ÉVOSZ: Összefoglaló a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról

370

Az ÉVOSZ részéről folyamatosan figyeljük a koronavírus ágazati hatását, helyzetet értékelünk, összegezzük a vállalkozások várakozásait és mindezt folyamatosan aktualizáljuk. A helyzet napról-napra változik. Jelenlegi (2020.03.18.) helyzetértékelésünk, várakozásaink, javaslatunk a következő:

 • Ez idáig jelentős nehézséget az építőipar számára a járványhelyzet nem okozott. Január és február hónapban az építőipar országos és fővárosi teljesítménye is magas szinten volt, a várakozásoknak megfelelően alakult. Budapesten és agglomerációs övezetében koncentrálódik a végzett munka mintegy 35%-a, ezért ennek a térségnek a figyelése, elemzése különösen fontos.
 • Az építőanyagok, szerelvények közül az olasz relációból jövő import torpant meg. Csempék, burkoló lapok, szaniteráruk, ragasztók, fugázó anyagok, hőszigetelő anyagok import beszerzése akadozik, lassítja a kivitelezéseket.
 • Nyugat európai beszerzésű berendezési tárgyak beérkezése késik.
 • Nehézségek mutatkoznak az új projektek előkészítésénél. Előkészítések egyes tervezési-egyeztetési részei leálltak. Egyenlőre az otthoni mérnöki munkavégzés és ajánlatkérői/megrendelői home-office kapcsolatok akadoznak. A mérnöki otthoni munkavégzés a korábbiakhoz képest, teljesítmény visszaesést mutat. Jó hír a sok rossz mellett, hogy a kialakult helyzet számos helyen ( tervezés, termelés irányítás,, logisztika) kikényszeríti az építési ágazat digitalizált munkavégzését.
 • A vállalkozások többsége tett intézkedéseket a munkatársak egészségének védelme érdekében. Ez azonban inkább a közepes és nagy szervezetekre jellemző, a mikró- és kisvállalkozások és önfoglalkoztatók nagy többsége sodródik az eseményekkel. Aki csak teheti, lemondja a találkozókat, tervező cégeknél működik az otthoni munkavégzés. Ágazati szinten előtérbe került a felelősségteljes munkaegészségügy.
 • A legtöbb helyen felkészültek a szükséges helyettesítésekre a termelés irányításban, a fizikai állomány kisebb csoportokban való foglalkoztatására.
 • Az építőipar és az egész építésgazdaság élőmunka igényes. A vállalkozások arra számítanak, hogy a következő hetekben kiszélesedik a járvány, ami komoly gondokat fog eredményezni az építőiparban. Egymásra épülő folyamatok vannak egy-egy építkezésen és brigádban dolgozó csoportok, ami gyors vírusterjedést okozhat. Ebben a szakmában nem működik a home-office a termelésben és az építőanyag kereskedés java része nincs felkészülve az online kereskedésre. A kontakt kapcsolatok nagy száma a jellemző. A munkába járás korlátozásának, illetve egy-egy beteg diagnosztizálásának tömeges létszám kiesés a következménye az építésgazdaság területén. A vállalkozások termelési kiesésekre, lassulásra, határidő módosításokra, helyenként a kivitelezések leállítására számítanak.
 • Mindez komoly likviditási gondokat, és foglalkoztatási nehézségeket fog okozni. Az ágazatban összességében a vállalkozások önerőből, munkavégzés nélkül, bevételek nélkül, másfél-két hónaptól tovább nem tudják  a foglalkoztatást változatlan mértékben fenntartani, finanszírozni. A mikró- és kisvállalkozásoknál ez az időszak összességében még rövidebb. A mikró- és kisvállalkozások nagy többségének a vészhelyzet kezelésére nincs stratégiája. Kormányzati beavatkozás nélkül sok építőipari, tervező és lebonyolító vállalkozás komoly bajba fog kerülni.
 • Az építőiparban 1- 2 hónap teljesítéscsökkenést, termeléskiesést éven belül nem lehet behozni. A koronavírus járványnak az építőipar területén egy éven túl nyúló hatásai lesznek.
 • Jelenleg érzékelhető az új szerződés kötések előkészítésének lassulása. Mind a megrendelői, mind pedig a kivitelezői oldalon fokozódik a kapacitás biztosíthatósága körüli bizonytalanság. Különösen jellemző ez az épületépítések területén.
 • A vállalkozói szerződésekhez képest kialakuló új helyzetből adódó nehézségeket alapvetően a megrendelő és a kivitelezők kell hogy viseljék. Persze tudni kell, hogy a megrendelések 60%-át 2020. évben az állam, a háttérintézményei és az önkormányzatok adják. A későbbiekben szerződésmódosításokra lesz szükség!
 • Az építőiparban összességében a munkaadók és munkavállalók is dolgozni szeretnének, ezért rendkívüli jelentősége van a járványhelyzettel arányos kormányzati intézkedésnek. A munkába járás országon belüli esetleges területi korlátozása számos helyen ellehetetlenítené az építőipart. Különösen igaz ez Budapest és agglomerációs övezetében, hiszen ebben a régióban jelentős vidéki építőipari kapacitás dolgozik, napi – heti ingázással biztosítva a szükséges munkaerőt.
 • Jogi iránymutatást várnak a vállalkozások, különös tekintettel a foglalkoztatás területén, a minimumok megfogalmazását és elrendelését a teendőkre, ha a dolgozó a vírus miatt nem tudja/akarja felvenni a munkát.
 • Amennyiben napi munkavégzés nélkül is fizet munkajövedelmet a munkaadó, javasoljuk ennek járulékos közterheit elengedni.

Jelenleg felelősségteljesen ennyit tudunk közölni.

 

Budapest 2020. március 18.

 

Koji László
ÉVOSZ elnök

 

 

 

Forrás: ÉVOSZ