A trapézlemezes tartószerkezettel rendelkező lapostetők RAVATHERM SW kőzetgyapottal történő szigetelése különösen előnyös az anyag tulajdonságaiból adódó kiváló hang- és hőszigetelő képesség, valamint tűzállóság miatt. A nem éghető kőzetgyapot ezeken túl tartós, méret- és alaktartó, illetve jó páraáteresztő képességekkel rendelkezik.

A RAVATHERM SW előnyei

A lapostetőre szánt RAVATHERM SW kőzetgyapot termé­kek pontszerű terhelhetősége kimagaslóan nagy, akár PL(5)750N (Roof 80), így biztonsággal lehet rajta közlekedni a kivitelezés során. A kisebb sűrűségű, könnyebb anyagokat a szigetelés alsó rétegébe ajánlott beépíteni.

A nagy nyomószilárdságnak köszönhetően a rögzítés mentén a vízszigetelés széle nem hullámosodik fel, könnyedén toldható, hegeszthető. A kőzetgyapot hőszigetelés külön kiegészítő intéz­kedés, vagy elválasztó réteg használata nélkül megfelelő aljzatot biztosít bármilyen anyagú vízszigetelésnek. A hőszigetelés alatt megfelelő minőségű, folytonosított párafékező, párazáró réteg használata szükséges.

Kivitelezés

A több rétegben rakott hőszigetelő táblák kivitelezése közben mindig ügyelni kell az eltolt fektetésre, a hőhídmentesség biztosí­tására nemcsak a hőszigetelés, hanem a rögzítő dübelek kiválasz­tása és beépítése során is. Ügyeljünk a megfelelő anyagok haszná­latára! A rétegrendet a tető igénybevételi fokozatának megfelelően kell kiválasztani. A strapabíróbb anyagok alkalmazása ott elő­nyös, ahol az aljzat mozgásai, illetve a tetőre kerülő gépészeti fel­építmények rendszeres karbantartása miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz ellen szigetelést. A hőszigete­lés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás során a belső tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni.

A tető kialakítása során szükséges továbbá a hőszigetelő réteg alatt a lég- és párazáró réteg beépítése, melyek páradiffúziós ellenállása meg kell haladja a tető vízszigetelésének ezen értékét! A párazáró vagy párafékező réteg minőségét a belső tér hőmér­séklete és páratartalma alapján kell kiválasztani, egyben figye­lemmel kell lenni a rétegfelépítés építéstechnológiai követelmé­nyeire is. A párazáró réteget a szegélyek menték fel kell hajtani, párazáró tömítéssel kell lezárni. Az áttöréseket a rétegbe párazáró módon be kell szabni.

Kivitelezés során a párafékező fóliát 10 cm-es átlapolásokkal kell fektetni, majd az öntapadó szalaggal összeragasztva, a tető­széleken felhajtani és rögzíteni. A fóliára kötésben kerülnek rá a RAVATHERM SW hőszigetelő táblák, szorosan egymáshoz tolva. A mechanikai rögzítő elemek segítségével egyidejűleg rögzítjük a táblákat (táblánként minimum 2 dübellel) és az alatta lévő pára­záró fóliát a trapézlemezhez. A PVC/EPDM szigetelés anyagát az átlapolás szélességében összehegesztjük. A mechanikai rögzítő elemeket az átlapolásokon helyezzük el, a tető zóna szerinti kiosz­tásban. Kétrétegű bitumenes szigetelés esetén az alátétlemezt az átlapolás szélességében összehegesztjük, majd a záróréteget feles eltolással fektetjük, és teljes szélességben hozzáhegesztjük az alá­tétlemezhez.

Lejtésképzés a könnyűszerkezetes lapostetőn

A lapostetőnek minden esetben minimális lejtéssel kell rendel­keznie, mely a szerkezeti kialakítástól, illetve használattól füg­gően pontralejtés vagy vonalra lejtés lehet. A megfelelő működés és a hosszú élettartam érdekében a kellő lejtéskialakítás alapvető fontosságú. Az ipari épület esetén a tetőfödémek tervezése során figyelni kell arra, hogy biztosítsuk a 2%-os lejtést a szerkezet tel­jes terhelés alatti maximális lehajlása esetén is. Különböző tetősí­kok találkozásánál kialakuló vápáknak is mindenképpen lejtéssel kell rendelkezniük, illetve biztosítaniuk kell a csapadékvíz szabad elvezetését az összefolyók felé.

A trapézlemez aljzat felülete legalább 2,5%-os lejtésű legyen, melyekre ellenlejtés gyanánt az összefolyók felé pontralejtést ala­kítunk ki. A hajlatokban és vápákban megengedett az 1%-os lej­tés is, azonban a csekély lejtés miatt pangóvizekre kell számí­tani. Kiemelt figyelmet kell fordítani a lejtésadó réteg készítésére, ugyanis a kivitelezésből adódó hibák következtében a vízszigete­lés felülete gödrös lehet, melyekben egy esőzés vagy olvadás után tartósan megállhat a víz. Lefolyástalan területek sehol nem ala­kulhatnak ki! A RAVATHERM SW nagy sűrűségű, előre vágott lejtésképző kőzetgyapot táblák egyszerűen beépíthetők, és kiváló megoldást jelentenek a könnyűszerkezetes, egyenes rétegrendű tető lejtésének elkészítésére.

 

Horváth Bence
Ravago Building Solutions Hungary Kft.
www.ravagobuildingsolutions.com/hu