Rendeződik a Palotanegyed fenntartása

A Kormány a Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletével rendezte a Budai Palotanegyeddel kapcsolatos feladatok ellátását.

E rendelet hatálya a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról szóló 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendeletben meghatározott ingatlanokra, az azokkal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra, valamint az azokban részt vevő személyekre terjed ki.

A Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállítását szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások:

A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneA beruházás helyszínének közvetlen környezete
1.A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító, a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítéseBudapest I. kerület Színház u. 1-3., 5-11. szám alatti (belterület 6459 helyrajzi számú) ingatlanBudapest I. kerület, Színház utca (belterület 6461 helyrajzi számú ingatlan), Szent György tér (belterület 6464 helyrajzi számú ingatlan)
2.A Királyi Palotához tartozó egykori Lovarda újraépítése eredeti helyénBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
3.Az egykori Főőrség épületének újraépítése eredeti helyénBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
4.A Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyénBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
5.Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai közöttBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
6.Lovas programokat kiszolgáló istálló épület elhelyezése a Lovardához kapcsolódóanBudapest I. kerület, belterület 6452/1, 6453/1, 6455/1 helyrajzi számú ingatlanok
7.A Karakas Pasa tornyának a rekonstrukciójaBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
8.A Buzogány torony, az ide vezető Gyilokjáró és az Újvilág kert egykori állapotának helyreállításaBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlanBudapest I. kerület, belterület 6452/3 helyrajzi számú ingatlan
9.A Csikós udvar és a Hunyadi udvar között feljáró rámpa újraépítéseBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
10.A Nyugati kert (Csikós udvar) alatti mélygarázs közvetlen közelében további mélygarázs (Várgarázs II.) és istálló kialakításaBudapest I. kerület, belterület 6452/1, 6453/1, 6455/1 helyrajzi számú ingatlanok
11.A Habsburg Ottó Alapítvány elhelyezése, a Budavári Palota „D” épületrész földszintjének felújításaBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
12.A Budavári palota déli összekötő szárnya és Szent István-terem helyreállításaBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
13.A Budavári Palota „F” épület belső tereinek műemléki rekonstrukciójaBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
14.A Budavári Palota közműveinek terveztetése és kiváltásaBudapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan

 

2019. január 1-től a 100%-os állami tulajdonban álló Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Vagyonkezelő)

 • látja el a Budai Palotanegyedben található állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelési feladatait,
 • látja el a Budai Palotanegyedben található zöldfelületek és egyéb közterületek fejlesztési, karbantartási feladatait.
 • ellátja a 2. melléklet szerinti épületek díszkivilágításának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • hozzájárulása vagy megállapodás (használati szerződés) szükséges a Budai Palotanegyedben található közterületek használatához, melyhez díjfizetés szükséges.

A DÍJFIZETÉS ESETKÖREI ÉS MÉRTÉKE

A közterület használatának alapdíja a használat időtartama alapján [(Ft+ÁFA)/m2]: 

Területhasználat időszaka3 óráig3-6 óra között6-12 óra között12-24 óra között
1.Hétfő 0 órától pénteken 12 óráig
(100 m2 vagy 100 fő alatt)
2300420063008900
2.Hétfő 0 órától pénteken 12 óráig
(100 m2 vagy 100 fő felett)
34006100800011300
3.Pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig
(100 m2 vagy 100 fő alatt)
34006100950015000
4.Pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig
(100 m2 vagy 100 fő felett)
520087001450019000

 

A közterület használatának díja, kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek esetén:

Szolgáltatatás jellege és helyeDíj [(Ft+ÁFA)/m2/nap]
1.vendéglátás előkertben, teraszon (reklámot nem tartalmazó védőtetővel, előtetővel)500
2.vendéglátás előkertben, teraszon előkert, terasz (reklámot tartalmazó védőtetővel, előtetővel)az 1. sor szerinti díj + a reklámot tartalmazó építmény után 2000

 

A közterület használatának díja építési-szerelési munkálatok végzése esetén:

Közterület használatának jellege és helyeDíj
1.állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes tárolása260 Ft/nap/m2
2.építési konténer elhelyezése2000 Ft/db/nap

 

A közterület használatának díja reklámhordozók felülete és árubemutatások esetén:

Közterület használatának jellege és helyeDíj
1.hirdetőoszlop, reklámot tartalmazó utcabútor elhelyezése500 Ft/nap/ m2 a hirdetési felületére vonatkozóan
2.megállító tábla kihelyezése17 000 Ft/m2/hó
3.üzlet előtti dekorációk kihelyezése10 500 Ft/m2/hó
4.üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető (a 2 m2-en felüli rész után) kihelyezése2 400 Ft/m2/hó

 

A közterület használatának díja sportesemények esetén:

Közterület használatának jellege és helyeDíj [(Ft+ÁFA)/m2/nap]
1.futóútvonalak igénybevétele20
2.kapcsolódó vendéglátó/kereskedelmi tevékenység5500
3.kapcsolódó szórakoztató tevékenység2200
4.kapcsolódó reklám (a hirdetés felületére vonatkozóan)3000

 

Nem szükséges hozzájárulás, valamint használati szerződés megkötése:

 • a közterület rendeltetésszerű használata esetén,
 • a közterület idegenforgalmi célra irányuló látogatása esetén,
 • a rendeltetésszerű közúti közlekedéshez,
 • élet- és balesetveszély elhárítása esetén,
 • ünnepi célra az Alaptörvényben foglalt nemzeti ünnepek alkalmából szervezett hivatalos állami, valamint kiemelt fontosságú rendezvények esetén,
 • állami protokolláris rendezvény esetén,
 • az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára, valamint
 • a távközlési kábelek, a közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének esetén.

A Vagyonkezelő ellenőrzi a közterület használatot és szükség esetén eljárást kezdeményez.

A Budai Palotanegyed területére – az alábbi kivétellel – tilos járművel behajtani, illetve tilos várakozni:

 • az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), megkülönböztető fény- és hangjelzéssel felszerelt – és azt jogszerűen használó – járműve hozzájárulás nélkül,
 • a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott személyek és a kijelölt létesítmények védelmét ellátó jármű hozzájárulás nélkül,
 • a terrorizmust elhárító szerv, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Magyar Honvédség, a Budai Palotanegyed területén működő intézmények és költségvetési szervek, valamint az általuk meghívott vendégek járműve – a Vagyonkezelővel kötött megállapodásban foglalt feltételek fennállása esetén -, valamint
 • a Vagyonkezelő foglalkoztatottja, megbízottja behajthat.

A behajtás és várakozás iránti hozzájárulás-igénylés benyújtásának részletes eljárási szabályait a Vagyonkezelő honlapján teszi közzé.

A Budai Palotanegyed területén tilos valamennyi járműnek nem minősülő gépi vagy emberi erővel hajtott, közúti vagy gyalogos forgalomban részt vevő közlekedésre szolgáló eszköz – különösen segway, roller, görkorcsolya, gördeszka, hoverboard, egykerekű, sörbike, riksa – használata.

 

 

 

ÜZENET KÜLDÉSE

Kérjük, írja be hozzászólását!
Kérjük, adja meg nevét