Enyhén növekvő lakásépítés

429

2022-ben 20 540 új lakás épült, 3,2%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 35 002 volt, 17%-kal több, mint 2021-ben – áll a KSH február 22-i gyorstájékoztatásában. 

Budapesten 6610 lakást vettek használatba, 6,1%-kal kevesebbet, mint 2021-ben. Az új lakások száma a megyei jogú városokban enyhén növekedett (11%), a többi városban csökkent (–3,9%), a községekben pedig közel negyedével nőtt (24%) az előző évhez képest. Pest régióban a fővároshoz hasonló mértékben lett kevesebb a használatba vett lakások száma: a 3800 új lakás 7,8%-os csökkenést jelent.

A központi nagyrégión kívül mindenütt nőtt az új lakások száma a megelőző évhez viszonyítva. A növekedés mértéke kiemelkedő volt a Dél-Alföldön (30%), ahol a közel kétezer új lakás fele a régió központjában épült. A Nyugat-Dunántúlon felépült 2700 lakás 3,1%-kal több a megelőző évinél. Ugyanakkor az alacsony bázisról hasonló arányú növekedést felmutató Észak-Magyarországon alig több mint 600 lakás épült. Az ország többi régiójában az új lakások száma 1300–1800 között alakult, és ez 20% körüli bővülést jelentett az egyes régiókban.

természetes személyek által épített lakások aránya 35-ről 39%-ra növekedett, a vállalkozások által építetteké 64-ről 60%-ra csökkent 2021-hez képest.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 49%-a családi házban, 39%-a többlakásos épületben, 9,0%-a lakóparkban található. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 5,4 m2-rel, 96,1 m2-re nőtt 2021-hez képest.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 35 002 volt, 17%-kal több, mint az előző évben. A kiadott építési engedélyek száma 2022-ben 14 462-vel haladta meg az átadott lakásokét, ez 44%-os növekedést jelent az előző évi különbséghez képest. Az építési engedélyek országos növekedése mögött élesen szétváló területi folyamatok figyelhetők meg. Az előző évhez képest a fővárosban az engedélyek száma közel két és félszeresére növekedett, azonban minden más településkategóriában csökkent: a megyei jogú városokban 5,6, a többi városban 16, a községekben pedig 11%-kal.

Az építendő lakások száma a fővároson kívül kizárólag egy régióban, Nyugat-Dunántúlon növekedett, az előző évhez képest 14%-kal.

Az építtetők az esetek 46%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten a legalacsonyabb (11%) és a községekben a legmagasabb (85%).

2021-hez képest a kiadott új építési engedélyek alapján 16%-kal kevesebb, összesen
13 897 lakóépület építését tervezik. A tervezett egylakásos lakóépületek aránya 77% volt, összesen 10 727 darab. A tervezett nem lakóépületek száma 4 768 volt, 5,0%-kal kevesebb, mint 2021-ben.

 

Forrás: KSH