Üveggyapot, ahogy eddig nem ismertük

271

Bizonyos termékek nagyon sok fejlesztési potenciállal rendelkeznek. Ezek közé tartozik az üveggyapot, amely az elmúlt években az URSA technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, a szálszerkezet módosítása révén olyan műszaki tartalmakat tudott elérni többek között nyomószilárdság és dinamikai merevség tekintetében, amelyet eddig csak más anyagból készülő ásványgyapot termékek tudtak.

Eközben az üveggyapot megőrizte kiemelkedő hőszigetelő képességét, alak­visszanyerő erejét, így a beépítés közben is jelentősen alacsony marad a termék sérülésének, összenyomódásának veszélye. Mind­ezt az eddig megszokott terméksúlyokhoz képest 30–40 százalék­kal kisebb értékkel. Ennyivel könnyebb a beépítés, a szállítás, ami így kevésbé terheli az építéshelyszíni élőmunkát és az anyagmoz­gatást.

A szálas szerkezetű ásványgyapot termékek évtizedek óta megha­tározó szigetelőanyagai épített környezetünknek. Az ásványgya­pot gyűjtőszó számos termékfajtát magában foglal, hiszen azok különböző ásványi eredetű alapanyagokból készülhetnek, mely alapanyagok nem meglepően tovább örökítik a termékbe előnyös tulajdonságaikat. Az újgenerációs, korszakalkotó üveggyapo­tok bizonyítottan kiemelkedő kedvencek az ásványgyapotok pia­cán, mivel több síkon is egyszerre képesek magas színvonalon tel­jesíteni. Az üveggyapotok alkalmazási területe ennek okán igen sokféle. Kiemelendő azonban, hogy amikor a kitűnő hőszigetelő képesség mellett szükség van jó akusztikai – azaz hangszigetelési és hangelnyelési – funkciókra, páraáteresztő képességre, valamint tűzállóságra is, az üveggyapot elsődleges választássá válik a többi ásványgyapottal szemben.

Miért pont az üveggyapotra tegyük le a voksunkat?

Nincs szükség hosszas fejtegetésre!

Az URSA üveggyapotok hőszigetelő képességet mutató lambda értéke kiváló, jellemzően 0,032–0,039 W/mK közötti.

Akusztikai szempontból a fizikai adottságok számítanak: az a leg­magasabb teljesítményt nyújtó termék, amely hosszú, vékony, rugalmas szálakból áll. E tekintetben, alapanyaga okán és gyár­tástechnológiája révén, egyértelműen az üveggyapot akusztikai tulajdonságai a legkiválóbbak. Nemhiába az üveggyapotot alkal­mazzák többségében könnyűszerkezetes falak, gipszkarton rend­szerek hangszigetelésének készítésekor, illetve teremakusztikai szigetelések terén is előszeretettel betervezett termék.

A páraáteresztést illetően szintén verhetetlen az üveggyapot. Bár közel hasonló tulajdonságokkal bír mindegyik ásványgyapot, de a hidrofobizált üvegszálaknak köszönhetően még az anyagszerke­zeten áthaladó pára sem okoz stabilitásvesztést vagy egyéb minő­ségi romlást a beépített üveggyapot szigetelőanyag termékben.

Egyébként pedig: áll, mint a cövek. És ez igaz nemcsak az újge­nerációs URSA TECTONIC szigetelőtáblákra, hanem a régóta jól ismert sárga színű URSA üveggyapotokra egyaránt.

Az ásványgyapot termékek gyártása különböző alapanyagok­ból, magas hőmérsékleten történő olvasztással történik. Érdekes adat – számba véve a későbbi tűzállósági kérdéskört is –, hogy az üveggyapot szigetelések gyártásához szükséges üvegszálak meg­olvasztásához 1200 °C szükséges. Tűzvédelmi besorolás szerint az ásványgyapotok „A” kategóriát képviselnek, azaz nem éghetők. Ennek megfelelően az ásványgyapotok mindegyik típusa – köz­tük az URSA TECTONIC üveggyapot szigetelőtáblák – az épület­szerkezetek meghatározó építőelemei lehetnek.

Környezettudatosság és egészség

Nem, most nem arról szeretnénk beszélni megint, hogy mennyire fontos, hogy csökkentsük az épületek kibocsátását, és redukál­juk energiaigényét – ezt már mindenki pontosan tudja. Legalább ennyire fontos, és bár korábban kevesebb hangsúlyt kapott, ám a környezettudatosság ébredésével egyre inkább elvárásként megje­lenő döntési elem, hogy a szigetelőanyag-választék mennyire kör­nyezetbarát.

Az építőanyag-gyártók célja – az építési hatóságok megingat­hatatlan háttértámogatásával – az, hogy a termékek gyártása­kor, szállításakor, beépítésekor, és alapvetően egész élettarta­muk során minél kisebb környezetkárosítást, ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után.

Az URSA vállalat termékei folyamatosan haladnak azon az úton, ahol a gyártás fokozatosan egyre nagyobb mértékben vált ter­mészetes, környezetbarát anyagokra. Jelentős URSA fejlesztés a 2023. évtől a lignin kötőanyag folyamatosan növekvő arányú bevezetése az URSA üveggyapot termékek gyártása során. A ter­mészetbarát mivolt egyúttal egészségbarát is: az egészséges bel­téri levegő záloga az üveggyapot szálasanyag szigetelések beépí­tése, mely tényeket megingathatatlanul igazol többek között a kiérdemelt Blue Angel tanúsítvány.

 

A százalékos arányok szerepe

Az alapanyagok szempontjából nézve a környezettudatosságot a felhasznált nyersanyagtartalom tömege és az újrahasznosított, illetve frissen kitermelt nyersanyagok százalékos aránya hatá­rozza meg.

Tényként ismert, hogy más, azonos műszaki teljesítményű ásványgyapotokkal összevetve, az üveggyapot gyártása kb. 30–40 százalékkal kisebb tömegű alapanyag felhasználásával történik. Ami azonban még ennél is fontosabb, hogy az újrahasznosítottsági érték az üveggyapotok esetében körülbe­lül 80 százalék, tehát mindössze 20 százaléknyi „frissen kiter­melt” anyagra van szükség a gyártáshoz, amely mennyiség olyan elenyésző, hogy gyakorlatilag bányászni sem szükséges, hiszen akár már külszíni lapátolás segítségével is rendelkezésre áll. Az üveggyapot térfogatsűrűségét és újrahasznosítottanyag-tartalmát figyelembe véve nem kell sokat számolni, hogy világos legyen előttünk: az üveggyapot gyártása nagyságrendileg mintegy 90 százalékkal kevesebb, a természetből frissen bányászott alapanya­got igényel, mint egyéb ásványgyapotoké.

Talán kevesen gondoltak eddig bele, hogy ez a százalék a gyár­tás környezetterhelését illetően mekkora értékkel bír. Arról nem is beszélve, hogy az üveggyapot termékek életciklusuk végen teljes mértékben újrahasznosíthatók. Az alapanyagokból (üveg, kvarchomok) eredő további pozitív következmény, hogy az üveggyapot szigetelőanyagok az adott épületszerkezetet sem terhelik meg fölösleges plusz súllyal, ami például egy felújí­tásra váró régi és valószínűsíthetően már nem túl masszív tető­szerkezet esetében abszolút elsődleges választássá teszi ezeket a termékeket.

Mindent összevetve nyilvánvaló, hogy az üveggyapot szálas szige­telőanyagok beépítésével, könnyebb és sokkal környezetbarátabb termékek alkalmazásával teljesülnek az épülettulajdonosok és az építőipari szakma legmagasabb szintű elvárásai.

A környezettudatos lét nemcsak egyfajta elköteleződés, de egyéni kötelezettség is. Az újrahasznosítás pedig fontos feladatunk annak érdekében, hogy ne terheljük fölöslegesen a Földet, és így óvjuk meg környezetünket a jövő nemzedéke számára.

Tényleg nem mindegy, milyen anyagokat használunk. Válasszuk azt, ami minden szempontból kiváló.

Szigetelést egy jobb holnapért.

https://www.ursa.hu/