Az egyre dinamikusabbá váló fugamentes padlóburkolat ágazatban a padló gyors beépítése kulcsfontosságúvá vált a termelékenység fenntartása és az ügyfelek elégedettségének garantálása érdekében.

A Mapei MAPEFLOOR CPU+ termékcsaládja olyan megoldáso­kat kínál a padlóburkolatok létrehozásánál, amelyek a sebességet, az ellenállóképességet és a tartósságot ötvözik, és széles körűen alkalmazhatók az iparban az élelmiszer- és italüzemektől kezdve a gépipari, vegyipari, gyógyszeripari, cserző- és textilipari ágaza­tokig. Ezeket a megoldásokat számos területen használják, külö­nösen az élelmiszerek (hús, hal, tejtermékek) feldolgozására és átalakítására használt csarnokokban, a palackozó üzemekben, az ipari konyhákban, a készételek feldolgozására szolgáló területeken és a hűtőcellákban, hogy csak néhányat említsünk.

Amikor a Mapei poliuretán-cement padlóburkolati rendszereiről beszélünk, a „zöldbetonra” történő beépítésükre hivatkozunk. Mit jelent ez pontosan, és milyen előnyökkel jár a beépítési idők tekin­tetében?

Innovatív technológiájának köszönhetően a MAPEFLOOR CPU+ alkalmazható „zöldbetonra”, azaz mindössze 7 napos friss betonra. Ez a fajta padlóburkolat mindössze 8–12 óra alatt járhatóvá válik, így a területeket gyorsan újra meg lehet nyitni, ami javítja az üzemeltetési rugalmasságot és nagyban csökkenti az állásidőt. Emellett a padlóburkolat már 24 óra elteltével könnyű járművekkel járható, 48 óra elteltével pedig teljesen ellenáll a forgalomnak, a hő- és vegyi igénybevételnek, így már a használat első pillanatától kezdve kivételes teljesítményt nyújt.

Mi a Mapei filozófiája a maximális működési folyamatosság bizto­sítása érdekében az ipari padlóburkolatok beépítésénél?

A Mapei filozófiája ebben az ágazatban a következőképpen fog­lalható össze: „Maximális működési folyamatosság és minimális állásidő”. Az üzem leállási ideje, azaz a padló beépítése közbeni üzemszünet ideje jelentősen korlátozható a MAPEFLOOR CPU+ padló gyors beépíthetőségének köszönhetően. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindig könnyű leállítani egy gyártósort, ezért számos rendszerünket egy hétvége alatt vagy akár egy éjszaka alatt is be lehet építeni, ezáltal lényegesen csökkentve a vállalat inaktivitását.

Melyek azok az egyéb tényezők, amelyek befolyásolják az ilyen típusú padló tartósságát?

A MAPEFLOOR CPU+ termékcsalád padlói a tartósságukkal tűnnek ki, ami a mélyreható kutatáson alapuló összetételnek és a folyamatos technikai támogatásnak is köszönhető. A műszaki támogatás garantálja, hogy a kivitelezők a projekt minden fázisá­ban támogatást kapnak, ami hozzájárul a padló tartósságának és teljesítménytulajdonságainak hosszú távú maximalizálásához.

A fejlesztési és beépítési folyamat során a részletekre fordított figyelem biztosítja, hogy a padlók csak a legjobb minőségű anya­gok felhasználásával készüljenek, az ágazat legjobb gyakorlatá­nak megfelelően.

Ráadásul az ilyen típusú anyagok hosszú távú megbízhatósá­gát a hőmérséklet-változásokkal és az agresszív vegyi anyagok­kal szembeni sajátos ellenállóképességük még inkább kiemelik. A kutatás, a minőségi anyagok és a műszaki támogatás kombi­nációja tehát kivételes tartósságot biztosít ezeknek a padlóknak, ezáltal minimálisra csökkentve a karbantartás szükségességét és garantálva a hosszú élettartamot.

Melyek a termékcsaládba tartozó termékek sajátos jellemzői?

A MAPEFLOOR CPU+ poliuretán-cement alapú termékek szé­les választékából áll, amelyek más és más vastagságúak és kivi­telűek, ezek befolyásolják a padlók vegyszerekkel és hőhatásokkal szembeni ellenállását, valamint különböző fokú csúszásmentes felülettel rendelkeznek, hogy többféle környezetben is alkal­mazhatók legyenek. Széles színválasztékban kaphatók, sokol­dalú megoldásokat kínálva az ipari környezetek széles skálájá­hoz. Gyorsan keményedő tulajdonságaik hosszú távú tartóssággal, vegyi és hőállósággal kombinálva ideális választássá és megol­dássá teszik őket számos ipari környezetben.

Mechanikai tulajdonságaikról, valamint antibakteriális tulajdon­ságaikról is híresek, amelyek hozzájárulnak a biztonságos és higi­énikus, teljesen tanúsított környezet kialakításához. Ez alkal­massá teszi mindazon cégek számára, akik nagy teljesítményű és funkcionális ipari padlókat keresnek. Bizonyított megbízhatósá­guknak és tartósságuknak köszönhetően az ilyen típusú padlóbur­kolatok nemcsak a gyors beépítést és a nagy hatékonyságot bizto­sítják az üzembe helyezés során, hanem az állandó teljesítményt is. Ez a vállalatok számára biztonságos, produktív és tartós mun­kakörnyezetet jelent, miközben megfelel a magas minőség és a garantált termelékenység követelményeinek.

Ismerje meg részletesen a Mapei rendszereit az iparipadlomegoldasok.hu weboldalon!

Giovanna Novella
vállalati műszaki segítségnyújtás,
műgyanta és cementkötésű padlóburkolat, Mapei Group