Az URSA új technológiával egyedülálló minőséget hívott életre üveggyapot alapanyagból kifejezetten alulról hűlő helyiségek mennyezeti szigetelésére.

Mielőtt belevágnánk bármilyen termék magasztalásába, kezdjük egy kis gazdaságossági-megtérülési kitekintéssel. Érdemes alapul venni egy átlagos, „kádárkocka” jellegű épületet és gyors előkalkulációt végezni az építőipari szigetelések kivite­lezése terén.
Az épületeken a leglátványosabb a külső falak utólagos szigete­lése lehet – ám ez, sajnálatosan, a legkevésbé gyorsan megtérülő beruházás is egyben…

Egy normál méretű, minden különlegességtől mentes családi ház esetében körülbelül 160 négyzetméternyi homlokzat szigetelése van terítéken, 15 cm vastagságban. Ez 2023-ban a legalacsonyabb áron elérhető polisztirol szigetelőtáblák felhasználásával és a leg­jutányosabb munkadíjak kialkudásával sem úszható meg nettó 5 millió forintos költség alatt. És ez még csak a falszigetelés! A nyí­lászárók cseréje további tetemes költséget jelent, de ezt a két mun­kálatot mindenképpen együtt érdemes elvégeztetni.

Mi legyen a B terv? 

Javasolt a padlásfödém és a pincefödém együttes szigete­lése. A kettő kombinációjával biztosítható hasonlóan alacsony hőveszteség, mint ami a teljes homlokzat szigetelésével elérhető lett volna – azonban a kettő összköltsége nemhogy nem haladja meg, de meg sem közelíti a külső falnál kalkuláltakat!

Átlagos családi háznál nagyjából 100 négyzetméternyi padlásfödém szigetelésével kell számolni. Legegyszerűbb megoldásként (nem jár­ható padlásfödémre) a legmagasabb hővezetési tényezőjű szálas ásványgyapot szigetelőanyagból 30 cm vastagság leterítése elégsé­ges – alacsonyabb lambdájú anyagból pedig ennél kevesebb is bőven elég. További előny, hogy a zárófödém szigetelése nem ördöngősség, semmiféle különleges szaktudást nem igényel, így akár a munka­díj is megtakarítható a szigetelési folyamat során. Költségét tekintve elvileg 400-500 ezer forint körüli összegből már kihozható.

A zárófödém szigetelése nem ördöngősség

Az alulról hűlő helyiségek födémje – eleve a helyiség földszint alatti elhelyezkedéséből, továbbá a használat céljából eredően is – számos fizikai-környezeti tényezőnek ki van téve. Lényegesen ellenállóbb­nak és öntartónak kell lennie, mint egy egyszerű padlásfödém szi­getelés, ez pedig speciálisabb anyagválasztás szükségességét vonja maga után. A beépítendő szálas ásványgyapot tábla így nyilván az alapnál magasabb kategória lesz, de a pince kiterjedését tekintve többnyire nem több mint 80 m2, így ennek az épületrésznek a szi­getelési költsége még a profi anyagok felhasználásával sem haladja meg az egymillió forintot.

Hozzá kell tenni, hogy a pincefödém szi­getelési költségét az is nagyban befolyásolja, hogy milyen installálási módszer kerül alkalmazásra: dübeles vagy a jelenleg legkorszerűbb és kedvezőbb árú ragasztásos metódus. A tapasztalatok szerint több százezer forintban mérhető különbség mutatható ki a két megoldás­típus között: Amennyiben a mennyezeti szigetelő táblákat négyzet­méterenként 4 dübellel, speciális fúrószerszámmal, kemény fizikai munkával rögzítik, a munkadíj akár másfélszerese is lehet a könnyebben kezelhető, egyszerűen – kb. 4 kg/m2 – ragasztóval felrögzít­hető professzionális ásványgyapot táblák felrakási költségének.

Garázsfödém szigetelés előtt és után

Górcső alatt a legmodernebb módszerek

A háztulajdonosok – érthető okokból – törekszenek arra, hogy a lehető legalacsonyabb költségberuházással tudják megvalósítani házuk szigetelését. A kivitelezési munkák hatékonysága, költsége is meghatározza a megtérülést, és ismert, hogy a nagyobb tudású termékeket általában egyszerűbb, így olcsóbb is beépíteni.

Az URSA vállalat felismerte és körbejárta ezt a piaci igényt, és olyan szigetelési megoldást kínál a beruházók számára, amely nemcsak költséghatékony, de energiatakarékossá is teszi az épü­letet. Több szempontból is forradalmi újításnak számítanak az új – akár barkács szaktudással is installálható – URSA TECTONIC pincefödém/garázsfödém ásványgyapot szigetelő táblák.

Az épületenergetikai követelmények fokozódásával és az energia­árak növekedésével egyre számottevőbben jelentkezik az épülettu­lajdonosok részéről a „mindent is szigeteljünk” igénye. A földszinti lakótér alatti helyiségek – méretes pince, műhely vagy garázs – igazi energianyelők tudnak lenni. Ennek az épületszerkezetnek a  jól megválasztott hőszigetelésével nemcsak az „alap” hőszigetelési követelményeket lehet kielégíteni, hanem a teljes födémszerkezet akusztikai léghanggátlását is kedvezően befolyásolhatjuk.

A kivitelezői kapacitások hónapokra előre foglaltak, ezért az URSA szakemberei fejlesztéskor a beépítés egyszerűsítését tar­tották szem előtt: merész gondolattal annak irányába mozdultak el, hogy akár házilag is elvégezhetővé tegyék a födém szigetelésé­nek elkészítését. Természetesen mindezt amellett a kitétel mellett, hogy megfelelő szaktudás nélkül azért ehhez sem szabad hozzá­fogni! Ismeretesen régóta léteznek olyan „csináld magad” lehe­tőségek, amelyek egy ügyesebb kezű ember számára nem meg­ugorhatatlan kihívást, hanem megoldást jelentenek. Most pedig az ezermester háztulajdonosnak módja nyílik arra, hogy ne csak a laminált parkettát rakja le, hanem akár kisebb építési-szigetelési feladatokat is elvégezhessen önállóan.

Az URSA új technológiával egyedülálló minőséget hívott életre üveggyapot alapanyagból a magyar és európai piacokra URSA TECTONIC „CEILING” (UPh/Vv) fantázianéven, kifejezetten alulról hűlő helyiségek mennyezeti szigetelésére.

Termékjellemzők

A speciális TECTONIC technológiával történő gyártás során a Föld tektonikus gyűrődéseihez hasonló „mintázattal” vannak egymásra torlasztva az ásványgyapot szálak. A hidrofóbizált (víz­taszító) felületű, nem éghető „tektonikus” ásványgyapot lapok egyedülálló szigetelési és öntartó teljesítményüket épületek alul­ról hűlő helyiségeinek mennyezeti szigeteléseként beépítve éppen a szálak különleges gyűréssel létrehozott struktúrájának köszön­hetik. Ezek a kiváló (0,036 W/mK) deklarált hővezetési tényező­vel rendelkező üveggyapot táblák nemcsak kiváló hőszigetelők, de – éppen összetételük okán – remek hangszigetelő képességgel is rendelkeznek.

A szálak rétegelválási szilárdsága kitűnő, ami kulcsfontosságú öntartó igénnyel felrögzített szigetelőtáblák esetében. A nagy test­sűrűségű ásványgyapot táblák nyomószilárdsága és alaktartása is nagyon jó, ráadásul nincs hőtágulásuk, hő hatására nem zsugo­rodnak és érzéketlenek a téli-nyári hőingadozásra.

URSA TECTONIC „CEILING” (UPh/Vv)

Az URSA TECTONIC „CEILING” termék különlegessége, hogy mivel nem kell dübelezni, azaz csak ragasztással is felrögzíthető a szigetelendő mennyezetre, ezért rendkívül egyszerűen, könnyen és gyorsan lehet vele dolgozni. A csak ragasztással felrögzített felületeknél a potonkénti dübelezés indukálta pontonkénti hőveszteség sem jelenik meg a szerkezetben. A dübelezés elhagyása okán értelemszerűen nincs szükség drága szerszámokra: sem speciális drága fúróhegyre, sem pedig különleges minőségű fúrókalapácsra. Végezetül az sem utolsó szempont, hogy a ragasztóanyag négyzetméterenkénti költ­sége kedvezőbb, mint a speciális fém dübel 1 négyzetméterre vetí­tendő ára – így nemcsak a munkadíjon, hanem az anyagköltségen is elérhető megtakarítás, a többi megszokott módszerhez képest.

Sok érv szól emellett a „házilagos kisipari” kivitelezés mel­lett, amelynek további előnye, hogy a munkálatra szánt idő tel­jesen rugalmasan osztható be: ahogy a szabadidő engedi, olyan tempóban lehet haladni a pincefödém szigetelésével. Az URSA TECTONIC „CEILING” hosszú távon biztosít valóban megté­rülő, egészségbarát és környezetbarát komfortot a háztulajdono­sok számára.

Az URSA új, csak ragasztással rögzítendő mennyezetszigetelése kiváló példa arra, hogy mind költséghatékonysági, mind minő­ségi (teljesítmény) szempontból érdemes néha szakember szemszögből is egy egyszerűbb kivitelezési megoldás mellé állni.

 

URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu