Elszámolható az építési költségek emelkedése a Vidékfejlesztési Program pályázatainál

1878

Az építőanyagárak emelkedésével összefüggésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatot fogalmazott meg az agrár szaktárca felé a megnövekedett építési költségek elszámolásának engedélyezésére. A kamara ajánlása alapján a Vidékfejlesztési Programban 2020. január 1-jét követően benyújtott támogatások esetében lehetőség nyílt az építési költségnövekményeket elszámolni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számos gazdálkodói visszajelzést kapott, hogy az építőanyagok harminc éve nem látott világpiaci áremelkedése miatt a folyamatban lévő beruházások megvalósulása a magas árszínvonal mellett gazdaságilag rendkívül kockázatossá vált – olvasható a NAK weboldalán.  Ezen káros hatások mérséklését célozva a NAK javaslatot fogalmazott meg az agrár szaktárca felé, amelyben kérte a megnövekedett építési költségek elszámolásának engedélyezését a hatályos Építési Normagyűjteményben (ÉNGY) szereplő referenciaárak mértékéig. A kamara előterjesztése nyomán – a módosított 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet alapján – lehetőség nyílt az építési költségnövekményeket elszámolni – ismertette a NAK.

Az új szabályok értelmében a Vidékfejlesztési Programban támogatott, 2020. január 1-jét követően benyújtott, építésekre irányuló támogatási jogviszony esetén van lehetőség többlet támogatás igénybevételére. Az erre vonatkozó igényeket változásbejelentési kérelem keretében lehet benyújtani, egy alkalommal, legkésőbb az első építésre irányuló kifizetési igénylésig.

A NAK weboldalán található tájékoztatás szerint a támogatás legfeljebb a változásbejelentés benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott referenciaárak alapján számított, az építési tételre jutó támogatás összegéig növelhető. Az igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább 5 millió forint.

A támogatással kapcsolatban további részletes információkkal a kamara ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címén kérhetnek az érintettek.