Szigeteléssel az energiatudatos épületekért

1023

Ahhoz, hogy mindent megtegyünk a házak kézzel fogható – és pénztárcák súlyában mérhető – energiatakarékos működéséért, elengedhetetlen, hogy körbeszigeteljük „tetőtől talpig”.

Talán sose volt még olyan lelkes nyaralási láz, mint idén. Egyvalami azonban jelentős különbség volt az elmúlt évekhez képest: a felhőtlen kikapcsolódást némileg gátolta, hogy most mindenki kénytelen volt köz­ben fél szemét a kihirdetett klímaválsá­gon és az abból következő energiatakaré­kossági követelményeken tartani. Miután a lakók felvásárolták a piacon fellelhető összes lakossági elektromos fogyasztás­mérő készüléket, amely valós képet adhat a háztartásukban használt elektromos berendezések fogyasztásának megoszlásá­ról, a szívükhöz kaptak és rohantak ener­giatakarékosabb hűtőt és mosógépet venni. Idén nyaralni is úgy indult el mindenki, hogy előtte kétszer is megnézte, biztosan kihúzta-e az összes nem elengedhetetlen fogyasztót a konnektorból. A nyári rek­lámdömpingből pedig az összes háztulaj­donos próbálta kihámozni a számára hasz­nos tartalmat: azaz, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy ősztől a megszo­kott komfortban élhesse tovább életét kis lakjában. Nem lesz elég a napkollektor, szigetelni is kell – jött a megvilágosodás.

Egy szigeteletlen vagy alig szigetelt épület hővesztesége igen tetemes: a homlokzatán át akár 35 %-nyi hőt is veszíthet, és ehhez hozzáadva a tetőn át kéretlenül távozó további 25% hőveszteséget, a nem meg­felelő minőségű nyílászárókon át elveszí­tett 25%, valamint a padlón át távozó 15% hőt, egészen elszomorító adattal szembe­sülünk. 2022-től pedig ezek már nemcsak tudományos számok, amikre legyintünk, és tovább görgetjük a híreket, hanem elő­hírnökei a rezsiszám­lákon látni nem kívánt hatalmas és költséges energiafogyasztásnak, mivel a házak eme hiányosságát a kénye­lem érdekében fűtéssel kell kompenzálni.

Első körben meg kell szüntetni a ház külső falán át kiszökni vágyó hő szabad útját, majd következik a tető vagy a padlásfödém energetikai állapotának feljavítása. A töké­letes végeredmény érdekében fontos lesz még a jól szigetelő ajtók és ablakok beépí­tése és a fűtési-hűtési rendszer korszerűsí­tése is.

A „nejlonzacskó-effektus”

Családi házak esetében az egyik leggyak­rabban alkalmazott megoldás a vakolható szigetelés, azaz más néven a vékonyva­kolatos kialakítású külső homlokzati szi­geteléssel ellátott épületfal. Azonban nem mindegy, milyen szigetelőanyagot kap az a homlokzat!

Nyilván sok építőipari szakembernek ismerős az először légmentesen zárható nyílászárókkal ellátott, majd gyönyörűen körbeszigetelt – ám némileg „párafelhőbe zárt” ház esete: Amennyiben a külső falakra nem páraáteresztő anyag kerül szi­getelés gyanánt, az lezárja kifelé nemcsak a hő útját, hanem a ház (és persze a benne lakók) természetes párolgását is akadá­lyozza. A mosott ruha is párolog, és a für­dőszoba is szeretne – ha kifelé nem megy, akkor befelé, ezzel penészesedést és kel­lemetlen beltéri klímaérzetet is okozva a lakóterekben.

Mindez elkerülhető, ha olyan megoldást választunk, amelyben „lélegző” szigete­lőanyag felhasználásával készítjük el a ház homlokzati szigetelésének rétegrend­jét. A páraáteresztő URSA TECTONIC FP BASIC szálas üveggyapot szigetelőtáblák pontosan erre a célra kifejlesztett, magas minőségű (ʎ = 0,035 W/mK) hőszigetelő anyagok, non plus ultraként kiváló hang­szigetelő képességgel is felszerelkezve – speciális szálszerkezetüknek köszönhetően.

A különlegesen gyűrt szálstruktúrájú URSA TECTONIC szigetelőanyag ez év elején jelent meg a magyar piacon, és fel­törekvő népszerűségnek örvend mind a szakemberek, mind a lakosság körében. A termék természetesen nem éghető, össz­hangban a mindenkor érvényes Orszá­gos Tűzvédelmi Szabályzatban leírtak­kal, melyben a homlokzati szigetelésekre vonatkozó tűzvédelmi követelményrend­szert is megfogalmazzák. Függőlegesen felrögzített szigetelőtáblák esetében elen­gedhetetlen, hogy mind a szálak rétegel­válási szilárdsága, mind pedig a nagy testsűrűségű ásványgyapot táblák nyo­mószilárdsága is kitűnő legyen. A kiváló alaktartó és hő hatására sem zsugorodó URSA TECTONIC FP BASIC olyan speciális ásvány­gyapot tábla, amely jól tolerálja a ragasz­tást, a dübelezést, és elbírja a vakolatot. Rendkívül előnyös az URSA TECTONIC termék azon tulajdonsága, hogy érzéket­len a téli-nyári hőingadozásra, azaz nincs hőtágulása. Alkalmazásával megoldódik nemcsak a ház külső falának téli hővé­delme, hanem az épület belső tereinek nyári túlmelegedés elleni védelme, vala­mint a külső falszerkezet léghanggátlása is – mindezt a lakók maximális komfortja biztosításának érdekében.

Természetesen nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a homlokzat védelme akkor teljes, ha a lábazatra is gondolunk. Az épület lábazatát javasolt 50 cm magas­ságig felvezetve maradéktalanul leszi­getelni, mégpedig az URSA XPS PLUS elnevezésű, fagyálló, csekély vízfelvételű, nagy mechanikai ellenálló képességű zárt cellás extrudált polisztirol hőszigetelő táb­lák alkalmazásával.

Komfortossá újított tetőterek

Az elmúlt évtizedekben lényegesen gyen­gébb minőségű tetőszerkezetek épültek, kb. 0,408 W/m2K hőátbocsátási értékkel – amely nem csak a 2022-es szigorú műszaki és energetikai követelményekhez viszonyítva aggasztó. Rosszabb szigetelő képességű (λD = 0 ,042 – 0,045 W /mK) és maximum 10 cm vastagságú szigetelőanyagot építet­tek be a 15 cm magas szarufák közeibe, csak egy rétegben. A szarufáknál vonalmenti hőhidak keletkeztek, mert a fa rossz szige­telő. A belső burkolat mögé gyakran pára­technikailag nem megfelelő mezőgazdasági fóliákat, kátránypapírokat építettek be. A nyáron meleg, télen kifűthetetlen, ned­vesedő és penészesedő tetőtereket komplex szigetelési rétegrenddel kell energetikai­lag felújítani ahhoz, hogy hőveszteségén érdemben javítani tudjunk.

Az URSA „kifelé hízlalt” tetőszigetelési rétegrendje azért vált közkedveltté, mert a munkálatok csak minimálisan érintik a már kialakított, lakott belső teret. A meg­oldás különlegessége, hogy valóban kívül­ről valósítható meg, mégpedig URSA BiO­nic ásványgyapot, zártcellás URSA XPS és URSA SECO tetőfólia termékek kom­binált alkalmazásával. Költségtakarékos, mert a tetőszerkezetben több elem meg­maradhat: a belső burkolat, a szarufa, és visszarakhatók a nem törött, repedt vagy szétfagyott tetőcserepek. Az úgyneve­zett XPS-bakos rétegrendi kialakítással a szarufák felülete nem közvetlenül a téli hidegbe kerül majd, hanem mivel meg­kapja ezt a speciális extrudált polisztirol anyagból készült bakot hőszigetelő réteg­ként, a vonalmenti hőveszteség minimá­lisra csökken. A bak a vonalmenti teher­átadásban is komoly statikai szerepet tölt be, így a tetőszerkezet alkalmassá válik a kiváló műszaki paraméterekkel rendel­kező, de nem terhelhető URSA ásványgya­pot termékek megfelelő vastagságban tör­ténő beépítésére is.

XPS-bakos szigetelés kivitelezése

Egyszerűbb tetőfelújítás

Ha nem számít, hogy befelé hízlaljuk a tetőszerkezetet – például új építésnél –, akkor nem kell elvetni a hagyományos, szarufa közötti és alatti szigeteléses kiala­kítást sem. Ilyen esetben a szarufák felső felülete télen teljes szélességében kint van a hidegben és ebből kifolyólag hűti a szigetelt szerke­zetet. Lehet kompenzálni a szerkezet sajá­tossága miatt létrejövő hőveszteséget, ha a tervezés során a szarufa alatti második réteg szigetelést energetikailag túlméretez­zük, minimum 10-15 cm plusz vastagság­gal, de azt azért tudni kell, hogy ez épü­letszerkezeti szempontból nem optimális az extra vázszerkezet és rögzítéstechnika miatt. Ráadásul ár-érték arányban sem biztos, hogy megéri.

A lényeg a lényeg: Mindenre van megol­dás. Még a rezsiszámlák csökkentésére is. Számos modern, minőségi, fenntartható és egészségbarát URSA szigetelőanyag áll rendelkezésre, hogy az épületekbe beépítve az otthonok és a lakók pénztárcá­jának komfortfokozatát javítsa.

 

 

www.ursa.hu