős szeletet, azonban az idei kereslet jelentősen, mintegy 30%-kal zsugorodott a 2022 évi bázishoz képest, amelyben jelentős a szerepe a kivezetett felújítási ösztönzőknek és a csökkenő újlakás-építésnek, a lakossági kivárás-tartalékolás mellett. Összességében tehát jelentős az ablakpiac – remélhetőleg átmeneti – megtorpanása, amely jelentősebb volt az év első felében, míg szeptembertől némileg kedvezőbb megrendelés-állomány.

Az árakat tekintve míg tavalyi év folyamán a nyílászáró-gyártók a világpiaci nyers- és alapanyagok jelentős emelkedése miatt mintegy 30%-os áremelésre kényszerültek 2022 végéig, idén nem nőttek a homlokzati nyílászárók árai, dacára az inflációs környezetnek és a növekvő bérköltségeknek. A kiajánlott árak megtartását segíti, hogy a gyártási alapanyagok oldalán stagnálás van, sőt: a felhasznált acéltermékeknél és egyéb összetevőknél enyhe csökkenés mutatkozott az elmúlt hetekben (részben szezonális akciók keretében). Ennek köszönhetően a hazai nyílászáró gyártók az ősszel némileg kedvezőbb árakat tudtak kiajánlani a megrendelőknek, mint a nyár elején.

A nyílászáró termékárak további érdemi csökkenésére nem lehet számítani – de fontos pozitívum, hogy egyelőre nem várhatók nagyobb áremelések sem. A küszöbön álló, az előrejelzések szerint viszonylag enyhe szezonális időjárás támogathatja az ablakcseréket.

Épületgépészeti termékek 

Az épületgépészeti termékek és szolgáltatások piacán az idei megbízástömeg jelentős, mintegy 25-30%-os visszaesést mutat a 2022 azonos időszakához képest.

Azon épületgépészeti vállalkozásoknál, amelyek kevesebb lábon állnak – egyúttal pedig esetükben kiemelkedően sikeres 2022-es év realizálódott részben energiahatékonysági vállalati programokon, részben az Otthonfelújítási támogatás nyomán – akár 40-50%-os folyóáron mérhető visszaesés is tapasztalható. Ekkora visszaesésre az utóbbi 7 évben nem volt példa, és erre az épületgépészeti szakemberek nagy része sem számított. A jelentősen csökkenő forgalom miatt a vállalkozások működésében költségcsökkentési intézkedések történtek, a szakembereket azonban igyekeznek a cégek megtartani.

A tavalyi jelentős, nyers- és alapanyagok, valamint energiaköltségek miatti termék-áremelkedés, és felfokozott keresleti viszonyok nyomán idén számos vállalkozás alakított ki jelentős raktárkészletet az azonnali, gördülékeny kiszolgálás érdekében. Ezzel párhuzamosan viszont egyes import termékárak csökkentek. 2023 közepén számos vállalkozás indított akciókat, amely a hőszivattyú, a szerelvény- és csővezeték termékek terén különösen megfigyelhető.

Míg minden területen széles kínálat és az inflációt is figyelembe véve általában kedvező árak mellett érhetők el az egyes épületgépészeti megoldások. Ehhez a tavalyi időszaknál kedvezőbb forint-euró árfolyam is hozzájárul. Ezért különösen érdemes a jelenlegi helyzetben korszerűsítési és energiahatékonysági beruházásokba vágni – az ütemezést segíti a beépítő szakemberek jobb elérhetősége is.