ÉVOSZ: heti összefoglaló a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról (19. hét)

179

A járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések az építőiparban továbbra sincsenek. A 19. hét is úgy telt el, hogy COVID-19 vírusos megbetegedések a tervezői, kivitelezési, mérnöki lebonyolítói munkát nem akadályozták.

A kijárási korlátozás vidéki feloldása még inkább szükségessé tette, hogy a vállalkozások odafigyeljenek az egészségügyi intézkedések betartására annak érdekében, hogy a megbetegedések továbbra is elkerülhetőek legyenek. A vidéki munkáknál megsokasodott a helyszíni bejárások iránti megrendelői igény.

Az építőipar teljesítőképessége továbbra is adott.

Határidő csúszásokat a járványhelyzet jellemzően továbbra is az épületépítéseknél, a lakásépítéseknél okoz. Ennek oka az egymásra épülő munkafolyamatok kisebb csoportokban való végeztetése, a nagy számú alvállalkozók munkaterületeinek fokozottabb elkülönítése, az import termékek hazai gyártmányokkal való kiváltásának időszükséglete. A megrendelők és a projekteken munkát végzők továbbra is türelemmel és fokozott figyelemmel kezelik a helyzeteket.

Az ÉVOSZ becslése szerint az építőipar 2020. január 1. – május 10. közötti teljesítménye 3–5%-kal maradhat el a 2019. év hasonló időszakához viszonyítva.   Ez továbbra is jobb arány az Európai Unió országainak összesített teljesítményéhez képest, amit április végén 80–85 %-ra becsült az Európai Építőipari Főszövetség (FIEC).

A járvány megjelenésétől kezdve tapasztalt, építőanyagok gyors készletezése (bespeizolás) megszűnt, ami az anyaghiánytól való félelem megszűnését jelenti. A belföldi anyag gyártók folyamatosan dolgoznak, a termelés kiszolgálása biztosított.  Fuvarozási nehézségek továbbra is lassítják a beszállításokat. Az akadozó importárut a megrendelők egyetértésével a legtöbb helyen hazai gyártású termékekkel váltották ki.

Május elején is a legnagyobb gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, az új szerződések megkötésének további csökkenése okozta.

Az építési-beruházási célú közbeszerzéseknél jelentősen csökkent az eljárások száma, amíg az értékénél csak kisebb csökkenés tapasztalható. 2019. január 1. – május.6. között 1489 eljárás volt 509,8 Mrd Ft értékben, 2020. év hasonló időszakában mindösszesen 999 eljárás volt az építési, beruházási közbeszerzések piacán 498,6 Mrd Ft értékben. (Hivatkozás: Közbeszerzési Hatóság adata)

Egyre több olyan eljárás van, ahol az ajánlatkérő érdekkörében bekövetkezett változások miatt nem hirdetnek eredményt, ajánlatkéréseket vonnak vissza.  A vállalkozói ajánlatadásoknak jelentős költségei vannak, amit ilyen esetekben indokolt lenne megtéríteni. E témában a Közbeszerzési törvény szigorítását, a vállalkozói költségek megtérítését szorgalmazza az ÉVOSZ.

A magán megrendelői körben az ország egész területén vannak előkészített projektek, amit nem indítanak el. Mind ezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 19. héten tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten május elején mintegy 18-20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. Továbbra is a mélyépítési alágazatban a legrosszabb a helyzet, ahol több mint 25%-kal csökkent a rendelésállomány a múlt év hasonló időszakához képest.  A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magán megrendelőknél.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az építőipari rendelésállomány, a tevékenység összértéke a nagyobb volumenű kormányzati és önkormányzati megrendelések nélkül zuhanás-szerűen fog csökkenni. Az ITM javaslati csomagjában szereplő „előrehozott” beruházási csomag létesítmény soros közzétételére várnak a vállalkozások. Ahhoz, hogy az építőipar húzó ágazat maradhasson minél előbb kellene ismertetni és közbeszerzési eljárásban ajánlatadásra kiírni az állami és önkormányzati létesítményeket.

A munkaellátottság csökkenésével arányosan romlik a vállalkozások likviditási helyzete. Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál növekvő nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. Kérjük az elvégzett munkák gyorsabb leigazolását  és az Államkincstár részéről történő gyorsított számlakifizetéseket! 

FOGLALKOZTATÁS

Május első hetében tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. Hangsúlyozzuk, hogy egyelőre minden munkahelyét elvesztő kolléga más vállalkozásnál továbbra is munkát talál. Jelenleg a járványhelyzet előtti létszámot, mintegy 335 000 főt az építőipar tovább foglalkoztatja.  A rendelésállomány csökkenésével elsőként a szaktudás nélküli segédmunkások, betanított munkások veszíthetik el a munkahelyüket.

ÁRAK, ÁRFOLYAM

2020. év elejétől az építőipari cégek 5–8 % közötti anyagár emelkedést tapasztaltak.  Az utóbbi három hétre nem volt jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése.

Ettől lényegesen magasabb ár-növekedés volt az import termékeknél, ami elsődlegesen a Ft/EURO árfolyam változásából fakad. Az árfolyam jelentős változásából adódó plusz költségek továbbra sem férnek bele a szerződésben vállalt árakba.  Emiatt szükségessé váló szerződés módosításoknál a vállalkozások számítanak a megrendelői pozitív hozzáállásra.

Az ÉVOSZ bízik abban, hogy a többszörösen benyújtott javaslata befogadásra kerül, miszerint az állami, önkormányzati (közösségi) megrendeléseknél és a támogatott magán létesítményeknél, az import termékek költségének elszámolása számlával igazoltan, a beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen. Ilyen központi iránymutatásra lenne szükség ezen megrendelőink felé.

LAKÁSPIAC

Az új lakások építési piacát elsődlegesen a visszatért 27%-os ÁFA töri meg, a járványhelyzet pedig a 19. héten is tovább rontott a helyzeten. Drasztikusan lecsökkent a március – április hónapban indított, kivitelezésbe vett új lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió Ft nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet a mai napig blokkolja. Az építési vállalkozók is fontosnak tartják, hogy szélesebb körben fennmarad az új építésű lakásoknál a kedvezményes, 5%-os ÁFA alkalmazása.

A rozsdaövezetekben megvalósuló lakásépítéseknél érvényesíthető kedvezményes forgalmi adózás rendjét minél előbb kérjük bevezetni. Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében a rozsdaövezet jogszabályi meghatározására minél előbb szükség van a kedvezményes ÁFA alkalmazásával összefüggésben.  Az ÉVOSZ javasolja, hogy elsőbbségi ügyintézést, döntéshozatalt kapjanak ezek a fejlesztések, gyorsított eljárási rend kerüljön kidolgozásra és bevezetésre.

POZITÍV HATÁSOK

Május első hetében a járványhelyzet építési piacra, építésgazdaságra gyakorolt pozitív hatásai is megfogalmazhatók.

  1. Javult a létesítmények megvalósításában résztvevők együttműködési készsége.
  2. Erősödik a verseny, ami az áremelkedések ellen hat, helyenként csökkenő vállalási árakkal találkozunk.
  3. Gyors ütemben halad az informatikai eszközök használata, szintet lép az építőipar digitalizációja.
  4. A korábban külföldön dolgozó, most itthon munkát vállalók szakmunkások, mérnökök köre bővül.

 

Koji László 
ÉVOSZ elnök