Régi házak felújítására az Ytong építési rendszer a megoldás

842

Akár bővítés, akár ráépítés, akár térelválasztás a cél, az Ytong rendszer elemeivel a végeredmény gazdaságosan és könnyen megvalósítható.

A családi házak felújítása a szigorú ener­getikai előírásokból eredően nagyobb oda­figyelést igényel, mint korábban. Ez azt eredményezi, hogy a felújítás folyamatát gondosan elő kell készíteni a tervezéstől egészen az épületszerkezeti és épületener­getikai koncepció kiválasztásáig. A projek­tek megvalósítása során ezen kívül jelentős kihívást jelent a kisszámú és nem megfe­lelően képzett munkaerő is, akiknek a fel­újítási munkálatok elvégzése nem minden esetben sikerül zökkenőmentesen.

AZ ÉPÜLET BŐVÍTÉSÉHEZ IS GAZDASÁGOS MEGOLDÁST KÍNÁL AZ YTONG

Egy átfogó házfelújítás során hozzáépí­tés is történhet, amelynek részeként garázs vagy egyéb melléképület kialakítása a cél, illetve szobaszámok növelésével bővíthetik a családi otthont. Erre a legalkalmasabb eszköz az Ytong Classic és Ytong Lambda falazóelemek, illetve az Ytong Pve válaszfal tégla hasz­nálata, amelyek segítségével a homlokzati falszerkezetek és belső válaszfalak gyor­san, kevés hulladék mellett gazdaságosan kivitelezhetők.

KÖNNYEN JAVÍTHATÓ A FÖDÉM HANG- ÉS HŐSZIGETELÉSE IS

A faszerkezetű födémek Ytong födém­pallókkal történő helyettesítésének legna­gyobb előnye, hogy könnyen, gyorsan és száraz építésmóddal készíthető el, mind­emellett pedig a beavatkozás által jelen­tősen javul a födém teherbíró-, hang- és hőszigetelő képessége.

Az Ytong födémpallók alkalmazásával gyorsan, zsaluzás nélkül lehet új, szilárd födémet létrehozni, akár a meglévő fafö­dém lecserélése után, akár a hozzáépítés födémének kialakítása esetén is. A födém­pallók alkalmazásakor nincs szükség jelentős betonozási munkákra, száraz tech­nológiával építhető, és az új födémszerke­zet beépítés után azonnal terhelhető.

A RÁÉPÍTÉSEKNÉL AZ YTONG KÖNNYEN ÖSSZEÉPÍTHETŐ A MEGLÉVŐ SZERKEZETTEL

A meglévő tartószerkezet állapotának ellenőrzésére minden esetben vizsgála­tokat és számításokat kell végeztetni. A ráépítések során az új tartó- és épületszer­kezetek terhei többletterhelést jelentenek a meglévő falak és födémek számára. A meglévő tartószerkezet teherbírási tarta­lékai minden esetben korlátozottak, ezért nem mellékes, hogy az új falak és födémek milyen önsúlyúak. A csekély önsúly ebben az esetben előny. Az Ytong építési rendszer rendelkezik ezzel a hasznos tulajdonság­gal és emellett megfelelő szilárdsággal is, továbbá könnyen összeépíthető a meglévő szerkezetekkel, és kevés hulladékkal járó gyors kivitelezést tesz lehetővé.

A TÉRELVÁLASZTÁS IS EGYSZERŰVÉ VÁLIK

Az Ytong falazóelemek és válaszfallapok segítenek megoldani a térelválasztást és egyben kellemes belső klímát teremtenek. A tető megemelésével, a tetőforma esetle­ges megváltoztatásával együtt járhat térd­falak és oromfalak építésének igénye is. Ezek megvalósításához jól használhatók az Ytong falazóelemei, kiegészítve a statikai­lag szükséges merevítő bordákkal, térdfal konzolokkal, koszorúkkal.

A térdfalak belső oldalán így a gépészeti vezetékek is nehézség nélkül besüllyeszthe­tők, nem kell ugyanis a vezetékhoronnyal érinteni a teherhordó vasbeton magot. A falazó- és válaszfal elemekkel gyor­san készíthetők a térelválasztások. A tel­jes rendszer alkalmazása esetén az épület teljesen homogén belső felületet kap, ami megkönnyíti a felületképzési munkákat és kiváló belső klímát eredményez.

Bővebb információért látogasson el a www.xella.hu weboldalra vagy érdeklődjön az alábbi elérhetőségek egyikén: Zöld szám: 06 80 69 69 00, e-mail: zoldszam@xella.com.