Forrás: cementa.se

Az EUROCONSTRUCT svéd elemzője, Johan Grip szerint fennáll annak a kockázata, hogy Svédország cementhiánnyal fog küzdeni, mely súlyos gazdasági, környezeti és társadalmi következményekkel járhat. A svéd cementgyártás tanmeséje figyelmeztet arra, hogy egy magától értetődő dolog hirtelen megfogyatkozhat és lehetőség lehet arra, hogy hosszú távú fenntartható megoldásokat dolgozzunk ki az éghajlati hatások csökkentésére amellett, hogy biztosítjuk építési szükségleteinket.

A tanmese tanulságai:

  1. ne függjünk csak egy nagy beszállítótól hanem vegyük figyelembe a hazai termelést geopolitikai szempontból is,
  2. mérlegeljük a különböző érdekeket az engedélyeknél, pl. helyi szemben a globális környezeti hatásokkal, vagy környezeti hatások szemben a társadalmi igényekkel,
  3. ne feledjük, hogy nem kívánt következményei lehetnek, ha megszakítunk egy értékláncot (pl. az LKAB-nak cementre van szüksége a HYBRIT számára, hogy fosszilis acélt tudjon előállítani).

A megfelelő cementellátás kérdése azért sürgető, mert Svédországnak nagy a cementigénye ipari, infrastrukturális beruházásokra, házépítésre illetve pl. szélenergia-bővítéshez vagy fosszilis acélgyártáshoz. A cement más EU-országokból történő behozatalának lehetősége korlátozott, illetve az import például Algériából, Törökországból és Kínából nagyobb környezetterheléshez és magasabb költségekhez vezetne a hosszú szállítás miatt, és a környezeti problémákat külföldre tenné át. Még import esetén is egy másik fajta mészkő használata cementkötőanyagaként betonkészítéshez a betonfelhasználási területéhez igazított tesztelést igényel. A tényleges előkészítő munka pedig egy új cement kifejlesztéséhez több évig is eltarthat. És rövid távon még egy kis mennyiségű cementet is nehéz bármivel helyettesíteni (salak, pernye vagy fenékhamu).

A 2022-es cementellátással kapcsolatos bizonytalanság Svédországban nagyon kedvezőtlenül hathat mind a nem-lakóépületek, mind a lakóépületek, valamint az infrastrukturális projektek elindítására is, annak ellenére, hogy továbbra is nagy az építési kereslet.

A dráma

A hosszú engedélyezési eljárások, a talajvízellátásra gyakorolt potenciálisan visszavonhatatlan hatás, a nagy hazai cementszükséglet és egy ideiglenes törvény együttesen 2021 második felében viharos helyzetet teremtett Svédországban.

Előszó

Cementa, mely a német Heidelberg-csoport része, két aktív kőbányával rendelkezik Svédországban (Skövde, Slite). Az évente felhasznált cement kb. 75%-át Slite-ben állítják elő (kb. 2,3 millió tonna cement).

2017. december: Cementa engedélyt kér a mészkőbányászat folytatására és bővítésére a gotlandi Slite-ben (Svédország).

I. felvonás – Válság fenyeget

2020. január: a Nacka Kerületi Bíróság megadja az engedélyt.

2020. április: az engedély megadása ellen fellebbezést nyújtanak be, melynek helyt adnak.

2021. július: a Cementa új engedély iránti kérelmét elutasítják, mivel a társaság környezeti hatásnyilatkozatában olyan hiányosságok vannak, hogy az nem képezhet „alapot a környezeti hatásról szóló döntéshez” (a tevékenység folytatása/bővítése miatt): a gotlandi talajvízre gyakorolt hatás értékelése hiányos. A döntés miatt a Cementa kénytelen legkésőbb 2021. október 31.-ig leállítani a slite-i mészbányászatot, de fellebbeznek a határozat ellen a Legfelsőbb Bíróságnál.

2021. augusztus: a Legfelsőbb Bíróság nem ad helyt a fellebbezésnek. A kormány törvényjavaslatot terjeszt elő a Környezetvédelmi Törvény ideiglenes módosításához (ez korlátozott időre meghosszabbítja Cementa engedélyét az ellátási hiány elkerülése érdekében).

II. felvonás – Nincs megállás

2021. szeptember: a Jogalkotási Tanács elutasítja a kormány törvényjavaslatát. Szerintük a javaslat nem általános, alkotmányellenes, és sértheti a svéd jogrendszerbe vetett bizalmat. A kormány szavazásra terjeszti elő a parlamentnek a kissé módosított törvényjavaslatot. Cementa ideiglenes engedélyt kér a kormánytól a slite-i mészbányászat folytatására a Környezetvédelmi Törvény értelmében. Azt is kérik, hogy a kormány döntsön a Környezetvédelmi Törvény környezetvizsgálati követelményei alóli mentességekről.

A súlyos társadalmi következményekkel járó cementhiány kockázata miatt a parlamentben minden politikai párt megszavazza a törvényjavaslatot. A módosítások három hónapig érvényesek, és lehetővé teszik a kormánynak, hogy bizonyos feltételek mellett ideiglenes engedélyt adjon mészkőbányában történő bányászat folytatására.

2021. október: az ideiglenes törvénymódosítások 2022. január 1-ig lépnek hatályba.

2021. november: a kormány meghosszabbítja a Cementa előző engedélyét a maradék mészkő bányászatára 2022. december végéig.

III. felvonás – Addig nincs vége, míg véget nem ér

2021. december: az Urbergsgruppen egyesület, mely a Föld természeti erőforrásainak hosszú távú kezeléséért és a véges nyersanyagok csökkentett kitermeléséért küzd, fellebbez az ideiglenes engedély megadása ellen a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságnál. Azt szeretnék, ha a bíróság előzetes döntést kérne az Európai Bíróságtól, és a döntésig a Cementa tevékenységét leállítaná. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság dönthet úgynevezett „gátlásról”, ami azt jelentené, hogy a meghosszabbított engedélyről szóló kormányhatározatot addig nem lehet alkalmazni, míg a bíróság nem dönt. A bíróság az Európai Bíróság véleményét is kérheti, ha úgy ítéli meg, hogy uniós jogi kérdések merülnek fel. Ekkor is a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság dönthet a gátlásról.

2022: a Greenpeace-nek és a Svéd Természetvédelmi Társaságnak is fellebbezési joga van nemzeti és uniós szinten is. A fellebbezés oka maga az ideiglenes törvény és a kormány ideiglenes engedélye a Cementának. Mindketten fellebbezni fognak, és külön ügyeiket 2022-ben készítik elő.

Utószó

A Cementa ideiglenes engedélye 2022. december 31.-én lejár. A Cementánál folyamatban van egy új kérelem benyújtása három évre szóló engedélyre, de ez egy évbe telhet, mire a bíróság dönt. Ezért egy év múlva is hasonló helyzetben találhatják majd magukat.

 

Johan GripPrognoscentret AB 
A magyar verziót készítette: Falucskai Eszter
Buildecon

 

 

Forrás: Buildecon