Lapostetők tűzvédelme

2321

Épületeink nem járható lapostetős részeire hő- és tűzvédelmi szempontból általában kevesebb figyelmet fordítunk, mint az épülethomlokzatokra, ahol az esztétikai szempontok is sokat nyomnak a latban. A lapostetőknel ugyanakkor az elvárások ugyanolyan szigorúak, különösen ott, ahol ezt a jogszabályi előírások is megkövetelik.

A homlokzatokhoz hasonlóan sok esetben a lapostetőkön is alkalmazni kell tűzvédelmi célú sávokat, felületeket, nem éghető rendszereket, s ezen kívül – eltérően a homlokzatoktól – éghető szigetelés alkalmazásakor még tűzvédelmi célú lezárásokra is szükség lehet. Az elmúlt időszak külföldi és hazai tetőtüzei is rávilágítanak arra, hogy tervezés és kivitelezés során mennyire körültekintően kell kezelnünk ezeket a területeket.

Új tűzvédelmi előírások

2020. január 22-ével megváltoztak az OTSZ tűzvédelmi előírásai, valamint módosultak a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek is. A tetőfödémekre – attól függően, hogy teherhordók vagy térelhatárolók, azon belül is 80 kg/m2 alatti vagy feletti felület tömeggel rendelkeznek – különböző szabályozások vonatkoznak. A követelmények továbbá szoros összefüggésben állnak a létesítmények mértékadó kockázati osztályával és szintszámával is.

Ha a tervező, a kivitelező nem ismeri az épület adottságaira (tűzszakaszok elhelyezkedése, menekülési útvonalak helyzete, mértékadó kockázati osztálya, szintszáma, szerkezetekre használat vagy pl. felújítás során ható többletterhek hatása stb.) vonatkozó előírásokat, valamint a szerkezet tűzvédelmi előírások szerinti (tűzgátló födém, tetőfödém térelhatároló szerkezete, tetőfödém tartószerkezete, stb.) típusát, a műszaki tartalom meghatározásakor igen nagyot hibázhat.

Hogy alkalmazhatunk-e egy tetőn éghető B-E tűzvédelmi osztályú szigetelést, és ha igen, milyen feltételek mellett, az függ a kockázati osztálytól, szintszámtól, a szerkezet típusától, a rendszerminősítésektől, a tűzterjedési gátaktól, a tűzgátló födémszerkezetek elhelyezkedésétől stb.

Az előírásokat az OTSZ-ben, a biztonsági szintet kielégítő műszaki megoldásokat pedig a TvMI-ben találhatjuk meg, ahogyan azt is, hogy a tűzvédelmi osztályt miként kell meghatározni és igazolni. Lapostetők tekintetében fentiekre a Tűzterjedés elleni védelem és az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI szolgál válaszul. Utóbbinak van egy konkrét melléklete is, az L melléklet, amely a „Trapézlemez alapszerkezetű tetőfödém térelhatároló szerkezetek tervezési és kivitelezési elvei” cím alatt írja le, mire kell odafigyelni a tervezésnél, illetve a kivitelezésnél.

A térelhatároló funkcióval rendelkező szerkezetek esetén a szerkezet tűzvédelmi jellemzőjére kihatással lévő gyengítéseknél (pl. áttörések vagy villamos szerelődoboz) is biztosítani kell a tűzállósági teljesítményt.

A gyengítések környezetében a tűzállósági teljesítményvizsgálattal igazolt műszaki kialakítással, minősítéssel rendelkező tűzvédelmi lezárásokkal, illetve a TvMI által meghatározott műszaki megoldással biztosítható.

Korlátok nélkül!

A ROCKWOOL lapostető hőszigetelő lemezei, mivel nem éghető A1 tűzvédelmi osztályba tartoznak, tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthetők. Alkalmasak A1, A2 tűzvédelmi osztályú tetőkre vonatkozó követelmények kielégítésére, tűzvédelmi célú gátak, felületek, átvezetések, lezárások környezetének kialakítására. Kockázati osztálytól függetlenül beépíthetők, alkalmazásukkal nem korlátozzák a jövőbeni fejlesztéseket, ha szigorodna például a létesítmény kockázati osztálybeli besorolása. Mivel nem éghetők és nem befolyásolják hátrányosan egy szerkezet tűzvédelmi osztályát, kifejezetten alkalmasak felújításoknál történő alkalmazásra.

A felső-záró hőszigetelő rétegbe javasolt inhomogén szerkezetű termékeink a ROCKWOOL Monrock Max E, Durock vagy Hardrock Max, az alsó rétegbe javasolt homogén szerkezetű termékeink a ROCKWOOL Roofrock 40, Roofrock 60 vagy Dachrock. Ezen kívül lejtésképző ROCKFALL elemek is elérhetők.

A termékeink alkalmazását segítő CAD rajzok megújultak, melyek a honlapunkon, az alábbi linken elérhetők: https://www. rockwool.hu/muszaki-informaciok/cad-rajzok/

 

 

www.rockwool.hu