ÉVOSZ: Összefoglaló a covid-19 építőiparra gyakorolt hatásáról

296

Az ÉVOSZ részéről folyamatosan figyeljük a koronavírus ágazati hatását, helyzetet értékelünk, összegezzük a vállalkozások várakozásait és mindezt folyamatosan aktualizáljuk. A helyzet napról-napra változik. Jelenlegi (2020. március 24.) helyzetértékelésünk, várakozásaink, javaslatunk a következő.

Január és február hónapokban jelentős nehézséget az építőipar számára a járvány helyzet nem okozott. Január és február hónapban az építőipar országos és fővárosi teljesítménye is magas szinten volt, a várakozásoknak megfelelően alakult. Budapesten és agglomerációs övezetében koncentrálódik a végzett munka mintegy 35%-a, ezért ennek a térségnek a figyelése, elemzése különösen fontos.

Az építőanyagok, szerelvények közül az olasz relációból jövő import torpant meg. Csempék, burkoló lapok, szaniteráruk, ragasztók, fugázó anyagok, hőszigetelő anyagok import beszerzése akadozik, lassítja a kivitelezéseket.

Nyugat-európai beszerzésű berendezési tárgyak beérkezése késik.

Nehézségek mutatkoznak az új projektek előkészítésénél. Előkészítések egyes tervezési-egyeztetési részei leálltak. Egyenlőre az otthoni mérnöki munkavégzés és ajánlatkérői/megrendelői home office kapcsolatok akadoznak. A mérnöki otthoni munkavégzés  a korábbiakhoz képest, teljesítményvisszaesést mutat. Jó hír a sok rossz mellett, hogy a kialakult helyzet számos helyen (tervezés, termelés irányítás, logisztika) kikényszeríti az építési ágazat digitalizált munkavégzését.

A vállalkozások többsége tett intézkedéseket a munkatársak egészségének védelme érdekében. Ez azonban inkább a közepes és nagy szervezetekre jellemző, a mikró- és kisvállalkozások és önfoglalkoztatók nagy többsége sodródik az eseményekkel. Aki csak teheti, lemondja a találkozókat, tervező cégeknél működik az otthoni munkavégzés. Ágazati szinten előtérbe került a felelősségteljes munkaegészségügy.

A legtöbb helyen felkészültek a szükséges helyettesítésekre a termelésirányításban, a fizikai állomány kisebb csoportokban való foglalkoztatására.

Az építőipar és az egész építésgazdaság élőmunka igényes. A vállalkozások arra számítanak, hogy a következő hetekben kiszélesedik a járvány, ami komoly gondokat fog eredményezni az építőiparban. Egymásra épülő folyamatok vannak egy-egy építkezésen és brigádban dolgozó csoportok, ami gyors vírusterjedést okozhatnak. Ebben a szakmában nem működik a home office a termelésben és az építőanyag-kereskedés java része nincs felkészülve az online kereskedésre. A kontakt kapcsolatok nagy száma jellemző. A munkába járás korlátozásának, illetve egy-egy beteg diagnosztizálásának tömeges létszámkiesés a következménye az építésgazdaság területén. A vállalkozások termeléskiesésekre, lassulásra, határidő-módosításokra, helyenként a kivitelezések leállítására számítanak.

Mindez komoly likviditási gondokat, és foglalkoztatási nehézségeket fog okozni. Az ágazatban, összességében a vállalkozások önerőből, munkavégzés nélkül, bevételek nélkül, másfél-két hónaptól tovább nem tudják a foglalkoztatást változatlan mértékben fenntartani, finanszírozni. A mikró- és kisvállalkozásoknál ez az időszak összességében még rövidebb. A mikró- és kisvállalkozások nagy többségének a vészhelyzet kezelésére nincs stratégiája. Kormányzati beavatkozás nélkül sok építőipari, tervező és lebonyolító vállalkozás komoly bajba kerül. Kiemelten fontosnak tartjuk a kormányzati támogatásban részesülő építési vállalkozási körök megfelelő tájékoztatását arra is tekintettel, hogy az építőipari mikró- és kisvállalkozások nagy többsége nem a magyar közlönyből tájékozódik. Összehangolt tájékoztatásban az ÉVOSZ is feladatot vállal.

Az építőiparban 1-2 hónap teljesítéscsökkenést, termeléskiesést éven belül nem lehet behozni. A koronavírus járványnak az építőipar területén egy éven túl nyúló hatásai lesznek.

Jelenleg érzékelhető az új szerződéskötések előkészítésének lassulása. Mind a megrendelői, mind pedig a kivitelezői oldalon fokozódik a kapacitás biztosíthatósága körüli bizonytalanság. Különösen jellemző ez az épületépítések területén.

Kivétel ezek közül az egészségügyi intézmények kérése, amit természetesen a szakma kiemelten figyel és átcsoportosításokkal is azonnal áll a megrendelők rendelkezésére.

A vállalkozói szerződésekhez képest kialakuló új helyzetből adódó nehézségeket alapvetően a megrendelő és a kivitelezők kell, hogy viseljék. Persze tudni kell, hogy a megrendelések 60%-át 2020. évben az állam, a háttérintézményei és az önkormányzatok adják. A későbbiekben szerződésmódosításokra lesz szükség!

Az építőiparban összességében a munkaadók és munkavállalók is dolgozni szeretnének, ezért rendkívüli jelentősége van a járványhelyzettel arányos kormányzati intézkedésnek. A munkába járás országon belüli esetleges területi korlátozása számos helyen ellehetetlenítené az építőipart. Különösen igaz ez, Budapest és agglomerációs övezetében , hiszen ebben a régióban jelentős vidéki építőipari kapacitás dolgozik, napi –heti ingázással biztosítva a szükséges munkaerőt.

A változó helyzetnek megfelelően történő intézkedésekről folyamatosan jogi iránymutatást várnak a vállalkozások, különös tekintettel a foglalkoztatás területén, a minimumok megfogalmazását és elrendelését a teendőkre, ha a dolgozó a vírus miatt nem tudja/akarja felvenni a munkát.

Amennyiben napi munkavégzés nélkül is fizet munkajövedelmet a munkaadó, javasoljuk ennek az építőiparon belül is szélesebb körben a vállalkozási formától és szervezeti nagyságrendtől függetlenül a járulékos közterheket elengedni.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel javasoljuk, hogy az ITM munkavédelmi, munka egészségügyi éves ellenőrzési programját halassza későbbre, illessze be a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos iránymutatásait és ne ad-hoc jellegű helyszíni ellenőrzéseket végezzen. Az ellenőrzéseket célirányosan előzetesen hirdesse meg.

Jelenleg, felelősségteljesen ennyit tudunk közölni.

A fentieket figyelembe véve került összeállításra az ÉVOSZ első építésgazdasági tíz pontból álló javaslatcsomagja, amit többek között Boros Anita államtitkár asszonyhoz is eljuttattunk.

 

Budapest, 2020. március 24.

 

Koji László
elnök, ÉVOSZ

 

 

Guardian banner