A német építőipar helyzete 2019. első negyedévében

234

Az Európai Unió 28 országának a legnagyobb volument és értéket képviselő német
építőipar adja az Unió építés-szerelési tevékenységének egynegyedét. Németország építési piacának helyzete és folyamatai mértékadóak a magyar
építési piac szereplői, az ÉVOSZ számára is.

A Német Építőipari Főszövetség 2019. június 25-i sajtótájékoztatóján elemezte a
német építőipar helyzetét a 2019.I-IV. havi statisztikai adatok tükrében. A német építőipari vállalatok az elmúlt év I-IV. hónapjával összehasonlítva –
ugyanannyi munkanap mellett – mintegy 12%-kal több munkaórát teljesítettek, ezzel
teljes építőipari kapacitásuk több, mint 70%-át sikerült kihasználniuk.

A 20 vagy annál több főt foglalkoztató építőipari vállalkozások 2019. első negyedévi
teljesítménye 11%-kal haladta meg az előző év első negyedévének teljesítményét.

Az építőipari árak az előző év hasonló időszakához képest mintegy 6%-kal
emelkedtek, amelynek oka a növekvő költségekben keresendő: mintegy 4,5%-kal
drágultak a fontosabb építőanyagok, mint pl. a beton, a cement és a dízel ára 5,5%-kal,
a bitumené pedig 20%-kal volt magasabb az előző évinél. A munkaerőhiány okozta
feszültségek csökkentése, valamint a szakma vonzóbbá tétele érdekében a
szakmunkások körében 6%-kal emelkedtek a bérek. Ezeket a többletköltségeket az
építőipari vállalkozások, köszönhetően az intenzív piaci keresletnek, tartósan és
sikeresen tudták érvényesíteni a piacon.

További bizakodásra ad okot a megrendelés-állomány növekedése, amely a vizsgált
időszakban 14%-kal nőtt.

Az egyes építőipari alágazatok növekedése eltérő volt.

A 20 vagy annál több főt foglalkoztató vállalkozások a lakásépítési piacon 4,2 milliárd
eurót (1.365 milliárd forint) teljesítettek, ami 14,6%-kal múlta felül az előző év
hasonló időszakát. Változatlanul élénk a lakáspiaci kereslet, amit az is mutat, hogy a
megrendelés-állomány 17%-kal nőtt. Az új lakásépítésre kiadott engedélyek száma is
tartósan magas, a statisztikai adatok 65.761 lakóegységre vonatkozó engedélyt
tükröznek. Ezen belül azonban már második alkalommal csökken a többlakásos
társasházak építésére kiadott engedélyek száma, az első negyedév végének adatai
szerint 4,4%-kal csökkent és csak mintegy 37.649 engedélyt tartanak nyilván.
Valószínűsíthető, hogy a lakásépítési konjunktúra a jövőben visszafogottabb lesz.

A gazdasági célú építőipari beruházások piacán 17,3%-os növekedés volt. A
versenyszférából érkező megrendelések 12%-kal nőttek, ugyanakkor drasztikusan,
mintegy 17%-kal csökkent a jövőbeni beruházásokra vonatkozó engedélyezési
eljárások száma, ami elsősorban az irodaházak építésében mutatkozik meg.

Az állami és kommunális építkezések értéke 21%-kal nagyobb az előző évinél. Az év
első három hónapjában e szektorba további megrendelések érkeztek, amelyből a
legnagyobb arányú a mélyépítés.

Nőtt a foglalkoztatottak száma is: 2019. első negyedévében a 20 vagy annál több
munkavállalót foglalkoztató vállalkozásoknál mintegy 476.000 építőipari
munkavállaló dolgozott.

 

 

Forrás: ÉVOSZ

 

 

Guardian banner