A lapostetők szigetelésében feltörekvőben van a magyar építőipari piacon egy teljesen új és izgalmas megközelítés.

Az építésztervezők a lapos ipari csarnokok vagy kereskedelmi központok tetőjének rétegrendje megálmodásakor ez idáig csak az egy köbméterre jutó súly és a felületi terhelhetőség adatok alapján válogattak a rendelkezésre álló nagy szilárdságú lemezek válasz­tékából. Az új gondolkodási irányzat ezeken túlmutatóan már az adott szigetelőanyag termékek rugalmassági értékét is figyelembe veszi, mert ráébredt a szakma, hogy nem volna éppen hátrányos, ha a szigetelőanyag nem „élne külön életet” az épülettől, hanem vele együtt „mozogna”, „lélegezne”. Ez nagyban megkönnyítené az életciklusa alatti károsodásmentesség biztosítását.

A kőkorszak vége

Mostanáig lapostetők szigetelésére kizárólag kőzetgyapotból készült táblák voltak forgalom­ban. A kőkorszaknak, a kőzetgyapot egyedural­mának azonban régen vége – és ez most meg­mutatkozik ezen a fel­használási területen is!

Az URSA jól ismert, különleges gyűrt szálas „tektonikus” gyár­tástechnológiával készült ásvány(üveg)gyapot termékcsaládjá­nak új tagja, a 0,037 W/mK deklarált hővezetési tényezőjű URSA TECTONIC HT „FLATROOF” sikerrel száll versenybe a korábbi, kevesebb kiváló tulajdonsággal rendelkező szigetelőanyagok­kal. Egyik fő előnye, hogy ez a terhelhető és lépésálló üveggyapot hőszigetelő anyag alapanyagából és szálszerkezetéből adódóan nagyon rugalmas táblás termék, mely az alszerkezet mozgását minden károsodás nélkül tudja viselni, illetve fel tudja venni.

Számos további indok szól még amellett, hogy a tervezők válasz­tása a modern URSA TECTONIC HT üveg­gyapot táblákra essen. Például az is, hogy – a 21. századi techno­lógiának köszönhetően – kitűnő a termék rétegelválási szilárdsága és alaktartó képessége, ráadásul szá­las mivoltából eredően lehetővé teszi az eset­leges páravándorlást a szerkezetben.

Súlyos előnyök

Rendkívüli előny akár épületfelújításnál, akár új építésnél az URSA TECTONIC HT üveggyapot javára a többi megoldással szemben, hogy súlya csekélyebb (a kőzetalapú szigetelőanyagok­hoz képest 30–50%-kal kevesebb). Beépítésekor az építési hely­színen csak mindössze 80–85 kg/m3 súlyú anyagot kell mozgatni. A jelentős súlykülönbség azért is kiemelendő, mivel ez nemcsak a termék szállításánál, az építéshelyszíni és a lapostetőn történő anyagmozgatásnál, valamint a kivitelezési munka végrehajtásá­ban jelent kézzel fogható könnyebbséget. A tető összsúlyára, a tetőrendszer terhelésére vonatkozóan is előnyös – különösen, ha a mai építőipari követelményeknek megfelelő nagy vastagságú beépítésekre gondolunk – ezért korlátozott teherbírású födémek esetében is sikeresen alkalmazható. Nem kérdés, hogy a termék könnyű súlyától függetlenül persze tökéletesen öntartó.

Megújuló erőforrások

Az URSA TECTONIC HT szigetelőpaplan gyártásához nem kell bazaltbányákat nyitni, sem egyéb tájromboló tevékenységet foly­tatni: mindössze az üvegtörmeléket kell összegyűjteni és újra­hasznosítani. A termék fenntartható erőforrásokból és 95%-ban megújuló alapanyagból készül, és ez ma, amikor ökológiai láb­nyomunk méretének visszaszorítása az élet minden területén egyre nagyobb hangsúlyt kap, okot ad rá, hogy – emiatt is – mint kiemelten környezetbarát értéket tartsuk számon.

Tűzálló az URSA TECTONIC HT „FLATROOF”?

Igen. Ez a szálas üveggyapot szigetelőanyag az A2-s1, d0-es tűz­védelmi osztályba tartozik, azaz nem éghető; magas hőmérséklet­tel vagy tűzzel való közvetlen találkozás esetén nem csepeg (nem képez olvadékot) és nem képződik füst sem. A könnyen méretre vágható URSA TECTONIC HT „FLATROOF” ásványgyapot terméket kifejezetten egyenes rétegrendű lapostetők tűzálló szigetelésére fejlesztették ki.

Döbbenetes teherbírás

Ez a különleges termék rálépéskor rugalmasan, de meggyőzően stabilan viselkedik a vízszigetelő lemez alatt beépítve. Az URSA első, hor­vátországi mintaprojektjén kb. 4000 négyzetméter területen, 30 cm vastagságban építették be a lapostető szigetelési rétegrend­jébe az URSA TECTONIC HT üveggyapotot, aminek a tetejére nem kevés, a beton lábazati elemekre letalpaló napelem került. Gyakorlatilag nem tapasztaltak összenyomódást! A sikereken felbuzdulva, a jelenleg is nagy nyomószilárdsággal bíró URSA TECTONIC HT gyártását a fejlesztők jelen pillanatban is folya­matosan figyelemmel kísérik, és az elért teszteredményekre alapozva biztató jeleket látnak arra, hogy a szigetelőlapok terhel­hetőségét a gyártás során még tovább növeljék.

Főleg ipari célra

A HT FLATROOF tökéletesen alkalmas két vagy több rétegben elhelyezett egyenes rétegrendű lapostetők tűzálló hőszigetelésére, nem járható lapostetőkben (trapézlemez teherhordó felületen) vagy vasbeton anyagú vízszintes teherhordó födémeken is.

A nagy táblaméret (120×200 cm) miatt előnyösen alkalmazható nagy kiterjedésű lapostetők esetében, ezért fő felhasználási terü­lete a logisztikai, raktározási, ipari célra szánt épületek, csarno­kok, bevásárlóközpontok tetőszigetelése. Magán építkezőknek – családi házakhoz – is nagyon jó választás járható tűzálló padlás­födém szigetelés készítéséhez.

Az URSA TECTONIC HT szigetelőpaplanok 80, 100 és 120 mm vastagságban készülnek. Gyakran több rétegben alkalmazzák őket: közkedvelt megoldás a háromszor 80 mm vastagságú anyag beépítése. Nem ördögtől való az a lehetőség sem, hogy ha felújí­tásnál esetleg csak az alsó réteg szigetelés kerülne kiváltásra: ez esetben a 100 mm + 80 mm anyagbeépítés is teljesen kielégítő végeredményt adhat.

Beépítéshez jó tudni

A felületre lefektetett hőszigetelés alkalmas különféle anyagú víz­szigetelések fogadására, legyen szó bitumenes vastaglemezről, PVC-ről vagy EPDM vízszigetelésről. Nem szabad természete­sen megfeledkezni a megfelelő épületfizikai rétegrendi tervezés­ről sem – mind hőtechnikailag, mind páratechnikailag –, továbbá a komplett rétegrend szélszívás elleni védelméről is gondoskodni kell a szakmai előírások alapján, többnyire mechanikai rögzítés alkalmazásával.

A hő- és vízszigetelési munkálatok alatt a hőszigetelő táblákat egy teherelosztó lemez alkalmazásával védeni kell az esetleges nagy mechanikai igénybevételektől (pl. tetőkijárók környékén). Trapéz­lemezes tartószerkezetre fektetés esetén a minimális vastagság a trapézlemez bordaközének minimum a fele kell legyen.

A tető hőszigeteléséhez elsődleges választás a tűzálló URSA TECTONIC HT „FLATROOF” ásványgyapot, melynek beépítése hosszú távra garantálja a minőséget és az épület állagmegóvását.

 

További termékinformáció:
https://www.ursa.hu/ht-flatroof