A szarufák feletti poliuretán hőszigetelő tábla főként olyan esetekben előnyös választás, ahol ki akarjuk váltani a szerkezeti adottságok miatt szükséges teljes felületű deszkázatot.

A tetőhőszigetelés korszerűsítését két oldalról végezhetjük attól függően, hogy mennyi pénzt és energiát tudunk rászánni. Ideális esetben a külső hőhatás felől törté­nik a hőszigetelés, így az átalakításoknál is érdemes ezt az elvet érvényesíteni. Alkal­mazhatjuk minden tetőnél, ahol nem sze­retnék a belső lakóteret megbontani, illetve értékes helyet elvenni a szarufák alatti plusz hőszigeteléssel.

Az 5 cm vastag BACHL tecta-PUR DS szarufák feletti poliuretán hőszigetelő tábla alkalmazása főként olyan esetekben előnyös, ahol ki akarjuk váltani a szer­kezeti adottságok miatt szükséges tel­jes felületű deszkázatot. A keményhabra teljes felületén elmozdulás-mentesen ragasztott alátétfóliának köszönhetően a nedvesség bejutása ellen maximális védelmet nyújt, továbbá jelentősen hozzá­járul a hővédelemhez, a hőhidasság csök­kentésével növeli tetőnk élettartamát, legyen szó felújításról vagy újépítésről. A BACHL tecta-PUR DS alkalmazásával több, mint 30%-kal javítható a tető hőszi­geteltsége.

Termékelőnyök a teljes felületű deszkázathoz és az alátétfóliához képest:

 • nem okoz jelentős többletterhet a szerke­zet számára, 7-szer könnyebb a hőszige­telés, mint a deszkázat
 • nem jelentkezik költségként a deszkázat és az alátétfólia anyag- és munkadíja
 • rövidülhet a megvalósítás: elmarad a deszkázat és az alátétfólia kivitelezése, sőt az esetleges faanyaghiány okozta időcsúszás
 • zajvédelem szempontjából kedvezőbb
 • a szarufa hőhidassága mérsékelhető
 • a fa deszkázattal összehasonlítva az 5 cm-es PIR elem a hőszigetelésben is jelentős szerepet vállal: 5 cm PIR hab hőszigetelési képessége 25-50 cm fával egyezik meg
 • biztonságosabb és gyorsabb alátétfólia elhe­lyezés: nem kell tűzni, ragasztani, hiszen teljes felületen ragasztott a PIR táblához

Hová és mikor ajánljuk a tecta-PUR DS-t felújításkor:

 • Ha a tetőnkben a hőszigetelésen kívül egyéb probléma is fennáll, pl.: nincs kellő mértékű átszellőztetett légrés (nincs, vagy csak 2-3 cm-es az ellenléc), kétsé­ges állapotú vagy nincs alátétfólia.
 • Új tetőfedő anyagot szeretnénk, mely az alacsony dőlésszög miatt teljes felületű deszkázatra fektetett alátétfedést igé­nyelne.
 • Nem szeretnénk megbontani a belső tér burkolatát.
 • Nem jöhet szóba a szarufák alatti hőszigetelés, hiszen a meglévő belmagasság is alacsony.
 • Vékony rétegű, de jelentős javulást nyújtó hőszigetelést szeretnénk.
 • Statikai okok miatt nem lehet jelentős többletterhelésnek kitenni a tetőnket: 2,5 cm deszkázat + 10 cm kőzetgya­pot hőszigetelés = 15 k g/m2, míg 5 cm DS tábla csupán 1,5 kg/m2 többletterhet jelent.
 • A szarufák feletti hőszigetelés szerkezeti kialakítása akár 30%-kal javít tetőnk teherbírásán.
 • Kevesebb anyagmozgatással, gyorsabb kivitelezéssel járó felújítást szeretnénk.
A javulás mértéke felújítás esetén
Hőszigetelési vastagságJavulás mértékeFelújítás utáni U érték
Szarufák között már meglévő 12 cm kőzetgyapot + 5 cm BACHL tecta-PUR DS38%0,221 W/mK
Szarufák között már meglévő 15 cm kőzetgyapot + 5 cm BACHL tecta-PUR DS32%0,200 W/mK
Szarufák között 15 cm + szarufák alatti 4 cm
meglévő kőzetgyapot + 5 cm BACHL tecta-
PUR DS
29%0,169 W/mK

Hová és mikor ajánljuk a tecta-PUR DS-t új építéskor:

 • Ahol alacsony dőlésszögű, mediterrán jellegű tető esetén teljes felületű deszkázatra fektetett alátétfedés kell.
 • Vékony rétegrendet szeretnénk tetőnkben például a kötött építménymagasság, nagyobb beépíthetőség miatt.
 • Szeretnénk a tetőnk hőhidasságát csökkenteni, élettartamát megnövelni szarufák feletti hőszigeteléssel.
 • Statikailag nem jelent többletterhe­lést (2,5 cm deszkázat 12-18 kg/m2, míg 5 cm DS tábla 1,5 kg/m2 súlyú).
 • Kevesebb anyagmozgatással, gyorsabb kivitelezéssel járó felújítást szeretnénk.
U értékek újépítés esetén
Hőszigetelési vastagságU érték
Szarufák közé kerülő 14 cm BACHL PIR ALU + 5 cm BACHL tecta-PUR DS0,169 W/mK
Szarufák között 15 cm + szarufák alatti 5 cm meglévő kőzetgyapot + 5 cm BACHL tecta-PUR DS0,164 W/mK
Szarufák közé kerülő 15 cm BACHL PIR ALU + 5 cm BACHL tecta-PUR DS0,159 W/mK

 

Magastetőkre, költségoptimalizált szint esetén U = 0,17 W/mK az előírt minimum követelmény. A jövőbeni szigorúbb elvárások eléréshez vastagabb szarufák feletti hőszigetelés beépítésére van szükség, melyhez a BACHL tecta-PUR HD-plus termékeinket javasoljuk. Műszaki tartalmuk a BACHL tec­ta-PUR DS termékkel megegyezik, azon­ban 8-24 cm vastagságban elérhetők.

 

 

www.bachl.hu