Építési beruházásokhoz kapcsolódó hírek

17

A beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet a Modern Városok Program keretében megvalósuló

 • az egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló valamint
 • egyes sportcélú

beruházások építési műszaki ellenőri, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, valamint beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátására kizárólagos joggal kijelölte a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t.

Condair hirdetes

 

A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása szerint a Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

 

A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása pontosította a beruházás helyszínét:

A beruházás megnevezése: Dunaújvárosi Szálloda és Rendezvényközpont

A beruházás megvalósításának helyszíne: Dunaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 325/5 és 325/6 helyrajzi számú ingatlanok

 

A 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat szerint a Kormány a Világbajnokság sikeres és eredményes megvalósítása érdekében felhívja:

 • az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Atlétikai Szövetséggel együttműködve a Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan 2019. november 30-ig dolgozzon ki a 2020-2023 közötti időszakra vonatkozó szakmai programot és az annak megvalósítását szolgáló intézkedési tervet, amelynek célja az atlétikai sportágak népszerűsítése, az utánpótláskorú igazolt versenyzők számának növelése, valamint a minél nagyobb létszámú és eredményesebb magyar versenyzői szereplés,
 • a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy azonnal gondoskodjon egy Nonprofit gazdasági társaság Szerződés alapján történő megalapításáról, valamint folyamatosan gondoskodjon a Világbajnokság előkészületeinek és lebonyolításának stratégiai terve elkészítéséről, az időarányosan szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról.
 • a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy 2019. november 30-ig dolgozzon ki intézkedési tervet annak érdekében, hogy a Világbajnokság megszervezése és lebonyolítása hozzájáruljon Budapest nemzetközi ismertségének és népszerűségének növeléséhez.

 

A 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat szerint a Kormány

 • támogatja, hogy a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. a Magyar Úszó Szövetség közreműködésével megrendezze a Rövidpályás Úszó Világbajnokságot;
 • felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Világbajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg folyamatosan gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zft. útján a Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről;

 

A 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat szerint a Kormány

 • támogatja, hogy a Magyar Tenisz Szövetség megpályázza és a rendezési jog elnyerése esetén a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. megrendezze Budapesten a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntőt;
 • felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy az ITF FED Kupa Döntő megrendezésére irányuló pályázattal kapcsolatos kormányzati feladatokat hangolja össze;
 • felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján az ITF FED Kupa Döntő lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

 

A naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat szerint a Kormány

 • felhívja az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 2019. december 31-ig gondoskodjon a kisteljesítményű naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálatáról;
 • felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy 2019. december 31-ig gondoskodjon a naperőművek hálózatcsatlakozásával kapcsolatos szabályozás és az engedélyköteles kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamosenergia-termelők menetrendtartásával és pótdíjazásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálatáról;
 • felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok útján folyamatosan gondoskodjon a megújuló energiaforrás-bázisú villamosenergia-termelők hálózati csatlakozása érdekében szükséges átviteli és elosztó-hálózati fejlesztések megvalósításáról;

 

Az ELTE Lágymányosi Campus Déli épületének bővítéséről és molekuláris biomarker laboratórium építéséről, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1291/2019. (V. 17.) Korm. határozat szerint a Kormány

 • egyetért az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus Déli épülete bővítésének és a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási Infrastruktúra Fejlesztése című program keretében megvalósuló molekuláris biomarker laboratórium építésének, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő előkészítésével a természetben a 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C szám alatti, 4082/31 helyrajzi számú ingatlanon
 • a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét, előkészítési fázisainak megvalósítójaként az ELTE-t jelöli ki, a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség.
 • felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;

 

A 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1272/2019. (V. 14.) Korm. határozat szerint a Kormány

 • támogatja, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség megpályázza és a rendezési jog elnyerése esetén a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. megrendezze a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokságot;
 • felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a rendezési jog elnyerését követően legkésőbb a 2021. évi központi költségvetés tervezéséig készítsen előterjesztést a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről;

 

A tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat szerint a Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

 • 2020. január 1-ig hozza létre az elektronikusan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógust, amely a magyar építészeti kultúrát közvetítő mintaterveket tartalmazza;
 • a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint a pénzügyminiszter bevonásával a mintatervek kidolgozását követően azonnal tegyen javaslatot a Kormány számára a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges támogatási rendszer szabályozására.

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök