Ha már lúd, legyen kövér. Azaz ha már szigetelés, legyen ragyogó! 2019 áprilisában az URSA újra egy olyan terméket mutat be, amely a legmagasabb színvonalat képviseli.

Mindenki vágyik a ragyogásra. Van, akinek a cipőjén, másnak az óráján csillan meg a napfény, a hölgyek pedig pompás ékszerekben tündökölnek… De most félre az Oscar-gála vörös szőnyegével!

Épületeink is legalább ennyi csillogást érdemelnek!

Persze egy épület esetében sem csak a külcsín az igazán fontos. Nem árt, ha szép a szín, ha különleges a forma, ám a belbecs, azaz az épület energiahatékonysága és fenntartható, környezetbarát mivolta is olyan érték, amely megteremtése érdekében egyre lelkesebben fognak össze a képzett szakembergárdák.

Az URSA vállalat is kreatívan kiveszi a részét a bolygó fenntarthatóságának megteremtésére irányuló törekvésekből: ezúttal egy igazi, ragyogó ékkövet alkotott.

Az új URSA GOLD tekercses hőszigetelő anyag prémium minősége révén méltán érdemelte ki az aranyszínű csomagolást. És nemcsak a csomagolása aranyszínű! Maga a termék is a szó szoros értelmében aranyban pompázik, mivel aranysárga üvegfátyollal lett kasírozva!

Az üvegfátyol nemcsak simább felületűvé teszi a már önmagában is kiváló hő-és hangszigetelési paraméterekkel rendelkező szálas ásványgyapot szigetelőanyagot, hanem még tovább növeli annak tartá­sát és állékonyságát, mely a beépítés során is megkönnyíti a kivitelezők munkáját, és a kész szerkezetben is minden várakozást felülmúlva teljesít. URSA GOLD szigeteléssel a tetőtérben mérget vehetünk rá, hogy sem a szerkezetbe beépített szálasanyag, sem a háztulajdonos nem roskad magába – még a hó végi fűtésszámlától sem.

Az olyan épületeknél, amelyeknél a magas szintű energiahatékonyság és lakhatási komfort nemcsak utópisztikus igény, hanem az igényes tervezés része is egyben, az építészek egyértelműen az A1 nem éghető európai tűzvédelmi kategóriába tartozó URSA GOLD mellé teszik le vok­sukat. A tündöklő szigetelőanyag hővezetési képessége λd = 0,032 W/mK, a mely már önmagában is a legmagasabb színvonalon teljesítő termékek közé emeli, lévén, hogy ez a teljesítmény nagyban hozzájárul a vele szigetelt épületek hőveszteségének, és ezzel a fűtéssel a levegőbe kerülő kibocsátásnak a csökkentéséhez.

KÖRNYEZETI KITEKINTÉS

A Föld légköre egyre jobban melegszik, mivel az emberiség nagymértékben bocsát ki üvegházhatást okozó gázokat az atmoszférába. Ezek a gázok vízgőzből (H2O), szén-dioxidból (CO2), metánból (CH4), nitrogén-oxidból (N2O) és más egyéb elemekből tevődnek össze. Az atmoszférában ezek gyakorlatilag egyfajta védőpajzsként viselkednek, amelyek megakadályozzák, hogy a világűrbe kikerülő hő miatt a Föld az élhető hőmérséklet alá hűljön. Ezért is tapasztalható, hogy a téli reggelek egy felhőtlen éjszaka után sokkal hidegebbek, mint egy felhős után, mert a környezeti hő akadály hiányában gyorsabban távozik az atmoszférába. Az üvegházhatást okozó gázok nélkül a Föld átlagos hőmérséklete jelentősen alacsonyabb volna: átlagosan –33°C. Az élet egy ilyen planétán nagyon bonyolult lenne az élővilág számára – és ez még enyhe kifejezés.

A legfontosabb gáz az üvegházhatású gázok közül a szén-dioxid, amely legnagyobb mennyiségben a fosszilis üzemanyagok és a biomassza égéstermékeként kerül ki a levegőbe. Viszont, mivel a biomassza égési folyamata végén a kibocsátott szén-dioxid visszadolgozódik a biomasszába, ezért a biomasszát végeredményben nyugodtan tekinthetjük semlegesnek kibocsátási szempontból. A problémát inkább a fosszilis üzemanyagok égése jelenti, mivel azok szén-dioxid-kibocsátása valóban jelentős.

Az ipari energiaként, épületek fűtésére és járművek hajtására használt kőolaj és származékai, a szén és a természetes gázok, illetve ezek végtermékei, az elmúlt évszázadokban olyan mértékben szennyezték a légkört, hogy az mára elég komoly negatív, ráadásul maradandó hatást gyakorolt környezetünkre, bolygónkra. Az üvegházhatású gázok légköri mennyiségének növekedése meggyengítette a bolygó védőburkát, és emiatt máris döbbenetes klímaváltozásnak lehetünk szemtanúi. Ha ezt a folyamatot nem állítjuk meg, vagy legalábbis lassítjuk le, előre megjósolhatatlan következményekkel, eddig ismeretlen méretű természeti katasztrófákkal kell majd szembenéznünk.

A FELELŐS GYÁRTÓK SZEREPVÁLLALÁSA

Az URSA vállalat sem vágyik elsöprő hurrikánokra, kontinenseket beborító árvizekre, életeket elsöprő cunamira vagy éppen földrésznyi szárazságra, ezért felismerve saját felelősségét a társadalmi sze­repvállalásban, régóta tesz lépéseket annak érdekében, hogy saját ipari tevékenysége minél zöldebb lábnyomot hagyjon a természeten. Ez megmutatkozik abban, hogy a gyártás fő alapanyaga kb. 80-85%-ban az újrahasznosított üveghulladék és a többi is a természetben előforduló, annak „megerőszakolása” nélkül kinyerhető anyag, mint a kvarchomok és olyan kőzet alapanyagok mint a szóda és a timföld-hidrát.

Maga a gyártástechnológia is messzemenően környezetbarát, hiszen a termék gyártása során kevesebb energiát használ fel, mint amit a termék teljes életciklusa során megtakarít. A termék korszerű, komprimált csomagolását pedig nemcsak a könnyű kezelhetőség miatt alakították ki, hanem a szállítással kapcsolatos környezeti ártalmak csökkentése érdekében, hiszen a kisebbre csomagolt termékből több fér egy járműre, így a szállítás során keletkező kibocsátás mennyisége is jelentős mértékben csökken.

Nem utolsósorban pedig elsődleges szempont az is, hogy a gyártott termékek valamilyen formában – azaz az épületekbe beépítve – bizonyíthatóan hozzá is tudjanak adni az épített környezet ener­giahatékonyságához, ezzel az emberek egészségéhez, komfortjához, így közvetve-közvetlenül a bolygó védelméhez.

Az „URSA Goes Green” – azaz az „URSA bezöldül” – nemcsak egy szlogen volt az elmúlt és az idei évek palettáján. Az URSA vállalat, hogy minél több irányból megtámogassa a környezettudatos tevékenysége­ket, ennek szellemében folyamatosan fejleszti szigetelőanyag termékei minőségét a környezetbarát irányba, ám emellett többet is tesz: mindenki figyelmét igyekszik felhívni arra, hogy közös feladatunk megóvni a bolygónkat, és ezzel biztosítani élhetőségét a jövő nemzedéke számára.

Köszönhetően a modern és környezettudatos gyártástechnológiának, az URSA Novo Mestó-i gyárában készülő ásványgyapot termékek már 2013-ban kiérdemelték a Környezetvédelmi Terméknyilatkozatot (EPD), amely részletekbe menően igazolja termékeink környezetre gyakorolt kedvező hatását.

Ezt az irányvonalat követve született meg többek között évekkel ezelőtt a Pure One by URSA fehér, akril kötőanyagú prémium ásványgyapot, most pedig az „arany ásványgyapot”, az URSA GOLD is, természetesen az új környezet- és egészségbarát BiOnic kötőanyaggal. Ez a fejlesztés tehát nem az első lépés volt az URSA részéről a fenntartható jövő irányába, és nem is az utolsó remekül kivitelezett gondolat.

FELADAT: A KÖRNYEZETTUDATOS LÉT

A szakember feladata nem végződhet ott, hogy megálmodik, létrehoz és közread egy környezetbarát megoldást. A gyártó, az építész, a kivi­telezők már tudják hogy fenntarthatót alkottak, ám a lakók feladata csak itt kezdődik, és erről elengedhetetlen őket a lehető legpontosabb részle­tekbe menően tájékoztatni!

A prémium termékekből prémium profizmussal felépített házakban ugyanis kicsit máshogyan kell élni, mint a „hagyományosakban”. A szak­emberek felelőssége, hogy felhívják a lakók figyelmét, és praktikus taná­csokkal szolgáljanak ahhoz, hogy valóban megvalósuljon a tervezett alacsony energiafelhasználás.

Az alapoktól kiindulva kell felsorolni a legfontosabbakat, amikre az épület üzemeltetésénél feltétlenül figyelni kell: negatív hatást gyakorol például, ha a kelleténél többet szellőztetünk, ha a beépített hőcserélős légtechnika működését figyelmen kívül hagyjuk, vagy ha a beépített külső árnyékoló berendezést nem megfelelő módon használjuk. Kizárólag a rendszerek együttes működésének, egymásra hatásának alapos ismeretében biztosítható az, hogy épületeink igazán 21. századi minőséget garantáljanak, és stabil alapját képezhessék a hazai fenntarthatósági törekvéseknek.

Igen, a falborítás alatt is megcsillanhat egy szemmel láthatatlan érték, amelynek jelenléte észrevétlenül emeli a lakhatási komfortot, javítja a beltéri levegő minőségét, és teszi bolygóbarátabbá épített kör­nyezetünket.

 

URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu